Horizon 2020

Nieuwe manieren om patiënten te beademen zodat er minder schade aan de longen ontstaat als gevolg van COVID-19, een lange afstand drone voor medische spoedzendingen en het wereldwijd redden van 6 miljard eendagshaantjes. Dit is nu allemaal mogelijk door de succesvolle voorstellen van 9 Nederlandse mkb’ers voor de laatste oproep van de EIC Accelerator Horizon 2020.

De oproep bestond uit een schriftelijke beoordeling én een interview. Alleen de 181 ondernemers met de hoogte scores werden geïnterviewd, waarvan 15 Nederlandse deelnemers. Maar liefst 9 van deze 15 ondernemers kregen een toekenning van hun projectaanvraag, waarmee Nederland het land is met het grootste aantal winnaars.

Innovatieve scale-ups met internationale groei ambities

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. EIC Accelerator richt zich vooral op innovatieve scale-ups met internationale groei ambities, met het plan op te schalen en een nieuw product, proces of dienst naar de Europese markt te brengen. Met dit instrument kunnen innovatieve bedrijven maximaal € 2,5 miljoen aan subsidie krijgen en optioneel equity aanvragen. Het totale budget voor deze call was de afgelopen ronde € 314 miljoen. De Nederlandse winnaars ontvingen gezamenlijk € 30,4 miljoen aan financiële ondersteuning, waarvan € 18,26 miljoen aan subsidie en € 12,17 miljoen aan equity. De Europese Commissie deed een dringende oproep om voorstellen die bijdragen aan de coronacrisis.

Coronagerelateerde winnende innovaties

Van de 9 Nederlandse winnaars dienden er 5 coronagerelateerde innovaties in:

Ventinova

Ventinova ontwikkelde een nieuwe manier om patiënten te beademen waarbij niet alleen de inademing gereguleerd wordt, zoals bij huidige conventionele beademingsmachines het geval is, maar ook de uitademing. Dit zorgt ervoor dat de longen beter beademd worden, er meer zuurstof in het bloed komt en er minder schade aan de longen wordt toegebracht tijdens mechanische beademing. Hierdoor kunnen patiënten met COVID-19 op de IC eerder herstellen en neemt de kans op overlijden af.

Onera

Onera ontwikkelde een medisch, draadloos apparaat om slaapstoornissen in je eigen huis te diagnosticeren. Zo worden slaapklinieken vervangen. Het kleine, draadloze apparaat en de geavanceerde algoritmen kunnen de ‘gouden standaard’ van slaapdiagnostiek opnieuw definiëren. Omdat het meerdere vitale functies bewaakt, is het mogelijk om de ademhaling op afstand te monitoren bij COVID-19-patiënten.

Avy

Voor medische spoedleveringen ontwikkelde Avy een combinatie tussen een drone en een vliegtuig. Deze lange afstand drone heeft de flexibiliteit van een drone en de efficiëntie van een vliegtuig, om medische zorg te waarborgen in een veranderende wereld.

Weber Hospital Systems

Elke dag lopen meer dan 11.000 Europese patiënten een infectie op in de zorg. Jaarlijks sterven er 37.000 mensen aan zo’n infectie. Het bed waarin de patiënt ligt is een belangrijke risicofactor in het overdragen van infecties. Weber Hospital Systems ontwikkelde robots die ziekenhuisbedden machinaal en duurzaam reinigen. Deze robot is de enige oplossing om IC-bedden met veel elektronica machinaal te desinfecteren.

Aidence

Aidence ontwikkelde medisch gecertificeerde oplossingen voor geautomatiseerde detectie van mogelijke aandoeningen die zichtbaar worden op CT-scans. Hierbij gebruikt Aidence deep learning-modellen en kunstmatige intelligentie, om zo ziektes eerder op te kunnen merken en de juiste behandeling te starten.

Andere winnende innovaties

Van de 4 overige Nederlandse winnaars dienden 3 ondernemers een projectvoorstel in dat aansloot bij een andere sector:

In Ovo

In Ovo ontwikkelde een machine om met grote snelheid en tegen lage kosten het geslacht van kippeneieren te bepalen. Zo voorkomen ze wereldwijd het doden van 6 miljard eendagshaantjes. Dit heeft een groot, positief effect op de efficiëntie en het dierenwelzijn. Ook verduurzaamt dit de productie van eieren en neemt het één van de grootste, ethische bezwaren van het eten van eieren weg.

Circularise

Circularise ontwikkelde een blockchain-oplossing voor absoluut bewijs van de circulaire economie, duurzaamheid en recyclingpraktijken van fabrikanten in elk stadium van de toeleveringsketen. De oplossing gebruikt gedecentraliseerde, gecodeerde gegevens om materiaal- en productkenmerken bij te houden. Zoals of én in welk deel van een product gerecycled materiaal is gebruikt. Circularise biedt transparantie van de waardeketen zonder de bekendmaking van datasets of details van de partners in de keten. Dit stimuleert fabrikanten om over te stappen op een circulaire economie.

Quantib

Quantib zet deep learning-technologie in om artsen te helpen bij snellere en preciezere diagnose van patiënten met MRI- of CT-beelden. Dit project zorgt voor de ontwikkeling van een algoritme om prostaatkanker in MRI-scans vast te stellen. Door nieuwe Europese standaarden is er een enorme toename in het gebruik van MRI-scans voor prostaatkanker. Deze kunstmatige intelligentie zorgt voor vermindering van biopten en nauwkeurigere diagnose van prostaatkanker.

Ondersteuning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunde al deze winnaars met advies over het indienen, feedback op de voorstellen en het aanscherpen en oefenen van de pitches. De ondernemers van de afgelopen ronde ervaarden de ondersteuning van RVO als zeer positief. “De hulp van RVO is erg prettig, zij hebben onder andere een testrun gedaan van de pitch, dat gaf een boost aan ons zelfvertrouwen. Daarnaast hebben zij support geleverd in het controleren van het ingezonden plan, daar is de kwaliteit hoger van geworden. Wat nodig is, want je krijgt deze subsidie alleen als de score erg hoog is”, aldus Wouter Bruins, oprichter en managing director van In Ovo.

Bron: RVO nieuws

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord