Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor bijna vijf miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Vanuit private partners uit de ict-sector komt nog eens 59 miljoen. De totale investering in innovatie is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (2019). Toen bedroeg het innovatiebudget nog 2,4 miljard euro.

Dat staat in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer is gestuurd. In dat convenant is een overzicht gemaakt van de voorgenomen budgetten die de partners willen bijdragen aan vier opgestelde maatschappelijke thema’s, te weten: energietransitie en duurzaamheid, landbouw, water en voedsel, gezondheid en zorg en veiligheid. Voor deze thema’s zijn kennis- en innovatieagenda’s (kia’s) voor de komende vier jaar opgesteld. Binnen het kennis- en innovatieconvenant wordt in 2020 specifiek aandacht besteed aan sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie, fotonica, nano en quantum. Hier wordt naar verwachting één miljard euro in geïnvesteerd. Hoe het bedrag wordt verdeeld, is afhankelijk van de behoefte van bedrijven en de kansen die onderzoekers zien.

Uitdagingen

Volgens Mona Keijzer laat het KIC zien dat meer dan 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen gaan investeren in Nederlandse innovatie. ‘Alle partijen die nodig zijn voor innovatie zijn aangesloten: van onderzoekers tot ondernemers die deze innovaties ontwikkelen, en van investeerders tot overheden, die hen daarbij ondersteunen. We hebben jaarlijks vijf miljard euro tot 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.’

‘We hebben jaarlijks 5 miljard euro tot 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.’

De overheid laat weten dat er in 2020 ‘een groot aantal nieuwe partners’ zich aansluit bij het KIC. Dat varieert van andere ministeries, provincies en regionale ontwikkelingsmaatschappijen tot kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Het KIC brengt hun investeringen in innovatie samen om economische kansen te creëren.

Maatschappelijke missies staan centraal

Voor een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland zijn grote en kleine oplossingen nodig. Van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en sleuteltechnologieën tot praktische en menselijke oplossingen in design en gebruik. Missiegedreven innovatiebeleid stelt de maatschappelijke uitdaging centraal. Hierdoor groeit de impact op de maatschappelijke uitdagingen. Verder versterkt het de Nederlandse concurrentiepositie en een duurzame economische groei.

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën vormen een apart thema binnen het KIC. De verwachting is dat de totale investering in deze veelbelovende technologieën voor 2020 zal uitkomen rond € 1 miljard. Dit bedrag biedt mogelijkheden voor het invullen van de al gepresenteerde Nationale Agenda’s voor onder andere artificial intelligence, fotonica en quantum-, en nanotechnologie.

Verder ligt de focus op gezondheid, zorg en veiligheid. En op sleuteltechnologieën, zoals AI (kunstmatige intelligentie, red.), fotonica (lichttechnologie, red.), nano en quantum (computertechnologie, red.) en het economisch verdienvermogen van sectoren.

Veel nieuwe partners zijn meer regionaal georiënteerd en maken het daarom makkelijker voor het midden- en kleinbedrijf om aan te sluiten bij onderzoek en ontwikkeling, stelt EZK. Het mkb is daarom onmisbaar in het innovatieproces, benadrukt het ministerie. ‘Zij zorgen ervoor dat onderzoek zijn toepassing vindt in concrete producten en diensten.’

Nano4society

MinacNed en NanoNextNL hebben samen het programma nano4society ingediend en zullen in december de nationale agenda nanotechnologie presenteren. Informatie over PPS-en en calls zullen gedeeld worden via de social media kanalen van MinacNed en NanoNextNL.

Lees meer