Unsplash_Glenn Carstens Peters stock

Bent u een bedrijf of kennisinstelling en wilt u praktische uitdagingen die de coronacrisis stelt aan de zorg en de rest van de samenleving helpen oplossen? Dien dan een kortlopend onderzoeks- en innovatieproject in voor oplossingen op korte termijn voor het coronavirus (COVID-19).

Vanaf 15 april tot uiterlijk 15 mei 2020, 17:00 uur (CEST) dient u uw internationale aanvragen in. Het Nederlandse budget voor deze call is € 500.000. Naast Nederland nemen Canada, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Turkije deel aan dit initiatief.

Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen. Hierbij moet u samenwerken met minimaal 1 partner uit 1 van de deelnemende Eureka-landen. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal 1 bedrijf en 1 kennisinstelling.

Markt- en toepassingsgerichte R&D

Nederland richt zich in deze call op samenwerkingsprojecten binnen het domein Life Sciences en Health (Gezondheid en Zorg). Het R&D-project moet markt-/toepassingsgericht zijn. Dat wil zeggen: het product, de service of dienst moet dan binnen 6 maanden na afronding van het project uitgevoerd of op de markt gebracht worden.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke, nationale instrumenten. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland stelt het TKI LSH (Health~Holland) voor deze call PPS-toeslag beschikbaar, die het eerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ontvangen voor het ondersteunen van publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de inzet van deze middelen door Health ~Holland gelden de PPS-toeslag subsidievoorwaarden.

Het Nederlandse budget dat Health~Holland voor deze call beschikbaar stelt is € 500.000. De maximale bijdrage per project bedraagt € 100.000. Bedrijven en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. RVO is het nationaal contactpunt voor Eureka in Nederland. RVO ondersteunt Health~Holland bij de uitvoer van deze call en voert de communicatie met de deelnemende Eureka-partnerlanden.

Voorwaarden, projectevaluatie en -selectie

Het samenwerkingsproject en samenwerkingsverband moeten voldoen aan nationale en internationale voorwaarden. Voor de details bekijkt u de call op de website van Eureka.

Het TKI LSH (Health~Holland) besluit over de inzet van de PPS-toeslagmiddelen. Door de bijzondere spoed rond COVID-19 heeft RVO als Eureka-partner een ondersteunende rol op zich genomen in het aanvraagtraject en doet op verzoek van Health~Holland dienst als het loket voor het indienen. RVO bekijkt de Nederlandse voostellen en stelt een voorlopige rangschikking op. De evaluaties en voorlopige rankschikking legt RVO voor aan Health~Holland. Waar nodig schakelt Health~Holland een externe deskundige in voor aanvullend advies. Met deze informatie neemt Health~Holland de financieringsbeslissing en zet het PPS-toeslag in op volgorde van de definitieve rangschikking, tot het budget is uitgeput. Health~Holland beheert de projecten.

Indienen projectvoorstel

U komt in aanmerking voor financiering als u het projectvoorstel voor vrijdag 15 mei 2020, 17:00 uur (CEST) indient bij: Eureka, RVO en als dat nodig is uw partner(s) bij de eigen nationale financieringsorganisatie.

1. Internationale Eureka-aanvraag
U dient als samenwerkingsverband het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Alle projectpartners moeten via de call website het online Eureka project application form invullen.

2. Aanvraag in Nederland
Om in aanmerking te komen voor financiering, dient u een nationaal projectvoorstel in bij RVO. De aanvraag stuurt u per e-mail met onderwerp: “Application Eureka COVID-19-call” naar: niels.vanleeuwen@rvo.nl mét een kopie aan tki@health-holland.com. Uw aanvraag bestaat uit:

  • het Eureka COVID-19 application form van het TKI LSH (Health~Holland);
  • het Eureka COVID-19 budget form van TKI LSH (Health~Holland);
  • letter(s) of commitment (in het geval van meerdere Nederlandse partners);
  • consortium agreement (het format voor dit formulier volgt later nog op deze pagina en mag ook in een later stadium aangeleverd worden).

Downloads

Gebruik onderstaande downloads voor de call. De consortium agreement volgt op een later moment.

Meer weten?

Meer informatie over de oproep vindt u in de factsheet Eureka COVID-19-call.

Bron: RVO.nl
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord