Persbericht 9 April 2021

Voor kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie en waterstof/groene chemie komt vanuit het Nationaal Groeifonds 1,35 miljard euro beschikbaar. Het gaat om de bekostiging van 5 voorstellen (toekenning en reservering) voor onderzoek en innovatie die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft ingediend.

Ze dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is vandaag door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatiekracht zijn ook voorstellen voor het versterken van infrastructuur (IenW) en kennisontwikkeling (OCW) beoordeeld. Het ging in totaal om 15 aanvragen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming en gezondheid heeft bij de start van het Nationaal Groeifonds direct een prominente plek verkregen. Dat is goed voor álle Nederlanders. Immers: onderzoek en ontwikkeling is de sleutel voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van de toekomst.”

De staatssecretaris vervolgt: “De grootschalige publieke financiering voor deze vijf innovatieve toepassingen gaat een belangrijke bijdrage leveren om ons land welvarend te houden. Het is nodig dat de overheid een actievere rol op zich neemt om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken. Ik zie grote kansen voor de hierbij betrokken samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden om deze uitdagingen te gaan verzilveren.”

De vijf bekostigde voorstellen vanuit onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie zijn:

Quantum Delta Nederland – 615 miljoen euro

De Nederlandse kennispositie op het gebied van quantumtechnologie behoort tot de wereldtop. Het voorstel om het ecosysteem verder uit te bouwen en om te zetten in bedrijvigheid wordt volledig bekostigd (615 miljoen euro). Quantum Delta Nederland werkt in Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden en Twente met een grote coalitie bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen aan het opzetten van de benodigde infrastructuur, het ontwikkelen van de technologie en aan de toepasbaarheid daarvan. Onderdeel van het plan is ook investeren in medewerkers voor de toekomst, zodat deze nieuwe sector straks direct over voldoende opgeleid personeel beschikt.

Quantumtechnologie maakt gebruik van twee principes: verstrengeling en superpositie. Verstrengeling betekent dat twee deeltjes niet-fysiek verbonden zijn. Als er één verandert, verandert de ander direct mee: sneller dan het licht. Dat maakt nieuwe, extreem veilige en snelle (communicatie)netwerken mogelijk. Superpositie zorgt ervoor dat qubits, in plaats van reguliere bits die alleen of 0 of 1 kunnen zijn, 0 en 1 tegelijk zijn. Dat maakt veel rekenkracht los. Berekeningen waar de huidige computers eeuwen over zou doen, kan een quantumcomputer wel.

Quantum Delta Nederland ontwikkelt die eerste quantumcomputer die door de rekensnelheid van groot belang zijn voor efficiëntere productie of transport. Maar werkt ook aan het eerste grotere quantumnetwerk en aan quantumsensoren die in staat zijn veranderingen bij zeer kleine deeltjes te meten zoals in DNA. Een andere toekomstige bijdrage is de bijdrage aan cybersecurity via een veilig (quantum)internet.

Regeneratieve geneeskunde: RegMed XB 56 miljoen euro

Het gevraagde bedrag voor twee biomedische innovatievoorstellen wordt volledig bekostigd. Het gaat als eerste om RegMed XB (56 miljoen euro) dat vier Nederlandse pilotfabrieken (Eindhoven, Leiden, Maastricht, Utrecht) voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde gaat bouwen. Hierin staat het herstel van schade aan cellen, weefsels en organen centraal waardoor chronische ziekten kunnen worden voorkomen of genezen.

Gezondheidszorg is een wereldwijde, groeiende markt vanwege de toenemende bevolking en vergrijzing. Effectieve behandelingen met gen- en stamceltherapie zijn dus ook een grote economische kans. Het economische doel van RegMed XB is het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om samen met onderzoekers deze innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt.

Health-RI: infrastructuur voor gezondheidsdata – 69 miljoen euro

Het tweede voorstel binnen het thema biomedische innovatie gaat over het opzetten van een geïntegreerde en veilige nationale gezondheidsdata-infrastructuur. Het gaat hierbij om het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid, niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg. Het gevraagde bedrag van 69 miljoen euro vanuit de publiek-private samenwerking Health-RI wordt ook volledig bekostigd.

Data worden nu nog versnipperd beheerd door vele zorg- en wetenschapsorganisaties zoals de Universitair Medische Centra. De krachten bundelen is essentieel om sneller en goedkoper nieuwe en effectievere (gepersonaliseerde) oplossingen te ontwikkelen voor diagnose, behandeling en preventie. De grote hoeveelheid nieuwe fundamentele kennis rond leefstijl, gezondheid en ziekte gecombineerd met een technologie als kunstmatige intelligentie (AI) draagt bij aan zowel onze gezondheid als aan Nederlandse bedrijven die hiermee actief zijn.

Opschalen van waterstof en groene elektronen in industrie – 338 miljoen euro

Het voorstel Groenvermogen is gedeeltelijk bekostigd (338 miljoen euro) en is gericht op de opschaling van waterstof en toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën. Het betreft een integrale aanpak van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in deze sector waaronder een breed samenhangend onderzoeks- en innovatieprogramma en een onderwijsagenda. Het ontwikkelen kan bovendien sterk bijdragen aan de klimaatopgave.

De publieke investeringen moeten een krachtig en flexibel waterstofecosysteem creëren dat de basis vormt voor de opschaling van waterstof en elektrochemie. Industriële clusters waar hiervoor kansen liggen, zijn Noord-Nederland, Amsterdam, Rotterdam/Moerdijk, Zeeland, Arnhem, Brainport Eindhoven en Limburg (Chemelot).

Meer onderzoek en innovaties zijn nodig om groene waterstof uiteindelijk efficiënt en goedkoper te kunnen toepassen. Zo ontstaan ook interessante verdienmodellen voor Nederland zowel in een mogelijke rol als producent of internationale distributeur.

AiNed: investeringsprogramma kunstmatige intelligentie – 276 miljoen euro

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), een publieke-private samenwerking van meer dan 250 deelnemers, heeft de eerste fase van haar investeringsvoorstel voor kunstmatige intelligentie (AI) grotendeels (276 miljoen euro) bekostigd gekregen. De ambitie van het zogenoemde AiNed-programma is om Nederland in de internationale kopgroep van landen te krijgen, zowel op het gebied van maatschappelijke voorwaarden als de economische benutting van AI.

AI kan breed worden toegepast voor bijvoorbeeld efficiëntere energiesystemen, slimmere mobiliteit en logistiek of betere zorg. Het voorstel richt zich op een gecoördineerde Nederlandse aanpak om kennis en toepasbaarheid van AI via onderzoek, innovatie, valorisatie, onderwijs te versterken én te zorgen voor mensgerichte, verantwoorde toepassing van AI in de samenleving.

De focus in de aanpak voor de versnelde toepassing van AI in Nederland ligt bij sectoren die het meeste verdienvermogen opleveren: hightech industrie, mobiliteit, logistiek, energie, gezondheid en zorg. Het strategische programma investeert daarom in het aantrekken en behouden van talentvolle AI wetenschappers, scholing en onderwijs, het ontwikkelen van maatschappelijke kaders voor toepassingen en het intensiveren van deelname in Europese programma’s waardoor er ook meer EU-geld naar Nederland komt.

Tweede ronde voor financiering vanuit Nationaal Groeifonds

In totaal diende staatssecretaris Mona Keijzer zes voorstellen namens betrokken partijen in voor de eerste ronde. Het voorstel FoodSwitch is niet gehonoreerd. Het Nationaal Groeifonds heeft aangekondigd dat er dit jaar een tweede ronde volgt waarin verbeterde én nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend voor financiering. Onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie blijft één van de pijlers van het fonds. In totaal is er 20 miljard euro vanuit het fonds beschikbaar tot 2026, in de eerste ronde is vandaag 4 miljard euro (deels voorwaardelijk) toegekend en gereserveerd.

Het Enschedese quantum fotonica-bedrijf QuiX heeft haar eerste quantum fotonische processor verkocht aan Qontrol. Dit kwantumtechnologiebedrijf uit het Verenigd Koninkrijk maakt besturingselektronica en ondersteunende infrastructuur voor complexe, massaal meerkanaals fotonische geïntegreerde schakelingen (PIC’s). Hun toepassingen zijn vooral te vinden in onderzoekslaboratoria, wereldwijd.

QuiX, gevestigd op Kennispark Twente en samenwerkingspartner van het ANP-cluster voor Applied Nanotechnology bij de Universiteit Twente, bevestigd met deze verkoop dat het koploper is in de wereld van lichttechnologie. Met deze fotonica technologie dragen zij in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de eerste quantum computers. Die zijn er nu nog niet, maar de introductie daarvan komt steeds dichterbij. Deze computers gaan de wereld radicaal veranderen, is de voorspelling. Denk maar eens aan gepersonaliseerde medicatie. Met quantum computing kan exact berekend worden wat de samenstelling en hoeveelheid van een medicijn moet zijn voor een individu. De toepassingsgebieden zijn echter veel breder. Zo is de technologie toepasbaar in sectoren als MedTech, Chip-industrie en Landbouw. Wat is het beste moment om te zaaien (precisielandbouw), kun je kanker ‘ruiken’ via de adem en dus eerder detecteren en wanneer heeft een vliegtuig specifiek onderhoud nodig. De kunst is exact te berekenen wat het juiste moment is, met behulp van een computer die ongekende berekeningen kan maken.

Fotonische processoren van QUIX

Quantum fotonische processoren zijn de centrale component van een fotonische quantumcomputer. Dergelijke apparaten zouden in de toekomst kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van informatieverwerkingstaken die de mogelijkheden van de huidige supercomputers te boven gaan. QuiX ontwikkelt fotonische kwantumprocessoren voor kwantuminformatieverwerking en -simulatie. Met behulp van het gepatenteerde TriPleX-platform levert het unieke kwantumfotonische processoren die niet alleen grootschalig en volledig herconfigureerbaar zijn, maar ook een laag verlies hebben en op grote schaal transparant zijn voor alle geschikte kwantumlichtbronnen. QuiX demonstreerde ’s werelds grootste kwantumfotonische processor tijdens een productlancering afgelopen december, die je hier kunt bekijken:

 

QONTROL als eerste afnemer

Qontrol, gevestigd in Bristol (UK), maakt besturingselektronica en ondersteunende infrastructuur voor complexe, massaal meerkanaals fotonische geïntegreerde schakelingen (PIC’s). Deze PIC’s vinden nu toepassingen, van telecommunicatie tot fundamentele wetenschap. De producten van Qontrol zijn te vinden in onderzoekslaboratoria wereldwijd.

Jelmer Renema, CTO van QuiX: “Dit is geweldig nieuws voor QuiX. Qontrol is een van de leidende bedrijven op het gebied van kwantum fotonica technologie in Europa. Dit laat zien hoe QuiX kan voldoen aan de strengste technologische eisen voor kwantumfotonica.”

“We zijn blij en vereerd dat we de eerste zijn die de geweldige nieuwe lijn fotonische processors van QuiX mogen testen,” zegt Dr Josh Silverstone, Qontrol’s CTO. “Met dit apparaat in onze laboratoria in Bristol kunnen we de behoeften van onze klanten beter begrijpen en bedienen, en in het bijzonder die klanten die de technologie van QuiX in gebruik willen nemen. Het zal voor ons ook een fantastisch hulpmiddel zijn om te demonstreren wat onze eigen producten kunnen doen, waarbij de zichtbaar-licht mogelijkheid van het apparaat veelbelovende fantastische live demo’s zal opleveren.”

ZEISS honors outstanding quantum technology-based approaches to solving real-life problems and reinforces its scientific network.

  • Prof. Dr. Friedemann Reinhard from the University of Rostock and Dr. Gabriel Puebla-Hellmann from QZabre AG in Zurich have won the ZEISS Quantum Challenge 2020.
  • The aim of the challenge is to identify promising solutions in quantum technology, discuss them with other experts, and partner up in order to advance these ideas together.
The winners of the ZEISS Quantum Challenge 2020 have been chosen: Prof. Dr. Friedemann Reinhard, Professor of Quantum Technology at the University of Rostock, and Dr. Gabriel Puebla-Hellmann, CEO of QZabre AG in Zurich, impressed the expert judges with their ideas. ZEISS uses this prize to honor outstanding approaches to solving real-life problems in medical technology, microscopy and industrial metrology through quantum technology.

Problem-solving through quantum technology

“Quantum technology is being developed at an incredible pace and it offers untapped potential for future innovations in both business and science. The ideas submitted by the two winners offer promising solutions that could considerably advance the use of quantum technology in real-life applications and products,” says Dr. Max Riedel, Head of the ZEISS Innovation Hub @ KIT and judge for the ZEISS Quantum Challenge. The winners were announced at the QuApps conference on 2 March 2021 and presented their approaches to an audience of experts.

From scientific application to market-ready products

The idea behind the ZEISS Quantum Challenge is to make the leap in quantum technology, from scientific application in the lab to market-ready products. That’s because even though quantum technology is always maturing, it has not yet transitioned from the lab to industrial application. This prompted ZEISS to launch a competition dedicated to the use of quantum technology in sensor and imaging applications in real-life conditions. To do this, ZEISS called on the scientific community working in the area of quantum technology to tackle six real-life challenges in the following categories: medical technology, microscopy, and industrial metrology. The aim of the challenges was to identify promising solutions, discuss them with other experts, and partner up in order to advance these ideas together.

The winners of the ZEISS Quantum Challenge

Prof. Dr. Friedemann Reinhard, Professor of Quantum Technology at the University of Rostock, is one of the winners of the ZEISS Quantum Challenge 2020.

Prof. Dr. Friedemann Reinhard was honored for his idea regarding label-free 3D microscopy. The solution uses magnetic resonance imaging (MRI), instead of optical microscopy, to image small samples. It may sound far-fetched, but it could be doable by Nitrogen Vacancy (NV) centers (nitrogen defect centers in diamond). These have already shown that nuclear resonance signals from volumes of around 10 micrometers can be detected relatively quickly and easily. Using additional magnetic field gradients makes it possible to recreate an MRI scanner on a micrometer scale,” says Reinhard. This could then be used to examine nontransparent specimens in 3D. “It would also enable label-free imaging, e.g. by imaging the chemical shift. And it could image movements or diffusion.” It could be deployed in the life sciences. Another promising area would be battery research. Here, magnetic resonance spectroscopy is already being used on larger scales, and optical microscopy is not an option, since batteries are not transparent. Movements and diffusion are also of interest.

Dr. Gabriel Puebla-Hellmann, CEO of QZabre AG in Zurich, is one of the winners of the ZEISS Quantum Challenge 2020.

Dr. Gabriel Puebla-Hellmann was honored for his contribution to precise position and direction determination using quantum technology. At the heart of his solution are Nitrogen Vacancy (NV) centers – atom-sized, highly sensitive magnetic field sensors. “Because of their size, many NVs can exist in a small volume, creating a very sensitive magnetic field sensor on the sub-100 nanometer scale that determines both the value and direction of the field,” says Puebla-Hellmann. ” This sensor is special because it remains precise across more than six orders of magnitude, thus offering a much higher resolution for the same testing volume than other technologies.”

Our approach is particularly relevant for industrial metrology. For example, when manufacturing high-precision components, the dimensions have to be verified post-production. Our approach helps to make this step more precise – and potentially faster, too.

About ZEISS

ZEISS is an internationally leading technology enterprise operating in the fields of optics and optoelectronics. In the previous fiscal year, the ZEISS Group generated annual revenue totaling 6.3 billion euros in its four segments Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology and Consumer Markets (status: 30 September 2020).

For its customers, ZEISS develops, produces and distributes highly innovative solutions for industrial metrology and quality assurance, microscopy solutions for the life sciences and materials research, and medical technology solutions for diagnostics and treatment in ophthalmology and microsurgery. The name ZEISS is also synonymous with the world’s leading lithography optics, which are used by the chip industry to manufacture semiconductor components. There is global demand for trendsetting ZEISS brand products such as eyeglass lenses, camera lenses and binoculars.

With a portfolio aligned with future growth areas like digitalization, healthcare and Smart Production and a strong brand, ZEISS is shaping the future of technology and constantly advancing the world of optics and related fields with its solutions. The company’s significant, sustainable investments in research and development lay the foundation for the success and continued expansion of ZEISS’ technology and market leadership. ZEISS invests 13 percent of its revenue in research and development – this high level of expenditure has a long tradition at ZEISS and is also an investment in the future.

With over 32,000 employees, ZEISS is active globally in almost 50 countries with around 30 production sites, 60 sales and service companies and 27 research and development facilities. Founded in 1846 in Jena, the company is headquartered in Oberkochen, Germany. The Carl Zeiss Foundation, one of the largest foundations in Germany committed to the promotion of science, is the sole owner of the holding company, Carl Zeiss AG.

Further information at www.zeiss.com

Online workshop maakt combinatie van ZEISS Quantum Challenge en hybride conferentie

Vanwege de beperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie, kan de QuApps-conferentie niet plaatsvinden als een persoonlijk evenement in maart 2021 zoals oorspronkelijk gepland. Om deze reden zal er een combinatie plaatsvinden van een online evenement op 2 maart 2021 en een hybride evenement van 13 tot 15 september 2021. Op deze manier is zowel de actualiteit als het persoonlijk contact, wat in dit vakgebied erg belangrijk is, gegarandeerd.

Huidig ​​onderzoek en toepassings van kwantumtechnologie

De internationale QuApps-conferentie gaat over de stand van zaken en de ontwikkeling van kwantumtechnologie. De technologie ontwikkelt zich snel en biedt voorheen onvoorstelbare mogelijkheden voor toekomstige innovaties in het bedrijfsleven en de wetenschap. De vakgebieden omvatten kwantumcomputers, cryptografie en kwantumsensoren. Naast kwantumingenieurs en onderzoekers is het evenement ook gericht op business development strategen en trendscouts in de industrie, maar ook op investeerders en het geïnteresseerde publiek. De deelnemers krijgen diepgaande inzichten in huidig ​​onderzoek en bestaande toepassingen. De focus van de conferentie is de uitwisseling met en tussen gerenommeerde experts in kwantumtechnologie.

Virtuele workshop met deskundige presentaties en prijsuitreiking van de ZEISS Quantum Challenge

QuApps zal op 2 maart 2021 van start gaan met het virtuele evenement “QuApps Online: Workshop on Applications on Quantum Technologies”. De winnaars van de ZEISS Quantum Challenge 2020 worden in dit verband ook bekendgemaakt. Het idee achter de ZEISS Quantum Challenge is om de sprong in kwantumtechnologie vooruit te helpen, van wetenschappelijke toepassing van laboratoriumschaal naar verhandelbare producten.

In 2020 lanceerde ZEISS de Quantum Challenge, een wedstrijd gewijd aan het gebruik van kwantumtechnologieën in sensor- en beeldvormingsapplicaties in een echte omgeving. ZEISS heeft de wetenschappelijke gemeenschap op het gebied van kwantumtechnologie opgeroepen om zes echte uitdagingen aan te gaan in de categorieën medische technologie, microscopie en industriële metrologie. De uitdaging was bedoeld om veelbelovende oplossingen te identificeren. De deelnemers konden deze bespreken onder experts en partners vinden  om deze ideeën samen verder te brengen. De bijdragen van de vele deelnemers werden beoordeeld door een jury van experts. De winnaars zijn nu gekozen. Als onderdeel van de QuApps Online Conference worden deze op 2 maart 2021 aangekondigd en presenteren ze hun benadering van de professionele wereld.

Niews bericht via IVAM

(Nanowerk News) Researchers from Basel, Bochum and Copenhagen have gained new insights into the energy states of quantum dots. They are semiconductor nanostructures and promising building blocks for quantum communication. With their experiments, the scientists confirmed certain energy transitions in quantum dots that had previously only been predicted theoretically: the so-called radiative Auger process. For their investigations, the researchers in Basel and Copenhagen used special samples that the team from the Chair of Applied Solid State Physics at Ruhr-Universität Bochum had produced.
The researchers report their results in the journal Nature Nanotechnology (“Radiative Auger process in the single-photon limit”).

Lock up charge carriers

In order to create a quantum dot, the Bochum researchers use self-organizing processes in crystal growth. In the process, they produce billions of nanometer-sized crystals of, for example, indium arsenide. In these they can trap charge carriers, such as a single electron. This construct is interesting for quantum communication because information can be encoded with the help of charge carrier spins.
For this coding, it is necessary to be able to manipulate and read the spin from the outside. During readout, quantum information can be imprinted into the polarization of a photon, for example. This then carries the information further at the speed of light and can be used for quantum information transfer.

This is why scientists are interested, for example, in what exactly happens in the quantum dot when energy is irradiated from outside onto the artificial atom.

charged exciton

Schematic representation of a charged exciton, i.e. an excited state consisting of two electrons and one hole within a quantum dot. (Image: Arne Ludwig)

Special energy transitions demonstrated

Atoms consist of a positively charged core which is surrounded by one or more negatively charged electrons. When one electron in the atom has a high energy, it can reduce its energy by two well-known processes: in the first process the energy is released in the form of a single quantum of light (a photon) and the other electrons are unaffected.
A second possibility is an Auger process, where the high energy electron gives all its energy to other electrons in the atom. This effect was discovered in 1922 by Lise Meitner and Pierre Victor Auger.
About a decade later, a third possibility has been theoretically described by the physicist Felix Bloch: in the so-called radiative Auger process, the excited electron reduces its energy by transferring it to both, a light quantum and another electron in the atom.

A semiconductor quantum dot resembles an atom in many aspects. However, for quantum dots, the radiative Auger process had only been theoretically predicted so far.
Now, the experimental observation has been achieved by researchers from Basel. Together with their colleagues from Bochum and Copenhagen, the Basel-based researchers Dr. Matthias Löbl and Professor Richard Warburton have observed the radiative Auger process in the limit of just a single photon and one Auger electron. For the first time, the researchers demonstrated the connection between the radiative Auger process and quantum optics.
They show that quantum optics measurements with the radiative Auger emission can be used as a tool for investigating the dynamics of the single electron.

electron

An electron inside a quantum dot is raised by a photon (green waveform) to a higher energy level. The result is a so-called exciton, an excited state consisting of two electrons and one hole. By emitting a photon (green waveform), the system returns to the ground state (green path). In rare cases, a radiative Auger process takes place (red arrow): an electron stays in the excited state, while a photon of lower energy (red waveform) is emitted. (Image: Arne Ludwig)

Applications of quantum dots

Using the radiative Auger effect, scientists can also precisely determine the structure of the quantum mechanical energy levels available to a single electron in the quantum dot. Until now, this was only possible indirectly via calculations in combination with optical methods. Now a direct proof has been achieved. This helps to better understand the quantum mechanical system.
In order to find ideal quantum dots for different applications, questions such as the following have to be answered: how much time does an electron remain in the energetically excited state? What energy levels form a quantum dot? And how can this be influenced by means of manufacturing processes?

Different quantum dots in stable environments

The group observed the effect not only in quantum dots in indium arsenide semiconductors. The Bochum team of Dr. Julian Ritzmann, Dr. Arne Ludwig and Professor Andreas Wieck also succeeded in producing a quantum dot from the semiconductor gallium arsenide. In both material systems, the team from Bochum has achieved very stable surroundings of the quantum dot, which has been decisive for the radiative Auger process. For many years now, the group at Ruhr-Universität Bochum has been working on the optimal conditions for stable quantum dots.

Source: Ruhr-Universität-Bochum via Nanowerk news

Erik Bakkers, hoogleraar Advanced Nanomaterials & Devices aan de TU/e, treedt toe tot de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De KNAW is het belangrijkste Nederlandse genootschap voor topwetenschappers. Bakkers’ specialiteit is ‘materialen’: hij weet zeer nauwkeurig controle te houden over hoe de kristalstructuur van nanodraden zich ontwikkelt, en dat is de sleutel tot veelgevraagde nieuwe materialen en eigenschappen. Zijn nanodraden staan mogelijk aan de basis van revoluties op drie verschillende terreinen: halfgeleiders, zonnecellen en quantumcomputers.

Bakkers (1972) loopt voorop in het bestuderen en ontwikkelen van nieuwe nanomaterialen, die niet in de natuur voorkomen en alleen kunnen worden geproduceerd door op nanoschaal deeltjes te manipuleren. Bakkers combineert fundamentele inzichten in kristalgroei met een scherp oog voor de mogelijke toepassingen van zijn werk. Zo ontwikkelt hij bijzondere kristalgroeimethodes, waarbij hij met atomaire precisie halfgeleider-nanodraden samenstelt met bijzondere eigenschappen. Zijn materiaal- en structuurcombinaties vormen de bouwstenen voor nieuwe typen zonnecellen, lichtzenders en onderdelen voor quantumcomputers.

KNAW

De KNAW is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. Het onafhankelijke genootschap is “het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland”. Behalve Bakkers zijn er nog zeventien nieuwe leden benoemd. Daarmee komt het totaal aantal leden van de KNAW op circa 550. Twaalf van hen zijn momenteel werkzaam aan de TU/e. De benoeming is voor het leven en wordt in de wetenschappelijke wereld gezien als een grote eer. De nieuwe Akademieleden worden op een later tijdstip dit jaar geïnstalleerd.

Erik Bakkers TUE

Erik Bakkers en zijn nanodraden revoluties

Goede kans dat zijn laboratorium binnen een jaar of tien ’s werelds eerste Majorana qubits zal weten te maken, het essentiële ingrediënt voor een supersnelle quantumcomputer. Maar Erik Bakkers’ onderzoek naar nanodraden kan al veel eerder een revolutie teweegbrengen in de halfgeleiderindustrie, langs een heel andere weg. Hij doet wat lang onmogelijk leek: de meest gebruikte grondstof voor halfgeleiders – silicium – zodanig aanpassen dat het licht kan uitzenden. Dit kan de felbegeerde sleutel worden om fotonica met al haar voordelen te integreren in micro-elektronica. En trouwens: Bakkers (1972) heeft ook nog een nanodraad revolutie voor zonnecellen in petto.
Lees het achtergrondverhaal over Erik bakkers via TU Eindhoven.

Bron: TU Eindhoven nieuws.

Het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft 16 aanvragen in de Open Competitie ENW-KLEIN gehonoreerd.

De onderwerpen variëren van onderzoek naar wiskundige modellen die kunnen helpen bij de behandeling van uitgezaaide kanker tot hoe een betere kwaliteitscontrole in cellen kan voorkomen dat mensen de ziekte van Parkinson ontwikkelen. KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie.

In de quantum nanotechnologie is een project van Dr. Michael Walter van de Universteit van Amsterdam gehonoreerd voor een ENW-KLEIN subsidie.

Dr Michael Walters - Qsoft

Dr Michael Walters – Qsoft

Taming tensors: An optimization approach to computational invariant theory

Dr. Michael Walter (UvA)
Gevoelsmatig is het duidelijk dat het in de war brengen van een Rubiks kubus eenvoudiger is dan om hem op te lossen. Informatici hebben echter recentelijk ontdekt dat voor een belangrijke klasse puzzels met continue symmetrieën deze intuïtie waarschijnlijk niet klopt! In dit project zullen wij nieuwe algoritmes voor dit soort puzzels ontwikkelen die veel sneller zijn dan tot heden mogelijk werd geacht. Een belangrijke toepassing is voor ‘tensoren’ – collecties van hoog-dimensionale data die alomtegenwoordig zijn in machine learning en quantumcomputers maar die moeilijk hanteerbaar zijn. Het onderzoek kan nieuw licht werpen op fundamentele limieten voor de rekenkracht van computers.

Over Open Competitie ENW-KLEIN

KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor het uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. De KLEIN-subsidie biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’s van de toekomst. Er zijn drie categorieën KLEIN-subsidies: KLEIN-1 (1 wetenschappelijke positie), KLEIN-2 (2 wetenschappelijke posities in samenwerking) en KLEIN-0 (investeringen) die in onderlinge competitie beoordeeld worden. Om het verwerven van middelen voor startende onderzoekers (nieuwe vaste-stafleden en tenure trackers) te vereenvoudigen, kunnen zij eenmalig aanspraak maken op een voorkeursbehandeling. Dit geldt alleen voor KLEIN-1 aanvragen.

U kunt doorlopend aanvragen indienen binnen de NWO Open Competitie ENW – KLEIN. De verwachting is dat vanaf 1 augustus 2020 een nieuwe call opent. Het Domeinbestuur zal hierover in juli besluiten en de voorwaarden van de ronde vaststellen. Nadere informatie volgt in juli 2020.

 

Bron NWO nieuws
Bron beeld Qsoft

Het kabinet investeert de komende vijf jaar 23,5 miljoen euro in quantumtechnologie, één van de sleuteltechnologieën met groot potentieel voor de toekomst. Dat staat in een brief die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Het bedrag is bedoeld als financieel startschot van de uitvoering van de Nationale Agenda Quantum Technologie, die in september 2019 aan het kabinet werd aangeboden. Het gaat dan om acties als het bouwen van test- en demonstratieopstellingen en het opzetten van een National House of Quantum, waar onderzoekers, ondernemers en studenten samen werken aan de veelbelovende sleuteltechnologie.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Nederland behoort tot de absolute wereldtop als het gaat om quantum. Onze onderzoekers en bedrijven werken aan de quantumcomputer, die met zijn enorme rekenkracht kan bijdragen aan talloze doorbraken, waaronder bijvoorbeeld het sneller ontwikkelen van medicijnen. Om ervoor te zorgen dat quantum in ons land verder groeit en hier leidt tot inkomsten en banen, heeft het kabinet de quantumsector gevraagd een Nationale Agenda op te stellen. Met deze 23,5 miljoen euro kunnen we als land meteen aan de slag met het uitvoeren van de Nationale Agenda.”

Groot potentieel voor Nederland
Quantumtechnologie heeft meerdere toepassingen, van quantumcomputers met een buitengewone rekenkracht, tot zeer veilige quantumnetwerken en ultraprecieze sensoren. Het is de verwachting dat deze technologieën zullen leiden tot doorbraken op het gebied van rekenkracht (digitalisering), nieuwe materialen, nieuwe medicijnen en cybersecurity. Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen lopen voorop in het ontwikkelen van de technologie en fungeren als een magneet voor wereldwijde bedrijfsinvesteringen en talent. Zo is recent, in 2019, aan professor Ronald Hanson bij de TU Delft een Spinozapremie toegekend voor baanbrekend quantumonderzoek.

Quantumcentra in Nederland
Al in 2013 heeft het kabinet besloten tot de oprichting van het kennisinstituut QuTech om de stap van academisch onderzoek naar technologieontwikkeling te maken. Er werken inmiddels meer dan 200 onderzoekers en ontwikkelaars. Ook in andere delen van het land neemt quantum een enorme vlucht: in Amsterdam, Leiden, Eindhoven, Twente, Nijmegen, Groningen en Utrecht zijn quantuminitiatieven opgestart. Universiteiten erkennen het belang en de potentie van onderzoek naar quantum en hebben voor instituten zelf middelen vanuit de eerste geldstroom-financiering vrijgemaakt (vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De Nederlandse quantumcentra hebben elk een eigen expertise, waardoor ze elkaar aanvullen.

Nationale Agenda Quantum Technologie
Op 16 september 2019 ontving staatssecretaris Keijzer uit handen van prof. Robbert Dijkgraaf de Nationale Agenda Quantum Technologie. De agenda is opgesteld door kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en bevat actiepunten om Nederland zijn toppositie op het gebied van quantumtechnologie te laten behouden. Het startprogramma en de uitvoering worden uitgewerkt en gecoördineerd door de nog op te richten stichting Quantum Delta NL. In die stichting nemen de Nederlandse quantumcentra deel, evenals TechLeap en TNO.