De Europese Commissie heeft onder het Health Cluster twee extra topics gericht op onderzoek en innovatie op het gebied van COVID-19 en COVID-19 varianten gepubliceerd:

1. Funding & tenders (europa.eu) HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01:
Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment
Research & Innovation Action, 3-10  miljoen Euro per project; beschikbaar budget 60 M€

 1. Funding & tenders (europa.eu) HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02:
  Cohorts united against COVID-19 variants of concern
  Research & Innovation Action, 7-10  miljoen Euro per project; beschikbaar budget 30M€

Daarnaast zijn onder Research Infrastructures enkele geplande topics aangepast en deze zullen ook eerder open gaan:

1. Funding & tenders (europa.eu) HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01:
FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases
Research & Innovation Action, 12 miljoen Euro per project; 1 project

 1. Funding & tenders (europa.eu) HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02:
  Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious diseases epidemics
  Research & Innovation Action, 21 miljoen Euro per project; 1 project

Planning:
De vier topics zijn allen single-stage. Ze gaan open voor indiening op 13 april en sluiten op 6 mei 2021.

Onder de Reference Documents op de Funding & Tender portal Reference Documents (europa.eu) vindt u o.a. de general annexes en de templates.

Om het belang van hightech innovatie in de maatschappelijke thema’s en missies duidelijk te maken én aan te jagen organiseert Topsector HTSM jaarlijks de HiTMaT Call, een stimuleringsprogramma om consortia te inspireren tot kansrijke hightech oplossingen in PPS onderzoeksprogramma’s.

Van Cybersecurity tot circulair bouwen

Onderwerpen die in de onderzoeksvoorstellen aan bod komen zijn onder andere cybersecurity by design, ultrasone hersenmodulatie, optimalisatie van verkeersdoorstroming in de stad, extractie van stikstof verbindingen uit dierlijke mest en eco-efficiënt en circulair bouwen.

HiTMaT Call 2021

De derde HiTMaT Call is geopend. De HiTMaT is een competitie tussen de beste R&D voorstellen voor high tech PPS die oplossingen bieden voor de maatschappelijke thema’s en missies van Nederland. In 2020 zijn 60 onderzoeksvoorstellen ingediend, waarvan er 15 genomineerd zijn en uiteindelijk 10 projecten €25.000 kiemgeld wonnen. Wie heeft er dit jaar de beste ideeën?

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend vanaf 7 april via de website* van de HitMat Call 2021. De deadline voor het indienen van aanvragen is 18 mei 2021, 14.00 uur CEST.

*Voorstellen die per mail worden ingezonden, worden niet in behandeling genomen.

Download de brochure HitMat Call 2021 hier (PDF)

Webinar: Do’s & Dont’s

In dit webinar licht Frans van der Wel, PPS-medewerker Holland High Tech, de spelregels rondom deze call toe. Hij gaat in op wie voorstellen in kunnen dienen, waar voorstellen aan moeten voldoen, wat de thema’s inhouden en meer. In dit webinar krijg je tips om een projectvoorstel zó te schrijven dat je de kans op winnen maximaliseert.

Dinsdag 20 april 2021
10:00 – 12:00 uur
Via Microsoft Teams

Tijdens het Webinar is er volop gelegenheid zijn om vragen te stellen en te reageren op de andere deelnemers. Vragen kun je vooraf indienen via HiTMaT@hollandhightech.nl.

Direct aanmelden voor webinar

HiTMaT 2019 en 2020

Na een voorzichtige start in 2019 hebben we in 2020 maar liefst 60 projectvoorstellen ontvangen van wetenschappers uit bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties. Vijf expertcommissies selecteerden 15 voorstellen als finalisten van editie 2020. Op woensdag 7 oktober 2020 presenteerden de 15 finalisten hun onderzoeksvoorstel. De bekendmaking van de 10 prijswinnaars vond plaats tijdens het Najaarsevent op 30 oktober 2020. Deze winnaars krijgen een bedrag van € 25.000 aan kiem-geld voor een publiek-privaat samenwerkingsproject waarin hun hightech onderzoeksinnovatie verbonden wordt aan een van de 5 maatschappelijke thema’s (Gezondheid en zorg, Klimaat en Circulaire Economie, Veiligheid, Mobiliteit, Landbouw, Water en Voedsel).

Lees meer over de HiTMat call 2021

Bent u mkb-ondernemer en wilt u duurzaam uitbreiden naar een specifieke buitenlandse markt? Dan is een kennisvoucher van de regeling Starters International Business (SIB) iets voor u. Deze voucher geeft u korting op de inhuur van een externe adviseur die u kan begeleiden bij uw internationale plannen.

De SIB Kennisvoucher is een online voucher waarmee u een adviseur betaalt die u zelf kiest. De voucher is goed voor 50% van de kosten en bedraagt maximaal € 2.500 exclusief btw. U kunt de voucher gebruiken voor de volgende onderdelen:

 1. Advies op internationaal juridisch en fiscaal gebied.
 2. Het laten opstellen van een marktonderzoeksrapport.
 3. Het volgen van een training om uw kennis over internationaal ondernemen te vergroten.

Voor wie?

U kunt de kennisvoucher aanvragen:

 • als u een Nederlandse mkb-ondernemer bent. Met de mkb-toets checkt u of uw organisatie telt als een mkb-onderneming;
 • vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten);
 • als u al (enige) internationale ervaring heeft;
 • als u al informatie heeft verzameld over een bepaalde buitenlandse markt, waar u nog niet actief bent.

Waarvoor?

1. Voor advies van een juridisch of fiscaal adviseur.

U kunt bijvoorbeeld:
 • bestaande contracten laten beoordelen of nieuwe contracten laten opstellen;
 • algemene voorwaarden bij exporttransacties laten opstellen;
 • een merk laten registreren;
 • advies krijgen over belastingtarieven en dubbele belastingheffing;
 • hulp krijgen bij het opzetten van een buitenlandse entiteit;
 • andere juridische of fiscale kennis krijgen over duurzaam uitbreiden naar het buitenland, zoals ‘transfer pricing’ of arbeidsrecht.

2. Voor een rapport op maat over een specifieke markt/sectorcombinatie.

Onderdelen die in het rapport kunnen staan:
 • marktanalyse
 • zakencultuur
 • wet- en regelgeving
 • concurrentieanalyse
 • marketinganalyse

3. Voor het volgen van een meerdaagse modulaire training.

In de training komt een mix van onderstaande onderwerpen aanbod:
 • cultuur en zakelijke etiquette;
 • verhogen van het rendement voor beurzen of missies;
 • samenwerkingsvormen en operationele vaardigheden.

Voorwaarden

Wij verstrekken 1 kennisvoucher per 2 jaar, maar slechts één keer voor hetzelfde doelland. Behoort uw mkb-onderneming tot een groep, dan telt dit maximum voor de hele groep. Houd hier rekening mee met uw keuze welk onderdeel van de kennisvoucher u wilt inzetten op een doelland.

De externe deskundige die u inhuurt, voldoet aan de volgende eisen.

Onderdeel 1

De deskundige:

 • heeft tenminste hbo werk- en denkniveau;
 • werkt bij een adviesonderneming met juridische en/of fiscale kennis;
 • heeft minstens 3 jaar ervaring met juridisch en/of fiscaal advies op het gebied van internationaal ondernemen.

Onderdeel 2

De deskundige:

 • heeft tenminste hbo werk- en denkniveau;
 • heeft advieservaring met het doelland;
 • heeft een netwerk in het doelland voor het uitvoeren van het onderzoek.

Onderdeel 3

De deskundige:

 • heeft tenminste hbo werk- en denkniveau;
 • heeft recente expertise of kennis gerelateerd aan het doel van de aanvraag en het doelland;
 • geeft de training namens een instelling/partij die een kwaliteitskeurmerk heeft voor het geven van opleidingen, zoals Cedeo.

U mag een externe deskundige inhuren die gevestigd is in het buitenland (Nederlands- of Engelstalig).

U kunt de voucher niet inzetten voor:

 • diensten die u standaard of eens in de zoveel tijd nodig heeft;
 • eigen tijd die u besteedt aan het adviestraject of de training;
 • reis- en verblijfskosten.

Specifiek voor onderdeel 1:

 • gebruikelijke diensten als standaard belastingadvies, gewoon juridisch advies of reclame;
 • het opstellen van een businessplan of het aanvragen van een buitenlandse bankrekening.

Aanvragen

Om een SIB Kennisvoucher aan te vragen, doorloopt u de volgende stappen:

 1. Zoek een adviseur die bij uw vraag past. Vraag hem/haar om een offerte en een cv. In de offerte moet gespecificeerd staan welke diensten de adviseur gaat leveren en wat die dienstverlening per onderdeel kost. Nadat u de offerte heeft ontvangen, heeft u 3 maanden de tijd om de kennisvoucher aan te vragen.
 2. Vraagt u de voucher aan vanuit Nederland? Dan heeft u voor de aanvraag eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd. Vraagt u de voucher aan vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dan heeft u geen eHerkenning nodig.
 3. Vraag de voucher aan op mijn.rvo.nl. Er zijn aparte formulieren voor aanvragen vanuit Nederland en voor aanvragen vanuit het Caribisch gebied. Kies het juiste formulier, vul het in en verstuur het samen met de offerte en het cv van de adviseur naar RVO. Let op: voor aanvragen vanuit Nederland kiest u in de regelingenlijst voor VIO 2021: Kennisvouchers.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet heeft ingestuurd. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Is de beslissing positief, dan krijgt u een online voucher. Deze is 6 maanden geldig. U moet de voucher binnen die periode gebruikt hebben. Als u daarom vraagt, kunt u de geldigheid 1 keer verlengen met nog eens 6 maanden. U kunt uw voucher niet aan iemand anders geven.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u iets wijzigen aan uw kennisvoucher? Dan geeft u dit aan ons door.

 • Heeft u de voucher vanuit Nederland aangevraagd, dan gaat u naar mijn.rvo.nl. U klikt op de knop Beheren en logt in met eHerkenning 1. Vervolgens gaat u naar uw zaak en kiest u de gewenste wijzigingsoptie.
 • Heeft u de vergoeding aangevraagd vanuit het Caribisch gebied, dan kunt u wijzigingen per mail doorgeven aan sib@rvo.nl.

Wijzigingen doorgeven

Kennisvoucher overdragen

Is de adviestraject afgerond, dan draagt u uw kennisvoucher over aan uw adviseur. Dit doet u op mijn.rvo.nl.

 • Als u de voucher vanuit Nederland heeft aangevraagd, klikt u op de knop Beheren en logt u in met eHerkenning 1. Daarna gaat u naar Overdragen en voert u de taak Voucheroverdracht uit.
 • Heeft u de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Dan klikt u op ‘Kennisvoucher – Caribisch deel van het Koninkrijk overdragen’. Download de verklaring, vul hem in en stuur hem per mail naar sib@rvo.nl.
 • Heeft een intermediair namens u de aanvraag ingediend voor 26 juni 2020? Dan kunt u de intermediair ook vragen om de overdracht uit te voeren. In dat geval moet u eerst de ‘Verklaring overdracht kennisverwerving’ invullen en ondertekenen. Uw intermediair uploadt deze verklaring dan bij de overdracht. U vindt de verklaring op mijn.rvo.nl.

Kennisvoucher overdragen

Kennisvoucher verzilveren

Als de ondernemer de kennisvoucher heeft overgedragen, kan de adviseur deze verzilveren. Als adviseur ontvangt u een e-mail als de overdracht is verwerkt. Vervolgens verzilvert u de voucher op mijn.rvo.nl.

 • Is de voucher vanuit Nederland aangevraagd, dan klikt u voor het verzilveren op de knop Beheren. U logt in met eHerkenning 1. Daarna gaat u naar de betreffende zaak en kiest u voor Verzilveren.
 • Is de voucher aangevraagd vanuit het Caribisch gebied? Klik dan op de knop ‘Redeem Knowledge voucher for foreign experts’. U hoeft hiervoor niet in te loggen.

Kennisvoucher verzilveren

Let op: u moet de kennisvoucher verzilveren binnen 3 maanden nadat de voucher is overgedragen. Doet u dat te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald. U kunt deze termijn niet verlengen.

Wij controleren de aanvragen voor verzilvering steekproefsgewijs. Valt een aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Het programma “Horizon Europe”, dat dinsdag 2 februari 2021 werd gelanceerd, heeft een budget van ongeveer € 95 miljard voor onderzoek en innovatie in heel Europa van 2021-2027.

“Horizon Europa” is het negende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, volgend op het programma “Horizon 2020” (2014-2020), en wordt het grootste programma ooit in Europa. De lancering ervan door het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU wordt gepromoot samen met een mobilisatieproces voor heel Europa, in combinatie met structuurfondsen en, in het bijzonder, met de nationale herstel- en veerkrachtplannen van elke lidstaat ter voorbereiding van de “ Next Generation EU, 2021-26 ”-programma.

Het doel is dat de Europese Unie het voortouw neemt in de dubbele groene en digitale transitie in combinatie met een veerkrachtig herstel door middel van een vernieuwde Europese onderzoeksruimte (EOR) en door een effectieve toename van publieke en private investeringen in O&O, met name in de context van de recente herbevestiging door de Europese Commissie van de doelstelling van 3% van de publieke en private investeringen in O&O in termen van bruto binnenlands product tegen 2030.

“Horizon Europa” is gebaseerd op drie hoofdpunten:

1. Wetenschappelijke excellentie: ontwikkeling van hoogwaardige vaardigheden en expertise om het wetenschappelijk leiderschap van de Europese Unie te versterken, met betrokkenheid van alle regio’s en alle Europese burgers; het creëren van nieuwe markten, arbeidsomstandigheden en vaardigheden, met name in de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de negatieve gevolgen van de pandemie.

2. Mondiale uitdagingen en het Europese industriële concurrentievermogen: natuurlijke hulpbronnen, mobiliteit, voedsel, digitale media en energie zijn slechts enkele van de gebieden die kunnen rekenen op aanvullende steun voor onderzoek naar de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, en voor de daarmee samenhangende industriële technologie; het is op dit gebied dat naar verwachting partnerschappen zullen worden aangegaan met het doel om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

3. Innovatief en inclusief Europa: er zullen stimulansen zijn voor het creëren van professionele carrières die verband houden met onderzoek, zowel in de publieke als de private sector, waardoor deze meer inclusief worden, met name voor vrouwen en minderheden; Het is ook bedoeld om ecosystemen voor onderzoek en rekrutering te stimuleren om talenten in Europa op te leiden en te behouden. Andere doelstellingen zijn onder meer de samenwerking tussen nationale financieringsinstanties en de Europese Commissie, en tegelijkertijd bijdragen aan het bevorderen van de oprichting van “Europese universitaire” netwerken.

Het programma “Horizon Europa” omvat vier implementatiepijlers:

Pijler 1: “Science of Excellence”, ondersteuning van wetenschappelijke excellentie in termen van menselijke hulpbronnen en infrastructuur, met name via de Europese Onderzoeksraad (ERC), de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) en onderzoek infrastructuren (ESFRI).

Pijler 2: “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”, ter ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op zes gebieden (of clusters): gezondheid; Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving; Civiele veiligheid voor de samenleving; Digitaal, industrie en ruimte; Klimaat, energie en mobiliteit; Voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu. Onder de reikwijdte van deze zes gebieden omvat pijler 2 ook:

Onderzoeksmissies, in vijf gebieden:

 • Kanker;
 • Aanpassing aan klimaatverandering, inclusief maatschappelijke transformatie;
 • Klimaatneutrale en slimme steden;
 • Bodemgezondheid en voeding;
 • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren.
 • Institutionele partnerschappen: gericht op het mobiliseren van publieke en private sectoren op gebieden als energie, transport, biodiversiteit, gezondheid, voedsel en de circulaire economie.

Pijler 3: “Innovatief Europa”, ondersteuning van de creatie van nieuwe markten en kmo’s, inclusief nieuwe steun die zal worden verleend in het kader van de nieuwe Europese Innovatieraad (EIC), de steun voor Europese innovatie-ecosystemen (EIE) en voor het Europees Instituut van innovatie en technologie (EIT). De EIT-wetgeving is onlangs herzien, op 29 januari, al tijdens het Portugese voorzitterschap, om meer inclusieve actie te omvatten die openstaat voor heel Europa en twee nieuwe interventiegebieden, via kennis en innovatieve gemeenschappen (KIG) (namelijk oceanen en creatieve industrieën, naast de oorspronkelijke gebieden gezondheid, digitaal, energie, materialen en klimaat).

Pijler 4: “Uitbreiding van deelname aan en versterking van de Europese Onderzoeksruimte”, met inbegrip van steun voor de uitbreiding van deelname aan en versterking van de Europese Onderzoeksruimte, via een reeks verschillende financieringsinstrumenten gericht op het opzetten van netwerken voor menselijk potentieel en op institutionele niveau.

Implementatie van “Horizon Europe”

De uitvoering van het “Horizon Europa” -programma zal worden gecoördineerd door het directoraat-generaal Onderzoek (DG RTD) van de Europese Commissie, in navolging van de eerdere Europese kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Meer details op Horizon Europe | European Commission.

In het geval van Portugal wordt de coördinatie en verspreiding van de strategie ter versterking van de nationale deelname aan het programma “Horizon Europa, 2021-27” uitgevoerd via PERIN – “Portugal in Europe Research and Innovation Network”, dat de belangrijkste financieringsinstanties omvat. en promotors, namelijk FCT, ANI, AICIB, PT Space, het ERASMUS Agency en DGES, die nauw samenwerken met de promotiebureaus voor Europese programma’s in academische en onderzoeksinstituten, evenals in bedrijven, bedrijfsverenigingen en bedrijfsincubatiecentra en interface-instellingen.

Het doel van Portugal is om de nationale deelname aan het programma “Horizon Europa, 2021-27” te verdubbelen in vergelijking met deelname aan het programma Horizon 2020 (2014-2020) en ongeveer twee miljard euro aan te trekken voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten op een concurrerende basis door het publiek en particuliere sectoren, waaronder het mkb (in vergelijking met de ongeveer 1,1 miljard die tussen 2014 en 2020 is aangetrokken via de steun die is verleend door het H2020-programma, ook in concurrerende termen).

Bron: Europa.nu

 

Een innovatieproject kan nóg zo goed zijn, zonder het vooraf testen kan het alsnog stuklopen. Daarom kun je subsidie aanvragen om de technische en economische risico’s in kaart te brengen. Het haalbaarbaarheidsproject is één van de instrumenten van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Behalve MIT haalbaarheid subsidie kun je ook subsidie aanvragen voor MIT-samenwerkingsprojecten.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Subsidie wordt verstrekt aan mkb-ondernemingen voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsproject. Een MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie of eventueel uit een combinatie tussen een haalbaarheidsstudie, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Let wel, minimaal 60% van de kosten van het MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie.

MIT Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit deskresearch. Het bouwen van een prototype valt dus niet onder de subsidiabele kosten van een MIT Haalbaarheidsstudie. Wanneer je een Haalbaarheidsstudie combineert met experimenteel onderzoek is de ontwikkeling van een prototype wel subsidiabel. Bij een MIT-Haalbaarheidsstudie kun je denken aan:

 • Literatuuronderzoek
 • Octrooionderzoek
 • Inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiële partners
 • Marktverkenning
 • Concurrentie analyse

Experimentele ontwikkeling

Wil je nieuwe diensten, producten of procedés ontwikkelen of bestaande verbeteren? In tegenstelling tot een haalbaarheidsstudie, is het ontwikkelen van een (commercieel bruikbaar) prototype bij experimentele ontwikkeling wel subsidiabel.

Industrieel onderzoek

Hierbij draait het om nieuwe kennis en vaardigheden vergaren met onderzoek, waarmee producten, procedés of diensten kunnen worden verbeterd of worden ontwikkeld.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject.

Nieuwe ronde 2021

Mkb’s die nieuwe innovaties onderzoeken of ontwikkelen kunnen naar verwachting vanaf 13 april subsidie aanvragen via de MIT-regeling.

Bron: DP&P nieuwsbrief

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Zodra de ronde is opengesteld, vind je alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Is de onderzoeksvraag aantoonbaar gebaseerd op de vraag uit de beroepspraktijk?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zorg te dragen voor verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten, zowel in het mkb als in de beroepsopleidingen?
 • Onderzoeksplan
  Bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art kennis, passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag, is het onderzoek navolgbaar en is de projectplanning en -organisatie realistisch?

In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool ten minste bestaat uit 6 mkb-ondernemingen, aangevuld met een brancheorganisatie of een andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan. Van de vereiste 6 mkb-ondernemingen moeten er minimaal 5 in Nederland gevestigd zijn.
 • Het personeel van een hogeschool onderhoudt geen directe familiebanden met en/of heeft geen zakelijke belangen bij de betrokken mkb-ondernemingen.
 • Zzp’ers kunnen in plaats van mkb-ondernemingen deel uitmaken van het consortium. Een zzp’er moet dan wel deel uitmaken van een collectief dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 50% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of natura plaatsvinden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen september 2021 en januari 2021. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina over projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Voor meer informatie en documenten ga naar RAAK MKB.

Consortia including research institutes and public and private organisations can submit project proposals for fundamental or application-oriented research on innovative and groundbreaking technologies within 8 clusters of key technologies:

 • Nanotechnologies
 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Technologies
 • Photonics and Light Technologies
 • Advanced Materials
 • Quantum Technologies
 • Life science technologies

Purpose

The call Key Technologies calls for the development of initiatives over the full width of the KIA Key Technologies. Thus she strenghtens the technology base in the Netherlands and enables topsectors to solve societal challenges adequately. The outcome of the research is broadly applicable en has a large impact on science and/or society.

Who can apply?

Pre-proposals and full proposals are submitted by the main applicant and one or more co-applicants. Besides the main and co-applicant (s), a consortium always consists of two or more co-funders. In addition, other private and / or public organisations can participate in the consortium as collaborating partners. All participants must play an active role in the formulation of the research questions and the design and realisation of the project.
More information about specific conditions regarding who can apply can be found in section 3.1 of the call for proposals.

What to apply for?

A budget of 11 million euros is available for this call for proposals. Funding can be requested for research proposals with a total budget of at least 750,000 euros and at most 2,500,000 euros. NWO will fund a maximum of 70% of the total project budget; the rest of the funding must be contributed by co-funding. Co-funding may be provided in-cash or in-kind, but at least half of the amount must be in-cash. At least 50% of the total co-funding must be from private sources. More information about the conditions for co-funding can be found in section 3.5.2 of the call for proposals.

For this call the following modules can be applied for:

 • Personnel costs
 • Material costs
 • Investments
 • Knowledge utilisation
 • Internationalisation
 • Money follows Cooperation
 • Project management

The maximum duration of a project is six years.

When to apply

 • The deadline for the submission of appropriateness statement is November 10, 2020, 14:00:00 CET. The result of the review process of the appropriateness statement will be communicated by NWO no later than December 23th.
 • The deadline for the submission of preproposals is January 19, 2021, 14:00:00 CET.
 • The deadline for the submission of proposals is May 18, 2021, 14:00:00 CEST.

Read more at NWO KIC

From this week onwards, starting entrepreneurs in the life sciences & health sector can once again register for a new edition of the Venture Challenge. Teams that pass the selection round will receive professional guidance for the development of their business case.

The upcoming spring round of the Venture Challenge will start mid-April with a first boot camp and is being organised on behalf of the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK) by NWO and top sector Life sciences & Health (Health~Holland). After an intensive trajectory of about two months, the participants will pitch their plans to a jury of investors and other experts on 18 June. The deadline for registering for this round is 12 January 2021. After that, based on the advice from the advisory committee, the board of NWO Domain Applied and Engineering Sciences will determine which teams will be admitted (see the brochure for the exact procedure).

Bringing the invention to the market

The Venture Challenge was set up by Health~Holland with the aim of providing starting entrepreneurs in the life sciences with professional support during the development of their business case. That helps with applying for funding and, ultimately, the marketing of the invention. Participation is open for teams of three to five people who have established a new start-up in the area of life sciences & health or will do that shortly. The product or service is based on a new technological invention or a new application of existing technology, which has emerged from scientific research. The programme consists of two, three-day long boot camps and regular coaching sessions. During these sessions, the participants work on setting up or refining their business case under the guidance of experienced coaches from the consultancy GameChanger Challenge.

PacingCure and SLAM Ortho winners 2020

The winners of both rounds from 2020 were announced during the online Dutch Life Science Conference last Friday. The spring round was won by PacingCure, a biotech start-up from Amsterdam that employs an innovative and precise approach to develop gene therapies for prevalent cardiac arrhythmias. Start-up SLAM Ortho from Delft, developer of precise measurement equipment to optimise drilling in bones, won the recently completed autumn edition of the Venture Challenge. Both winning teams received a cheque worth 25,000 euros that they can use to invest in the further expansion of their business.

Deadline for registration: 12 January

Candidates who submit the fully completed registration form by 12 January have a chance of securing one of the at most six available places in the upcoming spring round. All information about the Venture Challenge at NWO, including the registration form, can be found on the programme page on the Venture Challenge website.

Researchers from NWO recognized university institutions and innovative starters can apply for funding for a feasibility study or early phase project at a starting company. Take-off stimulates activity from the knowledge institutions.

Entrepreneurial researchers who wish to find out whether their innovative research results has commercial potential can apply for a Take-off phase 1: feasibility study grant. This grant is aimed at stimulating and supporting new start-ups using university knowledge. The grant comprises 40.000 euros, to be used within 6 months. The Take-off programme is aimed at stimulating and supporting business and entrepreneurship from (applied) sciences. .

For more information please see the Dutch version of this funding instrument.

Read more and download the application forms here.

NWO is making 11 million euros available for research in which public and private parties collaborate on technological breakthroughs. Key technologies are technologies of the “future” that will have a huge impact on the way we live, learn, work and produce. They are technologies that discard our ideas about what we consider possible and potentially lead to breakthrough innovations.

Technological breakthroughs

The Key Technologies call is aimed at financing fundamental and application-oriented scientific research into technological breakthroughs to create economic opportunities for the Netherlands and contribute to solving societal challenges.

Key technologies create new business and markets, increase competitiveness and boost job growth. They enable groundbreaking process, product and / or service innovations and are relevant for science, society and the market. Key technologies are characterized by their wide applicability and reach: deployment is possible in various sectors and / or innovations.

From the perspective of the potential contribution of technology to societal challenges in the Netherlands, the Ministry of Economic Affairs has designated the following clusters of key technologies:

 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Technologies
 • Photonics and Light Technologies
 • Advanced Materials
 • Quantum Technologies
 • Life science technologies
 • Nanotechnologies

Application

Who

Pre-proposals and complete applications are submitted by a main applicant and one or more co-applicants. An application is drawn up by a consortium, in which other participants are involved in addition to the applicants.

What

In this round, funding can be requested for research proposals with a total size of a minimum of € 750,000 and a maximum of € 2,500,000. NWO funds a maximum of 70% of the total project size; the rest of the funding is provided through compulsory co-funding.

When

The deadline for applying for the statement of suitability is November 10, 2020, 14:00:00 CET.
The deadline for submitting pre-proposals is January 19, 2021, 14:00:00 CET.
The deadline for submitting applications is May 18, 2021, 14:00:00 CEST.

KIC MISSION

This program falls within the main line MISSION of the Knowledge and Innovation Covenant (KIC) 2020-2023, in which NWO publishes a limited number of major thematic calls each year.

More information about this call for proposals, budget and deadlines can be found on the funding page of this call.

Original news item NWO website.