Invest-NL neemt voor € 5 miljoen deel in een investeringsronde van € 10 miljoen voor Delft IMP. De andere investeerder is het Noorse Sandwater.

De financiële injectie zal worden gebruikt om de nanocoating technologie van Delft IMP verder op te schalen. Hierdoor worden duurzamere batterijen en andere duurzame toepassingen mogelijk.

Delft IMP (“Intensified Material Production”) is een spin-off van de TU Delft en heeft unieke expertise in het ontwikkelen van ultradunne coatings op poeders en beschikt over gepatenteerde technologie om deze materialen op schaal te produceren. De ultradunne nanocoatings beschermen de materiaalpoeders in de batterij en verbeteren zo de levensduur.

Met deze applicatietechnologie is Delft IMP in staat om het proces te beheersen om de filmdikte te optimaliseren en het gebruik van schaarse grondstoffen, zoals kobalt, te verminderen. Duurzaam gebruik van grondstoffen is hun handelsmerk, omdat de technologie die men toepast op poeders een veel breder scala aan toepassingen heeft. Ze zijn bijvoorbeeld ook een belangrijke speler in de ontwikkeling van innovatieve elektrolysers en brandstofcellentechnologieën.

CEO Dr. Roderik Colen: ”Met deze investering kunnen we bijdragen aan het verminderen van het gebruik van schaarse grondstoffen. We brengen ultradunne coatings aan op poedermateriaal en maken productie op schaal mogelijk met een unieke technologie afkomstig van de TU Delft.”

“Invest-NL investeert in bedrijven die Nederland duurzamer en innovatiever maken,” aldus Wouter van Westenbrugge, Senior Investment Manager bij Invest-NL, “De vooruitstrevende applicatietechnologie van Delft IMP kan de energietransitie aanzienlijk versnellen en levert daarnaast een forse verlaging op van de CO2 uitstoot bij de productie van batterijen.”

Bron: Invest-NL nieuws

MASER Engineering, het technologisch toonaangevende testcentrum voor storingen en betrouwbaarheid in Europa, en Eurofins Scientific, een internationale, gerenommeerde laboratoriumgroep, zijn een overeenkomst aangegaan overeenkomst waarbij Eurofins Scientific de aandelen van MASER Engineering BV zal verwerven. Het huidige uitvoerend management zal ook deelnemen via een minderheidsbelang.

MASER en Eurofins delen een vergelijkbare filosofie en vullen elkaar perfect aan. Samen hebben de twee bedrijven grote ambities om de Europese markt specifiek te laten groeien in
de halfgeleider- en elektronische systeemindustrie. De nieuwe eigenaar zal MASER ook extra kansen bieden op de internationale markt, met name binnen de Bedrijfslijn Eurofins Materials & Engineering Sciences.

“We zijn erg blij dat er een sterke partner is gevonden die technisch innovatief, duurzaam en groeigericht is”, leggen Hans Kemper en Kees Revenberg, oprichters en voormalige eigenaren van MASER Engineering. De Nederlandse activiteiten van MASER blijven bestaan ​​om klanten de beste service te blijven bieden. MASER’s handelsmerken van flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid en consistent reageren op de behoeften van de klant zullen verder worden versterkt. De bestaande klant- en leveranciersrelaties worden gecontinueerd en geïntensiveerd.

Thijs Kempers, CEO van MASER, zal zorgen voor een vlotte voortzetting van MASER na de overname en zal zijn rol als CEO voortzetten. “Ik zet me in om continuïteit te creëren voor zowel onze klanten als onze medewerkers en om positieve ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor de medewerkers van MASER. Onze uitbreidingsplannen zijn in uitvoering en ik ben erg
vol vertrouwen in de toekomst van MASER.”

Over MASER Engineering BV

MASER Engineering is in 1993 opgericht in Enschede en is een geaccrediteerd onafhankelijk engineering testcentrum met een breed en diepgaand dienstenpakket. Het bedrijf is een leider op het gebied van betrouwbaarheidstesten en storingsanalyse. Het hoofdkantoor is gevestigd op de ‘Kenniscampus Twente’ (kennispark Twente) in Enschede met in totaal 56 medewerkers.

Over Eurofins Scientific

Met een jaaromzet van meer dan 5 miljard euro, 55.000 medewerkers en een netwerk van meer dan 900 onafhankelijke bedrijven in 50 landen, is Eurofins Scientific een toonaangevende internationale laboratoriumgroep, met een uniek scala aan analytische en servicemogelijkheden voor de farmaceutische, voedings-, milieu- en consumptiegoederenindustrie. Als geaccrediteerd en
internationaal erkend netwerk van testlaboratoria, voert Eurofins onafhankelijke testen uit van technische apparatuur en componenten. Het biedt ook conformiteitsbeoordelingsoplossingen voor:
nationale, Europese en internationale markttoegang.

Lees meer over MASER Engineering

Bron: persbericht MASER Engineering

In 2021 en 2022 organiseert MinacNed pre-events in de aanloop naar de international MicroNanoConference 2022. De symposia zijn live events in Nederland, met een interessant programma met sprekers uit de industrie en wetenschap, met gelegenheid tot netwerken.

De Nano4Society-thema’s komen uit de internationale MicroNanoConference. Het team van MinacNed heeft als doel zowel (deep) tech events te organiseren als ook meer hoog in het vaandel te hebben bij thema’s als IP, HR en symposia over consortia en samenwerking. MinacNed leden zijn welkom om ideeën te delen met het team van MinacNed.

Micro Nano Symposium:

Op 23 november wordt een Micro Nano Symposium georganiseerd rond de Groeifonds-aanvraag 2021. Het consortium van partners uit wetenschap en industrie dat verantwoordelijk is voor de aanvraag van het Groeifonds (Groeifonds 2021) zal de indiening van hun aanvraag, met name het focusthema Biomedische aanvragen onder het NXTGen High Tech-programma, vieren tijdens een evenement op dinsdag 23 november 2021.

From science to market: biomedical production technology
Biomedische productietechnologie houdt geen gelijke tred met innovaties in het biomedische domein. De (academische) kennis in Nederland is op zeer hoog niveau op het gebied van Lab-on-Chip, Organ-on-Chip, Kunstmatige Organen en Celproductietechnologie, maar wordt niet (goed) omgezet in producten. De belangrijkste reden hiervoor is dat een multidisciplinaire keten vereist is van leveranciers van hoogwaardige specifieke componenten op zowel technologisch als biologisch gebied. Hoewel de benodigde partijen in Nederland aanwezig zijn, sluiten hun productieapparatuur en processen nog niet op elkaar aan. Deze grote uitdagingen kunnen niet door een paar partijen worden opgelost, maar er is een grote samenwerking nodig om producten uit de bestaande ontwikkelde bouwstenen (bijv. sensoren, chips, biomaterialen) te kunnen ontwerpen en functioneel te kwalificeren om vervolgens te komen tot opschaling en de groeiende (wereldmarkt.

MinacNed, hDMT, MESA+ en Nano4Society organiseren een pre-event van de internationale MicroNano Conference 2022 om dit onderwerp aan de orde te stellen en zullen stappen presenteren die momenteel worden genomen om een ​​ecosysteem op te zetten met een unieke en eerste in zijn soort productieketen in de Nederland.

Het event wordt fysiek georganiseerd in Enschede, locatie The Gallery.

Lees meer en registreer direct

De international MicroNanoConference is de conferentie van MinacNed voor en door leden. We organiseren dit congres jaarlijks samen met een groep leden vanuit industrie en wetenschap. Deze enthousiaste groep vrijwilligers zet hiervoor hun eigen kennis en netwerk in om een programma voor de iMNC neer te zetten.

Uit enquêtes na eerdere edities van de iMNC kwam duidelijk naar voren dat het netwerken een belangrijk doel is van de deelnemers. Een online platform biedt minder mogelijkheden voor netwerken, hierom is de focus gelegd op iMNC21 als fysiek event in de Jaarbeurs.

Vanuit dat oogpunt was dit jaar de locatie gereserveerd, was er een internationale groep aan sprekers uitgenodigd en stond er een fantastisch programma klaar dat zowel op technische thema’s als ook op meer maatschappelijk brede thema’s ingaat. Echter, voor een geslaagd evenement hebben we niet alleen een goed inhoudelijk en georganiseerd programma nodig maar vooral ook de inzet en steun van deelnemers en sponsoren die als exposant willen deelnemen.

Het blijkt ontzettend lastig om in deze tijden van grote onzekerheid door de Covid-19 maatregelen tijdig voldoende zekerheid te krijgen dat we een congres kunnen organiseren met een grote (internationale) deelname.

Hierdoor zagen we twee risico’s ontstaan. Er was het risico (door onvoldoende deelnemers en sponsoren) dat de kosten hoger zouden uitvallen dan de inkomsten. Daarnaast was er een even groot risico voor deelnemers en voor exposanten die investeren in een evenement dat niet voldoende mogelijkheden zou bieden om te netwerken en daarmee de eigen doelstellingen te behalen. Als MinacNed en het gehele team dat de iMNC21 organiseert, moeten we deze risico’s vermijden. Daarom heeft het MinacNed bestuur helaas moeten besluiten om de iMNC21 dit jaar niet door te laten gaan.

Het bestuur van MinacNed wil alle leden, OC- en PC-commissieleden en alle betrokkenen die zich reeds hebben ingezet voor de voorbereidingen hartelijk bedanken voor hun bijdragen en daarnaast verontschuldigingen aanbieden omdat deze voorbereidingen nu helaas niet zullen uitmonden in de iMNC21.

Er wordt op dit moment gekeken of het lezingenprogramma dat is samengesteld voor iMNC21 op een andere manier kan worden gepresenteerd. Dit kan zowel in kleine fysieke events als ook in online events worden georganiseerd. In welke vorm en op welke data deze events plaats hebben is op dit moment nog niet bekend. We houden u hiervan op de hoogte.

iMNC21 geannuleerd – toelichting bestuur MinacNed (pdf)

De eerste MinacNed leden hebben zich aangemeld als exposant voor de international MicroNanoConference 2021 op 2-3 December 2021.

iMNC21 thema
From science to market – scale-up in nanotech

De eerste sponsors zijn onder meer Bronkhorst High-Tech, leidend bedrijf op het gebied van flow fluidics handling technology. Ook Lionix International BV, een toonaangevende wereldwijde leverancier van op maat gemaakte microsysteem oplossingen in schaalbare productievolumes. Eerder al kondigden we Maser Engineering BV aan, een onafhankelijk technisch servicebedrijf dat betrouwbaarheidstesten en storingsanalysediensten levert aan de halfgeleider- en elektronische systeemindustrie.

Ook dit jaar een startup corner met PhotoSynthetic, met CEO Alexander Kostenko die op de online iMNC2020 de Best Company Pitch Award won. en een deel van de startup corner is PhotoSynthetic. Photosynthetic ontwikkelt een 3D-lithografietechnologie die het mogelijk maakt om objecten met kenmerken van minder dan een micron en printsnelheden van 1-10 mm3 / minuut in 3D te printen.

Denkt u erover na om als exposant deel te nemen aan iMNC21 dan hier een overicht van wat u kunt verwachten van de International MicroNanoConference 2021:

  • Uitstekend programma met sprekers uit de industrie en academie
  • Exposanten uit de industrie van micro en nanotechnologie
  • Posterpresentaties en poster pitches
  • Netwerkmogelijkheden (B2Match)
  • Informeel netwerken tijdens het avondprogramma met congresdiner
  • 2018 en 2019: tot 400 nationale en internationale deelnemers

Lees meer over de kansenen mogelijkheden voor exposanten in de flyer via www.micronanoconference.org/exhibitor-info-imnc21/

De deelnemende MinacNed leden als sponsor:

Bronkhorst High-Tech
Lionix International BV
Maser Engineering BV
PhotoSynthetic

De Groeifonds projectaanvraag NXTGEN HIGHTECH is geselecteerd om nader uit te werken in een plan dat in October 2021 ingediend gaat worden. Nederland is internationaal vooraanstaand als het gaat om ‘ultra-precision high-tech equipment’ and het doel is om deze expertise toe te passen in NXTGEN HIGHTECH voor de productie van onder andere Organs-on-Chips. In totaal zijn er 28 projecten geselecteerd van de 244 ingediende aanvragen.

De Topsector HTSM heeft in nauwe samenwerking met de universiteiten, hogescholen, overheid, industrie en andere topsectoren een breed programma opgezet met een budget van ongeveer  € ~1.5 billion voor de ontwikkeling van next generation High Tech Equipment voor de high tech industrie. Een van de 6 domeinen onder NXTGEN HIGHTECH is ‘Biomedical Production Technologies’ en wordt gecoordineerd door by Berend van Meer namens hDMT. Het doel van dit domein is opschalen van de productie van ‘Labs-On-Chips, Organs-On-Chips, Artificial Organs en Cell Production Equipment, waarin industriele standaardisatie en kwalificatie onmisbaar zijn.

Wanneer het project een toekenning krijgt voor financiering, worden hDMT partners nauw betrokken bij de verdere uitwerking en opzet van de vervolgstappen van het project. Voor meer informatie over NXTGEN HIGHTECH zie https://www.hollandhightech.nl/nxtgen-hightech and about the National ‘Groeifonds’ see https://www.nationaalgroeifonds.nl/.

Bron: hDMT

For the next months I will join and support the MinacNed community for 2-3 days a week. My focus will be on acquisition of new MinacNed members and of course to be in touch with existing members. For this Aurélie Veltema, Paul Petersen, the board of MinacNed and I will work closely together for MinacNed.

My name is Ingo te Duits, age 60 and living with Ada in Purmerland. I studied Biology in Utrecht (electrophysiology, toxicology/pharmacology) and did an MBA. The last 30 years I did work for VWR International; the last years as ‘Vice President & Managing director the Netherlands and Belgium’.

The FHI I know rather well. For 10 years I was a board member of the branch organization ‘Laboratory Technology’ and currently for Stichting RTA (Foundation for recycling of technological equipment). The last months I have supported the branch organization for Medical Technology at FHI, to establish ‘Stichting GOZ’ (Stichting Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector).

So MinacNed was not new for me ….. although …? The last week Aurélie en Paul have introduced me in the MinacNed Association or better said the scientific, technical, commercial, complex, diverse, public and industrial micro-nano eco-system in MinacNed. Al “rather new” and for me (personally) remarkably interesting and on high level comparable with other FHI societies and market trends.

I look forward to getting into contact with you in the coming weeks, in personal or by mail, phone. For now, I have one question for you:  help Aurélie and me to understand your world, your organization and the challenges you face. We will do our best to help grow the community, to continue and have an interesting  and  valuable program of events and to provide members services.

Do not hesitate to mail, phone me or Aurélie with and any questions, ideas, or proposals you may have. In Dutch we would call this an ‘open door remark’, but only with your support and proactiveness we can grow the MinacNed ecosystem.

Ingo te DuitsLooking forward to seeing and meeting you in person.

With best l regards,
Ingo te Duits
Mail: ingo.te.duits@minacned.nl

Door: FHI federatie van technologiebranches

VSL, ook bekend als het Nationaal Metrologisch Instituut, heeft als eerste partij in Nederland een mobiele kalibratiefaciliteit voor waterstof in gebruik genomen. De faciliteit kan onder andere gebruikt worden om waterstofpompen bij tankstations te kalibreren.

Met de kalibratiefaciliteit zegt VSL bij te dragen aan de inzetbaarheid van waterstof als vervanger voor fossiele brandstoffen.  Bovendien is het voor commerciële aanbieders van brandstoffen wettelijk verplicht om hun pompen te laten certificeren. Zo kunnen klanten zeker weten dat ze de exacte hoeveelheid brandstof, of waterstof, waavoor betaald is daadwerkelijk ontvangen. Dankzij de mobiele kalibratiefaciliteit van VSL kunnen tankstations nu de verplichte certificering voor het commercieel aanbieden van waterstof verkrijgen.

Waterstof wordt afgerekend per kilo. Net als een auto tankt de kalibratiefaciliteit waterstof en door deze exact te wegen kan bepaald worden hoeveel brandstof er is afgenomen. Vervolgens kan dit worden vergeleken met de meter op de waterstofpomp.

FHI organiseert op woensdag 2 en donderdag 3 juni de Waterstof online kennisdagen. Bekijk hier meer informatie en schrijf u in.

Vandaag viert Surfix zijn 10e verjaardag! Surfix is ​​opgericht als spin-off van Wageningen University. Onlangs heeft het bedrijf grote stappen gezet op weg naar volwassenheid.
Wageningen, Nederland, 1 april 2021

Tien jaar geleden erkenden de oprichters van Surfix dat controle van oppervlakte-eigenschappen een essentiële vereiste is voor succesvolle toepassing van micro- en nanotechnologie. En nog belangrijker, ze zagen ook de zakelijke mogelijkheid die dit vertegenwoordigde.

Han Zuilhof, oprichter van Surfix en hoogleraar Organische Chemie aan Wageningen University, zei: ”Gedurende 15 jaar onderzoek in mijn laboratorium hebben we een aantal patenten gepubliceerd over chemische oppervlaktemodificatie. Het starten van een bedrijf leek de beste manier om er iets uit te halen, en ik kende al de beste persoon om dit te doen: mijn voormalig promovendus Luc Scheres. Met Lionix en Aquamarijn vonden we investeerders die er niet alleen voor het geld in zaten, maar ook op andere manieren wilden bijdragen. Met deze combinatie van conceptuele innovatie, energieke drive en gedegen bedrijfservaring waren we klaar om te gaan! ”

Surfix is ​​begonnen als leverancier van R & D-diensten op het gebied van nanocoatings. In het afgelopen decennium is Surfix gestaag gegroeid en heeft het op maat gemaakte nanocoatings ontwikkeld in een breed scala aan projecten voor klanten van alle soorten en maten. Geleidelijk ontstond er een focus op nanocoatings voor biosensoren en microfluïdische apparaten. In dit proces heeft Surfix ook zijn technologische basis versterkt en uitgebreid door verschillende nieuwe gepatenteerde nanocoatingprocessen te ontwikkelen.

De volgende belangrijke mijlpaal voor Surfix was de overname door de Nederlandse bedrijven Lionix International en Qurin Diagnostics in 2019, gevolgd door een extra investering van PhotonDelta in 2020. Surfix richt zich nu op het ontwikkelen en vermarkten van een diagnostisch platform op basis van een fotonische biochip.

CEO Maarten Buijs zei: “Surfix is ​​begonnen met het ontwikkelen van nanocoatingprocessen, daarna overgestapt op nanocoating-verbeterde componenten, en maakt nu de volgende stap om deze componenten in een product te integreren. Het afgelopen jaar hebben we ons gericht op het worden van een diagnostisch bedrijf. Alles wijst erop dat de unieke mogelijkheden van Surfix op het gebied van fotonische biosensing een grootschalige toepassing van point-of-need diagnostiek op verschillende gebieden mogelijk zullen maken. De aanvankelijke doelgebieden zijn vroege diagnose van kanker, detectie van covid-19 en detectie van pathogenen in water voor aquacultuur ”.

CTO en oprichter Luc Scheres zei: “Ik ben erg blij en dankbaar om vandaag de tiende verjaardag van Surfix te vieren! We zouden deze mijlpaal niet hebben bereikt zonder het harde werk van onze medewerkers, het loyale vertrouwen van onze klanten en leveranciers en de liefdevolle steun van onze familie en goede vrienden. We hebben een lange weg afgelegd en ik kijk uit naar nog veel meer spannende ontwikkelingen bij Surfix in de komende jaren! ”

Neem contact op met info@surfix.nl voor meer informatie of kijk op www.surfix.nl.

Over Surfix

Surfix is ​​in 2011 opgericht als spin-off van het laboratorium voor Organische Chemie van Wageningen University & Research en is in 2019 overgenomen door de Nederlandse bedrijven Qurin Diagnostics en Lionix International. Surfix kreeg in 2020 financiële steun van publiekprivate samenwerking PhotonDelta om verder te groeien zijn fotonica-bedrijf.
Volg ons op LinkedIn, Vimeo, Twitter of ga voor meer informatie naar https://www.surfix.nl
Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

The first exhibitors have join the international MicroNanoConference 2020, for a virtual booth on December 3 and 4, 2020. The iMNC2020 team is pleased to announce Bronkhorst and Nanoscribe as exhibitors. You will find these companies represented at the conference in December, you can already read more here.

BronkhorstBronkhorst

Bronkhorst offers an extensive product range of thermal, Coriolis and ultrasonic flow meters and controllers for low flow rates of gases and liquids. Our flow instruments are used for a variety of applications in laboratory, machinery, industrial and hazardous areas. By sharing our knowledge and closely cooperating with OEM customers in the field we develop customer specific low flow solutions, e.g. of multifunctional, pretested modules or skids for gas, liquid of vapour flow control. Bronkhorst is a MinacNed member, read more about Bronkhorst here.


NanoscribeNanoScribe

Nanoscribe develops and produces 3D printers and maskless lithography systems for microfabrication as well as specially developed printing materials and application-specific solution sets. The specialist for additive manufacturing of high-precision structures and objects on the nano, micro and mesoscale was founded in 2007. Today, with more than 70 employees and subsidiaries in China and the USA, Nanoscribe has become the market and technology leader. More than 2,000 users and operators at top universities and innovative industrial companies worldwide benefit from the groundbreaking technology and application tailored solutions for 3D Microfabrication. Read more about Nanoscribe here.

Exhibitor information

Would you like to join the international MicroNanoConference 2020 with your own virtual booth? Please download the exhibitor information here.