In 2019 zijn binnen de jaarlijkse call van High Tech Systemen & Materialen (HTSM) 22 projecten gehonoreerd. Om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken leiden tot maatschappelijk verantwoorde innovaties biedt NWO – met een HTSM MVI top-up call – de mogelijkheid om een aantal projecten te integreren met MVI-onderzoek. De call for proposals was vanwege Covid-19 gepauzeerd maar staat nu tot 27 augustus 2020 14:00:00 (CET) weer open voor indiening. Het totaalbudget van deze call bedraagt 500.000 euro.

Projectleiders van een aantal gehonoreerde HTSM 2019 aanvragen hebben het voornemen een aanvraag in te dienen in het kader van de HTSM MVI top-up call. Zij zijn op zoek naar alfa- en gammawetenschappers om met hen samen te werken voor het formuleren van een subsidieaanvraag. Het betreft onderzoek naar bijvoorbeeld voetgangersmanagement, sterkte en slijtvastheid van coatings, nieuwe 3D-geprinte materialen en een baanbrekende technologie die de MRI-scantijd verkort wat zich vertaalt in kostenverlaging terwijl de patiëntervaring wordt verbeterd.

Een korte samenvatting van hun gehonoreerde HTSM-projecten en contactgegevens vindt u op de MVI-website. Neem een kijkje op deze pagina voor meer informatie en wanneer u daar interesse voor heeft, kunt u met de desbetreffende projectleider contact leggen. De deadline voor het indienen van voorstellen is 27 augustus 2020 14:00:00 (CET).

Hand die grijpt naar rij met tandwielen

Herzieningsbesluit

Vanwege een geconstateerde inconsistentie in de call for proposals en de gestelde voorwaarden voor indiening is een herzieningsbesluit genomen.
De call is op twee punten aangepast:

 1. deelname aan de informatiebijeenkomst van 22 januari is vervallen als voorwaarde voor het indienen van een aanvraag
 2. opgenomen is dat alle HTSM 2019 projectleiders, die niet in staat waren om de informatiebijeenkomst bij te wonen, de mogelijkheid hebben om contact op te nemen met het TTW of SGW programmabureau om hun interesse voor de MVI top-up en hun wens om een aanvraag in te dienen, te bespreken.

Over MVI

NWO-MVI onderzoek richt zich op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en de innovaties die daarvoor nodig zijn. Het brengt de maatschappelijke aspecten van deze (technologische) innovaties vroegtijdig in kaart, zodat hiermee in het ontwerp- en ontwikkelingsproces rekening kan worden gehouden. Het doel van NWO-MVI onderzoek is om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De speerpunten van de NWO-MVI benadering zijn:

 • Proactief ontwerp- en ontwikkelingsperspectief
  Maatschappelijke aspecten en de potentiële impact op stakeholders worden van meet af aan betrokken in het proces van een innovatie. Bijvoorbeeld juridische, ethische / filosofische, economische, sociologische en (gedrags-) psychologische aspecten.
 • Multidisciplinariteiten geïntegreerde benadering
  Maatschappelijke uitdagingen zijn altijd multidisciplinair. In het onderzoek wordt alfa-, bèta- en gamma- expertise geïntegreerd ingezet voor het realiseren van innovaties die niet alleen een probleem proberen op te lossen maar ook maatschappelijk aanvaardbaar of verantwoord zijn.
 • Maatschappelijke relevantie en valorisatie
  Stakeholders worden betrokken bij het onderzoek, met het oog op de toepasbaarheid en implementatie van de onderzoeksresultaten en hun kennis van de praktijk.

Meer informatie op het NWO-MVI portal

Over HTSM

High Tech Systemen en Materialen is een van de negen Nederlandse topsectoren. Binnen HTSM zijn verschillende roadmaps gedefinieerd:  Advanced Instrumentation, Aeronautics, Automotive, Electronics, Embedded Systems, Healthcare, High Tech Materials, Lighting, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, Semiconductor Equipment, Smart Industry en Space. Daarnaast is er nog het cross-topsectorale thema ICT. Deze roadmaps en ICT vormen samen het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) van HTSM en geven de richting aan waarin het vraaggestuurd onderzoek zich in de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Het onderzoeksprogramma HTSM is erop gericht kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Onderzoekers en bedrijven werken daarin nauw samen.

Bron: NWO nieuws

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord