Heeft u ideeën over het versnellen van effectieve en functionele inzet van nieuwe digitale technieken in het bedrijfsleven en de publieke sector in Europa? Sluit dan met uw consortium aan bij het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH’s).

Met het opzetten van een netwerk van EDHI’s wil de Europese Commissie (EC) naar brede regionale ondersteuning voor het versnellen van digitalisering. Een EDIH is hét regionale aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen rondom digitalisering. Een EDIH ondersteunt bedrijven in hun digitale transformatie en doet dit zonder winstoogmerk. Deze ondersteuning kan bestaan uit onder andere het bieden van testruimte, initiëren van netwerkactiviteiten, trainen en opleiden van (potentiële) medewerkers, ondersteunen bij digitale transformatie en toegang tot financiering mogelijk maken.

In deze oproep vragen we potentiële Nederlandse EDIH’s een voorstel in te dienen, zodat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een selectie van EDIH kandidaten kan voordragen aan de Europese Unie (EU). De EU zal alleen de door de lidstaten voorgedragen EDIH’s uitnodigen om een uitgebreid voorstel in te dienen.

Digital Europe programma

Binnen het Digital Europe programma wil de EC met deze EDIH’s regionaal de digitalisering bij het mkb, middelgrote ondernemingen en de publieke instanties stimuleren door aan te sluiten op de behoeftes in de desbetreffende regio’s. Digitalisering speelt namelijk een belangrijke rol bij het versterken van het verdienvermogen van bedrijven en efficiënter functioneren van de publieke sector.

Voor wie?

Deze oproep is voor regionale consortia en andere samenwerkingsverbanden die het brede palet aan digitaliseringsdiensten kunnen aanbieden.

Voorwaarden

Uw voorstel bestaat in ieder geval uit:

 • een beschrijving van de huidige/toekomstige bijdragen aan de inzet van moderne digitale toepassingen en transitie. Houd hierbij rekening met domeinkennis en de regionale behoeften.
 • een toelichting hoe uw voorstel aansluit op het nationale en regionale beleid, zoals de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de implementatieagenda Smart Industry.
 • een beschrijving hoe u de effectiviteit en impact van een EDIH omzet in tastbare doelen zoals:
  • de verscheidenheid aan diensten die geleverd kunnen worden;
  • het aantal verschillende bedrijven dat gebruik maakt van de hub diensten;
  • het aantal samenwerkingen met andere hubs en stakeholders buiten de directe regio; en
  • bijvoorbeeld de hoeveelheid aangetrokken (gezamenlijke) investeringen.

Indienen voorstel

Dien uw uitgewerkte voorstel uiterlijk 28 september 2020 in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bij voorkeur per e-mail: EDIH@rvo.nl. Per post indienen is ook mogelijk: Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag; Postbus 93144, 2509 AC Den Haag.
U krijgt de mogelijkheid om eerst uw conceptvoorstel te bespreken met het ministerie van EZK, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en RVO. Uw concept moet dan uiterlijk 24 augustus bij ons binnen zijn. De besprekingen vinden in de week van 31 augustus 2020 plaats. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van ons.

Voor het indienen van een voorstel moet u gebruik maken van het format Proposal EDIH (Engelstalig). U mag uw voorstel in het Nederlands indienen, maar onze voorkeur gaat uit naar het Engels. Het vervolgtraject verloopt namelijk ook in het Engels.

Proces na indiening

Voordat uw voorstel naar deEC gaat, beoordelen wij deze op de volgende criteria:

 • Inhoudelijke aspecten
 • Organisatorische aspecten
 • Regionale aspecten
 • Financiële aspecten

Lees meer over de beoordelingscriteria.

Wij selecteren maximaal 10 EDIH’s voor de Nederlandse deelname. Hiervan is minimaal 1 EDIH publiek, met een maximum van 2. Van deze 10 selecteren wij minimaal 4 en maximaal 8 private EDIH’s. Geselecteerde voorstellen leggen wij medio november 2020 voor aan de EC. Is uw voorstel geselecteerd? Dan kunt u een uitnodiging van de EC ontvangen om deel te nemen aan de EU-brede competitie voor financiering van EDIH’s.

Voorlichtingswebinar

Op 15 juli 2020, van 13:30 – 15.30 uur, vindt een webinar plaats. Het conceptprogramma is als volgt:

 • Introductie: toelichting op Europese Digitaliseringsstrategie
 • EU context: rol van EDIH’s in Europese Digitaliseringsstrategie – Anne Marie Sassen (Europese Commissie)
 • Nederlandse context en voorwaarden: aansluiting op nationale digitaliseringsstrategieën – Marieke van Putten (BZK)
 • Indienen voorstel en proces: uitleg over opzet van voorstel en proces van Nederlandse selectie – Casper Langerak (RVO)
 • Discussie
Meld u aan voor het webinar via het online aanmeldformulier.

Meer weten?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord