Cardiovascular diseases, such as coronary heart disease, are the largest cause of death worldwide, now and in the coming decade. The financial impact on society and our healthcare system is huge, since current treatments are less than optimal. A precisely designed blood vessel that fits the patient at a cellular scale will prevent long-term complications that currently trouble the use of a synthetic graft.

Designed to mimic the native blood vessels

A common treatment option for cardiovascular diseases is to replace the damaged blood vessel with a synthetic graft. However, this approach often fails due to uncontrolled tissue growth in the problematic area. The currently used vascular grafts are significantly different from the native blood vessels found in the human body. In particular, these grafts lack the complex structural and mechanical characteristics of blood vessels, which from biological point of view are essential for a proper functioning of the vascular cells. In other words, design is a missing link and may be a key factor in the development of successful cardiovascular solutions.

Steering biology using rational material design and processing

Recent technological advances in the fabrication of biologically-compatible materials, in particular by using cutting-edge 3D printing technologies, offer opportunities for grafts with precisely designed and controlled architectures at the (sub-)micrometer scale – smaller than the size of a human cell. A rational design of the graft structure at such small scale prior to its implantation, will make it possible to direct the biological processes in the body and thereby to replicate the complexity and functionality of the living blood vessels. This innovative idea is exactly what will be explored in the project “Advaessel: Advanced materials processing and design for regenerating blood vessels”, which is one of the finalists of HiTMaT 2020.

Joining forces to bring the design to the patient

The project proposes a multidisciplinary collaboration of experts in the Netherlands and Europe in the fields of advanced material design and processing, vascular biology, and tissue engineering. Furthermore, the team will engage enterprises and a national network of clinical partners and medical advisors to ensure a smooth translation to the end users. The outcome is expected to make a leap into a new generation of functional, fully resorbable implants for cardiovascular applications.

Collaboration partners: Eindhoven University of Technology (Dept. Biomedical Engineering), University Medical Center Utrecht (Dept. Orthopaedics) and Corbion.

Source: Holland High Tech news

Niet alleen de longen ondervinden ernstige schade door COVID-19, bij een deel van de patiënten ook het hart. De oorzaak is nog niet duidelijk. Door hartweefsel op een ‘organ-on-chip’ bloot te stellen aan het virus én aan de medicatie die wordt gebruikt, ontstaat een snel en gepersonaliseerd beeld van de oorzaken, en mogelijk ook de remedies. Het ‘Organ-on-Chip Center Twente’ van de Universiteit Twente trekt daarvoor samen op met het Leids Universitair Medisch Centrum en de ondernemingen River Biomedics en NCardia, om deze kennis snel beschikbaar te maken.

Organ-on-chip systemen bieden de mogelijkheid om een miniatuurversie van een orgaan te bouwen. Dit mini-orgaan, meestal gevormd vanuit stamcellen, functioneert in een omgeving die lijkt op het echte lichaam dankzij een stelsel van vloeistofkanaaltjes en -reservoirs. Via die weg zijn ook andere stoffen toe te voegen, zoals medicatie. Voor het hart zijn er intussen modelsystemen die gebaseerd zijn op human pluripotent stem cells. Die kunnen volgens de onderzoekers ook ingezet worden voor tests met COVID-19 medicatie. En met modellen van het virus zélf: wat is het – tot nu toe onbegrepen – effect van het virus op het hart?

Snel en gepersonaliseerd

De grote voordelen zijn dat de resultaten snel beschikbaar zijn en dat zelfs het effect op de individuele patiënt zichtbaar wordt, bij gebruik van diens eigen cellen en bloed. Een gepersonaliseerde behandeling is dan mogelijk. De basis van het systeem is nu al beschikbaar, daar kan naar verwachting vlot op worden voortgebouwd. Doordat organ-on-chip systemen direct met menselijk weefsel werken, is een voordeel ook dat minder proefdieren nodig zijn.

In het project ‘MONACO-sprint’, modeling and attacking COVID-19 with Organs-on-Chips werken onderzoekers van het nieuwe Organ-on-Chip Center van de UT samen. Dit is een samenwerking van het TechMed Centre en het MESA+ Instituut van de UT.  De onderzoekers werken ook samen met collega’s van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Partners uit het bedrijfsleven zijn de UT-spin-off River Biomedics en de in Leiden gevestigde onderneming NCardia. Het project wordt financieel ondersteund door Health~Holland.

Bron: nieuws University of Twente

Open access to cutting-edge NMR equipment and analysis

The uNMR-NL consortium of coordinator Marc Baldus has been awarded almost 18 million euro from the National Roadmap Large-Scale Research Infrastructure. With this grant the NMR facility that is based at the Utrecht Science Park will be turned into a nationwide grid, linking all Dutch high-field NMR centers. NWO announced the news on 30 April.

Utrecht University is coordinator of the uNMR-NL consortium, led by Marc Baldus, Professor of Structural Biology. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) and Imaging (MRI) exploit the magnetic properties of atoms to non-invasively study structure and dynamics of molecules in both living organisms and materials. The project will receive 17,9 million euro from the National Roadmap Large-Scale Research Infrastructure.

NMR facility

Photo: Reinout Raijmakers (source UU)

Open access to cutting-edge NMR equipment

It’s not a first that the researchers receive such a large grant. In 2012 the uNMR-NL was granted 18,5 million euro to place the first ultra-high field instrument, a 1.2 GHz standard bore NMR spectrometer, in the Netherlands. The state-of-the-art NMR facility (YouTube video) was officially opened in 2015 and is located at Utrecht University. “Our aim is to provide nation-wide, open access to cutting-edge NMR equipment and analysis, across scientific disciplines and industrial research”, coordinator Marc Baldus explains.

Expanding the range of applications

The new grant will expand the range of applications and the NMR measurement capacity of the facility, by acquiring new and upgrading existing NMR instrumentation. A nation-wide grid will be formed linking the core center in Utrecht to other Dutch high-field NMR groups, fostering access and exchange between local centers and user groups. The uNMR-NL grid will support diverse research areas ranging from studying disease and the discovery of new medicines and materials for energy storage and conversion to improving crop production and food quality.

“I think this is the first time in the world that a whole country has made such a coherent and widespread plan to coordinate the national NMR/MRI research to maximize output and use for the Dutch society and beyond”, Baldus says. “I am very happy as coordinator for almost 10 years now that we were able to develop this. We will be able to optimally serve our current and potentially new users because our equipment will be up to date and we will together as a grid do research to optimally use NMR infrastructure and expertise for a given problem.”
uNMR-NL ultra-high field NMR facility for the Netherlands.

About uNMR-NLlogo nmr consortium

The uNMR-NL consortium consists of research groups at Utrecht University, Wageningen University, Radboud University, Leiden University, the private-public partnership TI COAST and associated members at the medical centers in Utrecht, Amsterdam, Leiden and Nijmegen.

At Utrecht University the following researchers are involved: Marc Baldus (coordinator), Hugo van Ingen, Markus Weingarth, Andrei Gurinov, Alexandre Bonvin and Gert Folkers.

Source article and photos: Utrecht University news

De subsidieoproep voor aandachtsgebied “Maatschappelijke dynamiek” binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Consortia, onderzoeksgroepen en afzonderlijke onderzoekers uit meerdere disciplines kunnen ideeën indienen voor onderzoek gericht op de maatschappelijke effecten van de coronapandemie en van de (voorgenomen) maatregelen daartegen.

Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van ideeën op 25 mei 2020, 14.00 uur.

Het COVID-19 Programma

Het actie- en onderzoeksprogramma COVID-19 is gericht op onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Er zijn drie aandachtsgebieden:

 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2. Zorg en preventie
 3. Maatschappelijke dynamiek

Deze subsidieoproep betreft alleen aandachtsgebied 3 “Maatschappelijke dynamiek” en heeft een totaal te verdelen subsidiebudget van € 6,5 miljoen. De subsidieoproep voor aandachtsgebied 1 en 2 is op 1 mei 2020 gepubliceerd met als deadline 14 mei 2020, 14.00 uur. Lees hier meer informatie daarover.

Aandachtsgebied Maatschappelijk dynamiek

Het aandachtsgebied Maatschappelijke dynamiek betreft brede, maatschappelijk vraagstukken, waarbij meerdere wetenschappelijke disciplines betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om antwoord op vragen als: Wat zijn de maatschappelijke consequenties van de coronacrisis? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Maar ook: Welke positieve effecten heeft de crisis? Welke herstartscenario’s zijn er na een kortere of langere periode van economische en brede sociale ontwrichting? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?
Uitnodiging tot onderzoek

Consortia, onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers zijn met deze subsidieoproep uitgenodigd om ideeën in te dienen voor onderzoeksprojecten waarmee kennis genereerd wordt over de Nederlandse en wereldwijde impact van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Onderzoek richt zich niet alleen op uitdagingen tijdens deze pandemie, maar ook op de situatie na de coronacrisis. Daarnaast sluit het onderzoek aan bij prioritaire thema’s zoals hieronder beschreven.

Prioritaire thema’s

Een multidisciplinair expertpanel onder voorzitterschap van Jet Bussemaker heeft de volgende prioritaire thema’s voorgedragen, waarbij op bijbehorende onderwerpen ingediend kan worden:

Onderzoek naar de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis
Onderwerpen: Betrouwbaarheid en legitimiteit van overheid en wetenschap in tijden van crisis, de voorwaarden voor technologieën, gekoppeld aan het ‘openstellen’ van de samenleving, effect van de 1,5 meter maatregel, verschillen tussen Europese landen.
Onderzoek naar de veerkracht van de samenleving
Onderwerpen: Kwetsbare groepen, maatschappelijke ongelijkheid ten gevolge van genomen maatregelen, thuisonderwijs, psychologische effecten en emotioneel welbevinden, burgerinitiatieven.
Onderzoek naar de economische veerkracht
Onderwerpen: De economische effecten van de lock down voor verschillende sectoren, heropenen sectoren van de economie, thuiswerken.

Deze thema’s hebben de hoogste urgentie om onderzocht te worden. Projectideeën moeten aansluiten bij een of meerdere van deze thema’s. In de tekst van de subsidieoproep zijn de thema’s en onderwerpen nader toegelicht.

Planning subsidieronde

Voor deze subsidieronde geldt het volgende tijdpad:

 • Deadline indienen projectidee: 25 mei 2020, 14.00 uur
 • Ontvangst advies van de commissie: Rond 18 juni 2020
 • Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 29 juni, 14.00 uur
 • Ontvangst van het commentaar van beoordelaars: 6 juli 2020
 • Deadline indienen wederhoor: 8 juli 2020, 12.00 uur
 • Besluit: Rond 23 juli 2020
 • Uiterlijke startdatum: 3 augustus 2020

Bron: ZonMW subsidie oproep

Bekijk de subsidieoproep “Maatschappelijke dynamiek”

Overal in de wereld zoeken wetenschappers koortsachtig naar een middel dat de wereldbevolking beschermt tegen COVID-19. De invalshoeken voor het onderzoek verschillen, maar de uitkomst moet leiden tot bescherming tegen het virus. Tussen alle civiele onderzoekers valt 1 militaire club op, DARPA van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Ze hebben al sinds 2017 een strijdplan tegen virussen.

Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) investeert al ruim 60 jaar lang in technologieën voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Het agentschap kijkt vaak op een andere, innovatieve manier naar een probleem en verzint daar een oplossing voor. Of het nu gaat om een technisch probleem of een virus.

In de afgelopen jaren heeft het onderzoek van DARPA geleid tot belangrijke ontwikkelingen. Denk aan internet en GPS, 2 toepassingen die we dagelijks gebruiken maar ooit werden bedacht bij DARPA. En ook voor écht militaire uitdagingen bedenkt DARPA een oplossing. Zoals de techniek voor precisiewapens, automatische doelherkenning en detectie van projectielen vanuit de ruimte. Of geautomatiseerde spraakherkenning en vertalingssystemen.

Tijd winnen

Het Pandemische Preventie Platform (P3) van DARPA heeft zich net als alle andere onderzoekers gelijk gestort op de zoektocht naar een manier om het coronavirus te stoppen. P3 zoekt echter niet naar een vaccin, het doel is vooral tijd te winnen tot er een dergelijk vaccin is. Dat duurt immers mogelijk nog meer dan 1 jaar. Het plan van DARPA is om kunstmatig zogenoemde monoklonale anti-lichamen te maken. Normaal worden deze door het menselijk lichaam zelf gemaakt, maar dat gebeurt pas ná een besmetting. Door nu een kunstmatig serum te ontwikkelen, wil men hetzelfde effect bereiken zonder dat er een besmetting heeft plaatsgevonden. Het lichaam wordt dus een beetje in de maling genomen. Het product moet in grote hoeveelheden geproduceerd kunnen worden, zodat de overbelaste ziekenhuizen meer lucht krijgen.

B-cellen

Het DARPA financiert onderzoek van bloedmonsters van herstelde COVID-19-patiënten. Die hebben de zogenoemde B-cellen in hun bloed die anti-lichamen maken tegen bepaalde micro-organismen. Iemand met veel B-cellen krijgt dus niet of veel moelijker corona. Door het geheim van die cellen te ontrafelen, is het wellicht mogelijk om antistoffen kunstmatig na te maken en in grote hoeveelheden te produceren.

De eerste tekenen lijken hoopvol. Volgens het hoofd van het P3 zouden de resultaten met een maand of 3 beschikbaar kunnen zijn. De meeste medische autoriteiten gaan er overigens van uit dat het nog 1 á 1,5 jaar duurt voordat er een goed werkend vaccin is.

9 maanden tot productie

Volgende stap is de nieuwe techniek uitvoeren op een levende variant van het virus in een speciaal laboratorium. Een team met Amerikanen, Belgen en Duitsers werkt aan ‘passieve vaccinatie’ die onmiddellijk beschermt, maar het lichaam niet prikkelt tot het maken van antistoffen. Dat zou snel medisch personeel kunnen beschermen, evenals ouderen. Net als hun Nederlandse collega’s waarschuwden zij voor te groot optimisme. Ze verwachten dat het nog minstens 9 maanden duurt voordat het anti-lichaam op grote schaal is te produceren.

Wie de wetenschappelijke race naar een serum en vaccin wint, zal de komende tijd uitwijzen.

Pandemic Prevention Platform

Zo moet het DARPA-systeem werken. In 2 maanden moet er volgens de Amerikanen een middel zijn tegen het virus.

Duits onderzoek

Terwijl DARPA probeert om op een ingenieuze manier tijd te winnen wordt overal, ook in Europese landen, gewerkt aan een vaccin of geneesmiddel.

Half maart werd bekend dat het Duitse CureVac werkt aan een geneesmiddel en daarin vergevorderd is. Zo ver kennelijk, dat er vanuit Amerika pogingen zijn gedaan om het middel alleen aan de Amerikaanse overheid te verkopen. Het bedrijf weigerde dat, omdat een effectief vaccin voor de hele wereld beschikbaar moet zijn.

Nederlands onderzoek

Nederlandse wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de Universiteit Utrecht meldden 14 maart dat ze een antistof hebben gevonden dat de groei van het coronavirus remt. De gevonden antistof werkte destijds ook tegen het SARS-virus. De onderzoekers ontdekten dat het anti-lichaam ook reageert op het coronavirus.

Het kan nog maanden duren voordat er een eventueel vaccin op de markt komt. Het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen kreeg deze week van het Amerikaanse ministerie van Gezondheid en moederbedrijf Johnson and Johnson 900 miljoen euro voor de ontwikkeling van een werkend vaccin. De resultaten van een proef zijn hoopvol.

Belgisch onderzoek, in samenwerking met Amerikanen en Duitsers.

18 maart meldden ook Gentse onderzoekers dat zij mogelijk een anti-lichaam tegen het coronavirus hebben ontdekt. Dat deden ze samen met onderzoekers uit Austin (Texas) en Göttingen (Duitsland). Ze neutraliseerden een laboratoriumversie van het coronavirus door te voorkomen dat het zich aan menselijke cellen hechtte.

Oprichting DARPA

President Eisenhower richtte DARPA op, nadat de Sovjet-Unie in 1957 als eerste land ter wereld een satelliet in een baan om de aarde bracht. De Amerikanen waren afgetroefd en wilden dat niet voor een 2e keer laten gebeuren. De Amerikaanse overheid stelde daarom veel geld beschikbaar en werkte met alle sectoren in de maatschappij samen om technologische voorsprong op de Russen te krijgen én te houden.

DARPA telt rond de 220 overheidsmedewerkers. De meeste van de circa 250 onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s hebben een looptijd van 4 tot 5 jaar en moeten dan resultaat hebben opgeleverd.

 

Bron artikel: Magazine Ministerie van Defensie
Foto: COVID-19 CORONAVIRUS particle Computer Generated

Minister of Health, Welfare and Sport Hugo de Jonge informed the House of Representatives on Wednesday 1 April that the cabinet is allocating a total of 42 million euros for research on the most urgent corona-related research questions. It is estimated that these additional funds will enable some 80 to 100 research issues to be investigated.

It is important that these resources are made available in a well-coordinated but also quick and simple manner. A substantial part of the 42 million euros will be awarded by ZonMw and NWO, who will work closely together to this end in research programming.

1. Fast incidental funding round for COVID-19 (‘first wave’)

Right after the coronavirus was detected in the Netherlands, incidental funding was used for targeted and urgent research on ways of combating the COVID-19 pandemic. This was funded by the Ministry of Health, Welfare and Sport (€4 million) and ZonMw (1 million euros); NWO has joined as well, making 1.5 million euros available.

The funding involves:

 • Medical research: monitoring recovering patients, the transmission of the virus to and from children, hospital epidemiology, the development of medication that can be used in the (very) short term, antibodies and virus evolution. Socio-scientific research proposals that examine the impact of social isolation and its consequences have also been prioritised. These projects have already been launched or will begin shortly. These studies are being coordinated by ZonMw.
 • Behavioural research: research on social distancing and its impact on the spread of the virus. This is being coordinated by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

It is also possible to apply for a small financial compensation (7,500 euros to 15,000 euros) for creative solutions for practical (hospital) care. For example for medical devices or to help care and assistance providers give vulnerable groups the right care and assistance. ZonMw is doing its utmost to respond to applicants within a week to ensure that creative solutions can be put into practice as quickly as possible.

A total of 6.5 million euros has been made available by the Ministry of Health, Welfare and Sport, ZonMw and NWO for this initial research.

More information on the website of ZonMw

2. COVID-19 research programme to be launched shortly (‘second wave’)

ZonMw and NWO are currently developing an additional research programme in close consultation with the Ministry of Health, Welfare and Sport and the field. This new programme will provide space for different types of research (action research, applied and fundamental research) on subjects similar to those in the accelerated incidental funding round, but which will also focus on the (broader social) consequences of the crisis and measures to be taken in the longer term.

The grants will be awarded in the near future. The entire programme will run until the end of 2024 at the latest, for monitoring and completion of all pathways.

A total of about 20 to 25 million euros has been made available for this type of research by NWO, ZonMw, the Ministry of Health, Welfare and Sport and the Ministry of Education, Culture and Science.

2. Fast-track data NWO research

To acquire data that can only be collected now, during the crisis, the NWO domains Social Sciences and Humanities, Science, and Applied and Engineering Sciences are developing a so-called ‘fast-track data’ request. Researchers can apply for funding for research that requires real-time data acquisition on issues emerging as a result of the crisis, data that can help to manage the crisis, or that can increase the learning capacity of society during a pandemic.

To ensure that the data can be collected as quickly as possible, NWO is doing its utmost to give applicants the go/no go within one working week. Researchers will make data and an initial analysis of this data openly accessible as soon as possible. Medical and care-related subjects are excluded from this enquiry. The call is already open and can be found below (English version will be made available as soon as possible).

In total, NWO is making 1.5 million euros available for this call: each NWO domain is contributing 0.5 million euros.

Read more on the Programme page Corona: fast-track data

Er vindt momenteel veel onderzoek plaats naar medicijnen tegen het coronavirus. Het Europees medicijnagentschap EMA roept bedrijven en onderzoeksgroepen op om zich aan te sluiten bij grote initiatieven.

Hierdoor is het mogelijk om meerdere medicijnen met elkaar te vergelijken, in grotere groepen patiënten. Zo kan er sneller een uitspraak gedaan worden over de werkzaamheid en veiligheid van mogelijke medicijnen.

Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het CBG, zegt hierover:

“In een kleine studie duurt het veel langer dan in een grote studie voordat er voldoende patiënten zijn onderzocht om een goede uitspraak te kunnen doen over de gunstige effecten en de bijwerkingen van mogelijk werkzame medicijnen. We roepen bedrijven en onderzoeksgroepen dan ook op om samen te werken om op deze manier zo snel als mogelijk een werkzaam medicijn tegen het coronavirus te vinden.”

Het EMA is bezorgd dat de verschillende onderzoeken naar medicijnen tegen het coronavirus te kleinschalig zijn om goede conclusies uit te kunnen trekken. Daarom worden bedrijven en onderzoeksgroepen opgeroepen om samen te werken in consortia voor de uitvoering van grote studies. Dergelijke studies moeten gerandomiseerd zijn; studies waarin een of meerdere behandelingen worden vergeleken met de bestaande behandeling (controle groep) en waarbij patiënten willekeurig (door loting) een van de behandelingen krijgen toegewezen. Door samen te werken kunnen meerdere medicijnen tegelijkertijd worden geëvalueerd volgens dezelfde criteria in grotere groepen patiënten. Hierdoor krijgen we het snelst inzicht in de werkzaamheid en veiligheid van de verschillende behandelopties.

Lees ook het originele bericht van EMA.

 

Bronvermelding: Artikel en foto van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen