« Back to Glossary Index

Duurzame nanotechnologie is de ontwikkeling van wetenschap en technologie binnen de schaal van 1 – 100 nanometer, waarbij rekening wordt gehouden met de economische levensvatbaarheid op lange termijn en een verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, terwijl de negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum worden beperkt.

 

Sustainable nanotechnology is the development of science and technology within the 1 – 100 nanometer scale, with considerations to the long-term economic viability and a sensible use of natural resources, while minimizing negative effects to human health and the environment.

« Back to Glossary Index