In de strijd tegen het coronavirus slaan bedrijven de handen ineen bij de ontwikkeling en productie van nieuwe testmethodes en mogelijke vaccins. Dat gebeurt ook bij het Viralert-initiatief: bedrijven actief in onder andere de nanotechnologie werken sinds eind maart aan methodes om slimmer te testen om zo het virus te mitigeren en in te dammen.

Door: Dimitri Reijerman, FHI

We spraken met een van de initiatiefnemers. Ronny van ‘t Oever, voorzitter van MinacNed en CEO van lab-on-a-chip bedrijf Micronit, begon samen met Per Slycke (XSens) Viralert. Hij vertelt over het doel van het platform: “Het is een initiatief van een aantal ondernemers en experts die de koppen bij elkaar hebben gestoken naar aanleiding van een oproep van de overheid om eens mee te denken hoe we uit deze crisis kunnen komen. We willen de ondernemersgeesten verzamelen op het gebied van high-tech en innovatief gebied. We werken aan nano-oplossingen om op het coronavirus te kunnen testen, maar ook mogelijkheden om sneller medicijnen te ontwikkelen en toe te dienen.”

Ronny van t Oever

Ronny van t Oever, CEO Micronit en een van de iniatiefnemers van Viralert

Cruciaal om verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is de ontwikkeling van sneltests, zegt Van ’t Oever. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. “We geloven heel erg in sneltests. Dus niet het monster naar het lab, maar ter plekke al resultaat zodat je ook direct kunt acteren. Zo heb je meer tijd voor contactopsporing en minder kans hebt dat mensen ongemerkt het virus verder verspreiden.”

Hij vervolgt: “Daar heb je wel goede kwaliteit tests voor nodig, dus tests die net zo gevoelig en nauwkeurig zijn als in het lab testen. Ik denk dat we daarvoor in Nederland de kennis in huis hebben. We proberen met Viralert zo ook met vooral Nederlandse bedrijven een waardeketen op te bouwen. Zo worden we minder afhankelijk van het buitenland.”

Viralert richt zich naar eigen zeggen vooral op het samenbrengen van ondernemersgeest en denkkracht. Van ’t Oever legt uit: “De kennis is er, net als de infrastructuur voor de productie. Het is nu vooral het aan elkaar rijgen van al die facetten. We willen dus de waardeketen organiseren uit bestaande elementen om zo min mogelijk opnieuw te moeten ontwikkelen. Er staat nu een grote groep klaar om te helpen en dat is aangeboden aan de overheid.”

Ondanks de discussie die momenteel wordt gevoerd over de haalbaarheid van een mobiele app om coronabesmettingen tegen te gaan, denkt Van ’t Oever dat een dergelijke manier van contactopsporing noodzakelijk is: “Het snel kunnen vinden van de mensen die met jou in contact zijn geweest als bij jou het virus is geconstateerd, dat is cruciaal. Hoe sneller je dat kunt, hoe eerder je iedereen die potentieel is besmet kunt traceren en in quarantaine kunt plaatsen.”

De partijen achter Viralert hebben de afgelopen weken diverse malen contacten gelegd met het Ministerie van Economische Zaken en diverse ideeën daar gedeponeerd. Het ministerie heeft weer lijntjes met het Outbreak Management Team van de overheid. “Het is nu voor ons even wachten op wat men echt wil”, zegt Van ’t Oever. “We denken dat we echt wel wat te bieden hebben, maar dit soort grote besluiten moet vanuit de overheid worden gedragen.”

Wilt u meer informatie? Bezoek de website van Viralert.

Bron artikel: FHI

Winnaars HTSM HiTMaT Call 2019 – KIEM-gelden

MinacNed partners Micronit en Saxion Hogeschool werken samen aan een onderzoeksproject: ‘Plaats delict onderzoek op een chip: Single cell analyse met behulp van microfluïdische systemen’. Dit project past in het thema Security en de projectpartners ontvingen in november 2019 een KIEM-geld toekenning van Holland High Tech.

Het lectoraat Advanced Forensic Technology van Hogeschool Saxion/Politieacademie, het lectoraat NanoBio en microtechnologiebedrijf Micronit werken samen aan de ontwikkeling van een systeem waarmee lopende zaken en cold cases in rechercheonderzoek sneller kunnen worden opgelost. Zij passen bestaande microbiologische technieken als single cell amplificatie (vermeerdering) toe om de problemen van mengprofielen en te weinig DNA weg te nemen. Door gebruik van een lab-on-a-chip systeem wordt het proces minder arbeidsintensief en is de kans op contaminatie miniem.

Samenwerking met de eindgebruiker

De techniek die ervoor moet zorgen dat het DNA uit een individuele cel tot bruikbare hoeveelheden vermenigvuldigd kan worden, wordt ontwikkeld door het lectoraat AFT van Saxion. Micronit bedenkt, ontwerpt en produceert de chips waarop deze procedure uitgevoerd wordt. Uiteraard staan beide partijen in nauw contact en vindt er over en weer veel overdracht van kennis plaats.

Ook de eindgebruikers zijn in beeld. Zo geeft de Nationale Politie aan aan welke vereisten dit lab-on-a-chip systeem moet voldoen om voor hen ter plekke bruikbaar te zijn. Alle partijen werken samen aan het uitbreiden van het netwerk en het vergroten van het consortium van meewerkende bedrijven/instellingen.

Een gedeelde passie voor het gezamenlijke doel

Er bestond al een connectie tussen het lectoraat NanoBio en Micronit, en van daaruit zijn banden ontstaan met de leerstoel Advanced Forensic Technology. Een gedeelde passie voor het gezamenlijke doel, het inzetten van lab-on-a-chip technieken voor forensisch onderzoek, is wat alle partijen bij elkaar brengt.

Praktijk-project voor studenten

Bij dit project zijn ook studenten betrokken van Saxion. Het mooie is dat dit ook leidt tot interactie tussen verschillende opleidingen. Zo zijn niet alleen studenten van de opleiding Forensisch Onderzoek bij dit project betrokken, maar helpen studenten Chemie en BioMedische Laboratoriumtechniek ook mee met het uitvoeren van de experimenten. Zo is dit voor studenten van meerdere studierichtingen een prachtig praktijk-project.

Resultaten

Het project is nog in de ontwikkelfase. Het eerste chip-ontwerp is klaar, maar vanwege de Corona-crisis ligt de productie van deze chips tijdelijk stil. Uiteraard was het winnen van het KIEM-geld een mooie opsteker die onderstreepte dat er ook vanuit maatschappelijk oogpunt belang aan het ontwikkelen van een dergelijke techniek wordt gehecht. Verder zijn er gesprekken gaande met mogelijke nieuwe partners. ‘Op deze manier willen we graag ons consortium, en daarmee het draagvlak voor dit project vergroten’, zegt Brigitte Bruijns, die namens Micronit Microtechnologies aan het project deelneemt.

Uitbreiding van de samenwerking

Er is naast dit project ook ruimte voor andere samenwerking tussen de partners. Bij het lectoraat Advanced Forensic Technology leeft de wens om de FO/NANO-lijn verder uit te breiden en de samenwerking te intensiveren. Dit is afhankelijk van de resultaten uit een initiële verkenning en van het beschikbaar komen van nieuwe subsidiemogelijkheden om de daadwerkelijke toepassingsmogelijkheden te realiseren.

HTSM HiTMaT Call 2020

Het KIEM-geld dat toegekend is aan dit project is onderdeel van de HiTMaT Call (Connecting High Tech pps in Maatschappelijke Thema’s); een open Call waarin wetenschappers uit bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties een bedrag van € 25.000,- aan kiem-geld kunnen winnen om, in samenwerking met minstens één onderzoeksinstelling (hoofdaanvrager) en één ondernemer, hightech onderzoekinnovaties te verbinden aan maatschappelijke thema’s, in een uitwerking van een groot publiek-privaat samenwerkingsprogramma.

De HTSM HiTMaT call staat open voor indiening van samenwerking, lees hierover meer in deze call informatie.

Betrokken partners in dit project:

Ook in het nieuws?

Heeft u een project waar u iets over wil delen op de nieuwspagina van MinacNed? Graag nemen wij uw bericht mee op onze nieuwspagina en in de MinacNed nieuwsbrief. Heeft u een mooie samenwerking maar nog geen nieuwsbericht, dan is een interview ook een optie en schrijven wij het artikel voor u. Stuur uw idee of persbericht naar Aurélie Veltema, projectmanager MinacNed.