Het VIRAPOC-project betreft de ontwikkeling van een lab-on-a-chip detectieplatform dat gebruik maakt van verschillende sleuteltechnologieën (Nanotechnologie, Life Sciences technologie, semiconductor technologie en Fotonica) om virussen te kunnen detecteren. Het platform wordt een breed inzetbaar platform voor verschillende Point of Care (POC) toepassingen. Nauwkeurige virustesten moeten momenteel nog in een laboratorium uitgevoerd worden. Door de combinatie van kennis en competenties van de projectpartners (Micronit BV, NYtor BV, Holland Innovative BV, Elect BV en D’Andrea & Evers Design BV)  is het mogelijk om nauwkeurig, op een willekeurige locatie in een kort tijdsbestek (< 30 min.) uitslag te krijgen van een test. De detectie van het coronavirus (SAS-CoV-2) is het eerste virus dat men wil detecteren met het platform, na aantonen van het werkingsprincipe voor het coronavirus gaat men andere testen ontwikkelen voor bijv. Influenza, Vitamine D, etc.

De samenwerking is tot stand gekomen uit het Viralert initiatief, waarin MKB-bedrijven samen zijn gaan werken aan innovaties die te maken hebben met het Coronavirus. Het Viralert initiatief is ontstaan naar aanleiding van de hulpvraag van de Nederlandse overheid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Micronit BV heeft als kartrekker vervolgens Leap benaderd om mee te denken over de verschillende subsidiemogelijkheden en consortiumvorming voor de ontwikkeling van het virusdetectieplatform.

Vanuit het EFRO OP OOST subsidieproject is het bedrijf Salvitat BV ontstaan dat het detectieplatform (MYKEE) samen met de projectpartners ontwikkelt en uiteindelijk gaat produceren en vermarkten.

Bekijk de gehele case:

Bekijk de video waarin Herbert Torfs, Brigitte Bruijns en Laura Folkertsma meer vertellen over het VIRAPOC project en de totstandkoming van het consortium.

Het ontwikkelen van hoogwaardige microdeeltjes om disruptieve oplossingen te creëren die de levenskwaliteit verbeteren: dat is waar ons team bij IamFluidics een passie voor heeft. We hebben een sterke focus op technologische innovaties in microfluidics en materialen voor verschillende markten, zoals de pharma en drug delivery.

Dankzij een haalbaarheidssubsidie ​​van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) konden we een proof of concept-onderzoek starten. Deze proof of concept is een begin om onze capaciteiten in de farmaceutische markt te ontwikkelen. Het project beoogt de ontwikkeling van systemen met gecontroleerde afgifte op basis van PLGA (Poly Lactic-co-Glycolic Acid). Dit PLGA-polymeer is de gouden standaard in producten met langwerkende afgifte in de farmaceutische markt. De hoge kwaliteit van IamFluidics microencapsulation processes is een perfecte match voor het afstemmen van de injecteerbaarheid en afgifte-eigenschappen van microdeeltjes met het regelen van hun exacte grootte, vorm en oppervlakte.

Meer weten over de markten waarop wij onze onderzoeken en ontwikkelingen richten? Lees dan zeker meer over SenSpherePluriLife en ApiBead en neem contact op als u de voordelen uit de eerste hand wilt ervaren. Bekijk onze nieuwste artikelen op onze social media en website voor de laatste ontwikkelingen rondom deze proof of concept.

Bron: IamFluidics nieuws

Nu iedereen weer terugkeert van zomervakantie en plannen maakt voor de tweede helft van 2021, kijkt het iMNC21-team ernaar uit om meer exposanten te begroeten die op 2 en 3 december 2021 in Utrecht hun services en producten gaan presenteren.

Het wetenschappelijke programma heeft een mooie balans tussen sprekers uit de industrie en uit de wetenschap over verschillende onderwerpen, variërend van Nano4Health in diagnostiek, Nano4AgriFood tot miniaturisatie en fabricage in nanotechnologie.

Business floor kansen

Naast de keynotes en invited speakers in het conferentieprogramma, thema’s, is er ruimte voor netwerken en discussie op de business floor, waar deelnemers onder het genot van een kop koffie demonstraties kunnen bekijken en technische teams van de exposanten kunnen ontmoeten.

Een pitchsessie voor exposanten geeft alle aanwezigen een snel overzicht van wie er op iMNC21 presenteert en maakt het gemakkelijker om de juiste aansluiting te vinden voor uw volgende project.

Startup corner

Op de iMNC21 verwelkomen we startup bedrijven die een kortingsprijs ontvangen, om ervoor te zorgen dat alle bedrijven de kans krijgen om te presenteren op iMNC21. Sluit je aan bij Alex Kostenko van Photosynthetic, de Pitch Award-winnaar van de iMNC2020 op de conferentie dit jaar.

iMNC21 exposanten voordelen

Daarnaast heb je als exposant een prominente plek op de iMNC21 event website en in het matchmaking programma van B2Match. Zichtbaarheid en het uitbreiden van uw netwerk zijn belangrijke doelen die wij onze exposanten helpen realiseren in de maanden voorafgaand aan het congres en op het evenement.

Komt uw bedrijf samen met bedrijven als JEOL, Lionix International, MASER Engineering en Bronkhorst als exposant naar de conferentie in december? Meld u vandaag nog aan voor uw stand, om zeker te zijn van een plek.

Lees meer over de exposanten kansen en voordelen of download de sponsor brochure direct (pdf).

De Groeifonds projectaanvraag NXTGEN HIGHTECH is geselecteerd om nader uit te werken in een plan dat in October 2021 ingediend gaat worden. Nederland is internationaal vooraanstaand als het gaat om ‘ultra-precision high-tech equipment’ and het doel is om deze expertise toe te passen in NXTGEN HIGHTECH voor de productie van onder andere Organs-on-Chips. In totaal zijn er 28 projecten geselecteerd van de 244 ingediende aanvragen.

De Topsector HTSM heeft in nauwe samenwerking met de universiteiten, hogescholen, overheid, industrie en andere topsectoren een breed programma opgezet met een budget van ongeveer  € ~1.5 billion voor de ontwikkeling van next generation High Tech Equipment voor de high tech industrie. Een van de 6 domeinen onder NXTGEN HIGHTECH is ‘Biomedical Production Technologies’ en wordt gecoordineerd door by Berend van Meer namens hDMT. Het doel van dit domein is opschalen van de productie van ‘Labs-On-Chips, Organs-On-Chips, Artificial Organs en Cell Production Equipment, waarin industriele standaardisatie en kwalificatie onmisbaar zijn.

Wanneer het project een toekenning krijgt voor financiering, worden hDMT partners nauw betrokken bij de verdere uitwerking en opzet van de vervolgstappen van het project. Voor meer informatie over NXTGEN HIGHTECH zie https://www.hollandhightech.nl/nxtgen-hightech and about the National ‘Groeifonds’ see https://www.nationaalgroeifonds.nl/.

Bron: hDMT

Diverse MedTech initiatieven uit Twente krijgen REACT-EU gelden toegekend. De miljoenen aan subsidie geven de betreffende bedrijven en onderzoekers in Twente een enorme boost, bewijzen de potentie van MedTech in de regio en versterken Kennispark Twente als MedTech hotspot.

Groen licht voor MedTech Factory

In de MedTech Factory kunnen straks startende en snelgroeiende bedrijven in de medische technologie beschikken over hoogwaardige en betaalbare microbiologische labs. In de MedTech Factory kunnen ze flexibel ruimte huren totdat ze groot genoeg zijn voor een eigen pand. Het concept kan met de 3,1 miljoen EFRO-subsidie en de reeds toegekende bijdrage uit de RegioDeal via TwenteBoard worden gerealiseerd door initiatiefnemers Novel-T en Kennispark Twente.

Novel-T presenteerde onlangs samen met haar regionale partners de ambitie om het MedTech cluster in Twente de komende jaren een stevige impuls te geven. In september 2020 boden Jaap Beernink (CEO Novel-T) en Eddy van Hijum (gedeputeerde Provincie Overijssel) namens het regionale cluster een investeringsagenda aan staatssecretaris Mona Keijzer aan. Op deze agenda stonden betaalbare labfaciliteiten hoog op het prioriteitenlijstje.

Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur Kennispark: “Deze toekenning is fantastisch nieuws voor de regio en Kennispark Twente. Zonder deze subsidies komen dergelijke voorzieningen niet van de grond, terwijl ze essentieel zijn in de doorgroei van bedrijven. Dit zorgt ervoor dat we de Twentse MedTech-bedrijven kunnen behouden en bedrijven van buiten Twente kunnen aantrekken.”

Consortia van kennisinstellingen en Twentse medtech bedrijven

Naast de MedTech Factory zijn bij de andere REACT-EU toekenningen diverse consortia van Twentse MedTech-bedrijven en de Universiteit Twente vertegenwoordigd. Het gaat om samenwerkingen die erop gericht zijn met medische technologie bij te dragen aan een verbeterde en betaalbare zorgsector. Deze projecten geven blijk van het innovatievermogen en samenwerkingskracht binnen het regionale cluster.

Innovaties voor het behandelen van dementie en beter opsporen van borstkanker

Zo is ruim 1,5 miljoen euro toegekend aan het initiatief ‘reMIND’, waarin Demcon, Micronit en Locsens consortiumparters zijn. Binnen reMIND brengen de partijen vier verschillende technologieën bij elkaar te brengen om dementie beter te behandelen.

Een tweede consortium, bestaande uit PA Imaging, Hemabo en de Universiteit Twente in samenwerking met Radboud UMC ontvangt maximaal 2,6 miljoen euro voor het naar de patiënt brengen van een foto-akoestische mammografie.

Een derde voorbeeld is het consortium dat gevormd is rondom LioniX International, en bestaat uit onder andere Bronkhorst High-Tech, SurfiX, Qurin Diagnostics en PHIX. Tezamen werken zij aan de SensorChip gericht op het ontwikkelen van verschillende typen gas-, vloeistof en biosensoren. Zij ontvangen voor dit project ruim 2,5 miljoen euro.

Als laatste is het Enschedese bedrijf ILT Fineworks betrokken bij de industrialisatie van de ELENA Heart Technologie, waarvoor maximaal 1,7 miljoen euro is toegekend.

Jaap Beernink, CEO Novel-T: “De toekenning van deze REACT-EU subsidies voor zowel specifieke innovatieprojecten als versterking van de faciliteiten in het ecosysteem zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het sterk groeiende MedTech-cluster in Twente. Innovatieve groeibedrijven zijn daarin de drijvende kracht. Voor de regio is de impact van deze bedrijven bijzonder groot, zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt.”

Over MedTechTwente

MedTech Twente is de innovatiehub waar medische technologie in versnelling komt. Hier werken bedrijfsleven en zorginstellingen de afgelopen 15 jaar nauw samen met onderzoekers van de kennisinstellingen om te komen tot innovaties voor de zorg van morgen. Innovaties worden ontwikkeld, gevalideerd en geïmplementeerd in een nauwe samenwerking tussen partijen, gefaciliteerd en versneld door ondersteunende organisaties als Novel-T, OostNL, VitaalTwente, HIP, WTC en HealthValley. Het is dan ook niet voor niets dat succesvolle MedTech bedrijven als Demcon, Medspray, Micronit, Lipocoat en IAMFluidics zijn ontstaan en gegroeid in Twente.

Over React-EU

De Europese Unie werkt met haar herstelprogramma EU Next Generation aan een snel, groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Onder de noemer REACT-EU is hierdoor voor Oost-Nederland in 2021 47,5 miljoen euro -waarvan 5,9 miljoen Rijkscofinanciering- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt toegekend aan projecten die op
1 april succesvol een aanvraag hebben ingediend. Deze projecten moeten eind 2023 afgerond zijn, zodat de regionale economie zo snel mogelijk herstelt. Het extra geld is daarom beschikbaar gesteld via het bestaande EFRO-programma OP Oost 2014-2020. In OP Oost werken de provincies Gelderland en Overijssel samen aan het stimuleren van slimme, duurzame en toekomstgerichte projecten bij bedrijven in Oost-Nederland.

Origineel artikel: KennisPark Twente

Persbericht, auteur: Tamara Hartman6 juli 2021

ENSCHEDE, Nederland & FAIRFIELD, New Jersey, USA. — Solstice Pharmaceuticals heeft een nieuwe financieringsronde voor de verdere klinische ontwikkeling van haar innovatieve contrastvloeistof voor echografie (UCA) succesvol afgerond. Deze innovatieve contrastvloeistof maakt gebruik van een unieke microbellentechnologie die het beeldcontrast sterk verbetert, de diagnostische nauwkeurigheid verhoogt en echografie breder inzetbaar maakt voor een breed scala aan diagnostische en therapeutische toepassingen.

De investering is afkomstig van een consortium van ervaren ondernemers en strategische spelers in de industrie, onder leiding van het Amerikaanse Parker Laboratories, dat al meer dan 60 jaar wereldwijd marktleider is op het gebied van echografische producten. Deze investering is een belangrijke stap voor Solstice wat het bedrijf in staat zal stellen om de klinische vertaling van het gepatenteerde UCA te versnellen door zowel de veiligheid van de patiënt als de veelzijdigheid van het product aan te tonen.

“Dit is een unieke kans voor Solstice, zowel wat betreft internationale groei als de overgang naar de klinische markt”, zegt algemeen directeur Wim van Hoeve. “We kijken ernaar uit om samen te werken met een ervaren en diverse groep aandeelhouders om onze innovatie te versnellen en onze internationale samenwerkingen te stimuleren om nieuwe therapeutische en diagnostische toepassingen tot stand te brengen.”

UNIEKE MICROBELLEN TECHNOLOGIE

Een belangrijke pijler van Solstice’s innovatie is zijn lab-on-a-chip productietechnologie, die het mogelijk maakt om de contrastvloeistof heel nauwkeurig te maken en te optimaliseren met op-maat-gemaakte monodisperse microbellen voor een veelzijdigheid aan specifieke toepassingen. De nieuwe microfluidische technologie zorgt voor een tot 20 keer groter beeldcontrast in vergelijking met bestaande UCA’s. Dit verbetert de diagnostische nauwkeurigheid van echografie, waardoor het een snelle, kosteneffectieve en patiëntvriendelijke beeldvormingstechniek wordt om de structuren en details van de organen van een patiënt te visualiseren. “Wij beschouwen de markt voor echografische beeldvorming als een primair bedrijfssegment en een belangrijk wereldwijd groeigebied,” aldus Neal Buchalter, president van Parker Laboratories. “Het unieke technologieplatform van Solstice kan een centrale rol spelen in het nog verder vergroten van de veelzijdigheid en toepasbaarheid van echografie, wat een belangrijke factor was voor onze investering in deze veelbelovende scale-up.”

Solstice is van plan om de diagnose van nierkanker (niercelcarcinoom) (RCC) als eerste klinische indicatie na te streven. RCC is het meest voorkomende type niertumor dat bij volwassenen wordt gediagnosticeerd. Ruim 30% van de patiënten wordt te laat gediagnosticeerd, nadat de kanker al is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. CT- en MRI-contrastmiddelen zijn schadelijk voor de nieren en daarom gecontra-indiceerd voor het diagnosticeren van nierkanker. Door de diagnostische nauwkeurigheid van echografische beeldvorming te verbeteren, kan het gebruik van Solstice’s unieke microbellencontrastvloeistof een vroegere, nauwkeurigere diagnose van RCC mogelijk maken.

AANZIENLIJKE VOORDELEN VOOR DE PATIËNT

De technologie belooft ook een brede toepasbaarheid in de klinische omgeving buiten de diagnostische beeldvorming, bijvoorbeeld voor het monitoren van bloedstromen en -druk en voor gelokaliseerde medicijnafgifte. Veel investeerders werden aangetrokken door de uiteenlopende potentiële klinische indicaties van de unieke microbellentechnologie, van patiëntvriendelijke diagnostiek voor jonge kinderen tot revolutionaire medicijnafgiftesystemen voor neurologische aandoeningen. “Er zijn veel belangrijke klinische toepassingen waarvoor de contrastvloeistof van Solstice een unieke toegevoegde waarde heeft,” zei Jan Sigger, een serie-ondernemer op het gebied van medische technologie en oprichter van Quirem Medical. “Ik ben ervan overtuigd dat we, samen met de rest van de aandeelhouders, aanzienlijke voordelen voor patiënten zullen realiseren door het volledige potentieel van de Solstice microbubbeltechnologie te benutten.” InCorpe, te Hengelo (O), en Brouwer Legal, te Enschede, hebben Solstice bij deze financieringsronde geadviseerd.

OVER SOLSTICE PHARMACEUTICALS

Solstice Pharmaceuticals is een Twentse farmaceut die zich toelegt op de ontwikkeling en commercialisatie van de volgende generatie diagnostische en therapeutische echografische producten. Zij ontwikkelen, produceren en commercialiseren contrastvloeistoffen voor echografie om professionals in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het effectief en accuraat diagnosticeren van hun patiënten. www.solsticepharma.com.

Lees meer over Solstice Pharmaceuticals

Het programma voor de international MicroNanoConference 2021 is nog niet geheel gevuld, maar een deel van de sprekers is bekend vanuit wetenschap en industrie. Op 2 en 3 december 2021 kijken we uit naar een live event in Utrecht waar wij u graag ontmoeten op de congresvloer van de Jaarbeurs.

Het thema van dit jaar is: From science to market – scale-up in nanotech

Met de volgende sub sessie thema’s:

  • Nano4Health & Life Sciences
  • Nano4Agri& Food
  • Scale-up in nanotechnology
  • Miniturization in nanotechnology
  • Manufacturing in nanotechnology
  • Life after PhD

De registratie is nu open met tickets voor een  early bird prijs en het is nu ook mogelijk om een abstract in te dienen voor een poster of oral presentation tijdens de conferentie. Lees meer over eht programma, tickets en abstract submission op de iMNC21 website.

Voor bedrijven die de  micro- nano community willen ondersteunen en daarbij hun eigen bedrijf in de spotlight willen zetten, komt binnenkort de sponsor en exposanten folder online.

Lees meer: micronanoconference.org

Nieuwe investering in licht gedreven biosensor versnelt de beschikbaarheid van hoogwaardige, goedkope tests en maakt vroege detectie van kanker, Covid-19 en andere ziekten mogelijk

Surfix kondigt vandaag een investering van € 8,5 miljoen aan door een Nederlands consortium bestaande uit de bedrijven Qurin Diagnostics en LioniX International, industrieversneller PhotonDelta en de ontwikkelingsmaatschappij Oost NL voor de verdere ontwikkeling van het “plug-and-play” diagnostiek platform van Surfix.

Surfix gebruikt de investering om de ontwikkeling van zijn snelle, betrouwbare en aantrekkelijke “plug-and-play” diagnostiek platform voor allerhande “point-of-care”-tests te versnellen. De eerste toepassingen zijn vroege kankerdiagnose, detectie van Covid-19 en opsporing van pathogenen in water voor aquacultuur.

Wageningen, Nederland, 25 mei 2021

Snel en gemakkelijk betrouwbare testresultaten verkrijgen

De wereldwijde Covid-19-pandemie benadrukt de behoefte aan snelle en betrouwbare point-of-care diagnostiek, altijd en overal. Ook in gebieden waar geen ziekenhuis, kliniek of geschoold medisch personeel aanwezig is. Een monster van de patiënt wordt ter plekke, naast het ziekenhuisbed, in de spreekkamer of zelfs thuis getest. Binnen enkele minuten is het resultaat zichtbaar en kan er gepaste actie worden ondernomen. Het is gebruiksvriendelijk, in sommige gevallen levensreddend, en er komt geen tijdrovend en duur laboratoriumwerk of gecompliceerde apparatuur aan te pas. De beschikbaarheid van een snelle en betrouwbare test zou een enorme stap voorwaarts betekenen in de strijd tegen de huidige en toekomstige pandemieën. Het uiteindelijke doel van Surfix is ​​om een ​​test te maken die voor de massa beschikbaar is en slechts enkele euro’s kost.

Uniek diagnostisch platform

De door Surfix ontwikkelde biosensor bestaat uit twee hoofdelementen: het belangrijkste deel is de chip waarin de daadwerkelijke detectie plaatsvindt. In het andere deel wordt het monster verwerkt in microfluïdische kanalen.

In het detectiegedeelte gaat licht door de chip (vergelijkbaar met een minuscule glasvezelspiraal) in plaats van elektriciteit. Biomoleculen die aan het oppervlak van de chip vastzitten, kunnen op basis van bioherkenning andere biomoleculen uit een monster (bijvoorbeeld bloed of urine) “vangen”. Hierbij veranderen de eigenschappen van het licht dat zich voortbeweegt door de chip, welke kunnen worden gedetecteerd en gelezen door het sensorsysteem. Deze verandering is een maat voor de aanwezigheid van het biomolecuul in het monster waarnaar men op zoek is.

Elk monster moet worden bewerkt voordat het in het detectiegedeelte terechtkomt (vergelijkbaar met een heel klein laboratorium). Dit vindt plaats in microfluïdische kanalen die het monster naar het detectiegedeelte voeren.

Voor het detectiegedeelte heeft Surfix unieke nanocoatings ontwikkeld die binding van biomoleculen mogelijk maken en de gevoeligheid van de sensor vergroten, terwijl het microfluïdische deel is bedekt met een nanocoating die biomoleculen afstoot en de stroom van het monster door de microfluïdische kanalen verbetert.

Het “plug-and-play” diagnostiek platform kan worden gebruikt om virussen, DNA en RNA, eiwitten zoals antilichamen en antigenen en andere biomoleculen te detecteren.

Combinatie van Nederlandse technologie

Het “plug-and-play” diagnostiek platform combineert de geïntegreerde fotonica-chip van LioniX met de nanocoatings van Surfix voor de juiste werking van zowel het detectiegedeelte als het microfluïdische gedeelte. Geïntegreerde fotonica is een revolutionaire technologie waarmee chips kunnen worden ontwikkeld die enorme hoeveelheden data kunnen detecteren, vastleggen en verwerken met licht in plaats van met elektriciteit. Gebruik van licht betekent dat nieuwe soorten apparaten en systemen, zoals biosensoren, kunnen worden gemaakt die radicaal goedkoper, sneller, kleiner, meer robuust en betrouwbaarder zijn tijdens het gebruikt, terwijl ze minder energie verbruiken. Qurin wordt de launching customer van het platform op het gebied van kankerdiagnostiek in een setting, waarbij de gehele volwassen bevolking op regelmatige basis zou kunnen worden gescreend. Op deze manier hoopt Surfix bij te dragen aan de vroege opsporing en genezing van de kankerpatiënt. De nieuwe biomarker-technologie van Qurin heeft tot doel de meeste, zo niet alle, kankersoorten in urine te detecteren, waaronder longkanker en kanker van de dikke darm.

Maarten Buijs, CEO van Surfix, is enthousiast over de investering: “Met deze ontwikkeling hebben we de relatie met onze moederbedrijven LioniX en Qurin, beide spin-offs van de Universiteit Twente, verdiept. Met OostNL en PhotonDelta aan boord is het onze drive om point-of-care diagnostiek naar een hoger niveau te brengen. In combinatie met het netwerk en de ervaring van de twee Nederlandse publiek-private organisaties, de toonaangevende geïntegreerde fotonica-technologie van LioniX en de medische kennis van Qurin, zal de investering ons in staat stellen om verdere industrialisatie op ons te nemen en om de opwindende resultaten in de detectie van biomarkers die tot nu toe zijn verkregen, klinisch te kunnen valideren.”

Senior Investment Manager Tech Pieter Klinkert van Oost NL sluit zich daarbij aan: “De oplossing van Surfix ondersteunt de belangrijke ecosystemen rond fotonica en microfluïdica, twee sleuteltechnologieën waar onze regio in uitblinkt. Surfix kan een doorbraak realiseren op het gebied van diagnostiek op basis van fotonica. Surfix is een spin-off bedrijf van Wageningen University & Research en werkt actief samen met WUR en het fotonica cluster in Twente. Hierdoor past het perfect in het netwerk rond fotonica en MedTech in Oost-Nederland.”

Over Surfix

Surfix is ​​opgericht als een spin-off bedrijf van de vakgroep Organische Chemie van Wageningen University & Research en is zeer succesvol geweest in het leveren van R & D-diensten op het gebied van nanocoatings voor biosensoren en microfluïdica. Het bedrijf richt zich nu op de ontwikkeling en marketing van het “plug-and-play” diagnostiek platform.

Surfix ledenpagina

Fondsen speelden een sleutelrol bij het positioneren van LUMICKS voor toekomstig succes

Amsterdam, Nederland – 18 mei 2021 – LUMICKS, een toonaangevend bedrijf in life science-tools van de volgende generatie dat bekend staat om zijn innovatieve platforms voor Dynamic Single-Molecule en Cell Avidity-analyse, kondigt aan dat het heeft besloten om de COVID-gerelateerde noodhulp terug te betalen ontvangen in zowel Nederland als de Verenigde Staten. In 2020 ontving LUMICKS in totaal $ 1,7 miljoen van de Nederlandse NOW-subsidie ​​en $ 163.830 van het Amerikaanse Payroll Protection Program.

Olivier Heyning, CEO van LUMICKS, zei: “De beslissing om vrijwillig de hulpgelden terug te geven die we zowel in Nederland als in de VS hebben ontvangen, weerspiegelt de waarden van LUMICKS en onze wens om een ​​eerlijkere en betere samenleving te creëren. We hebben deze fondsen ontvangen toen we een uitdagende handelsomgeving ervoeren doordat academische laboratoria hun investeringen en activiteiten terugschroeven vanwege de pandemie. We hebben het geluk dat de sterke wereldwijde belangstelling voor biowetenschappelijk onderzoek LUMICKS in een positie van krachtig herstel heeft gebracht. Deze vooruitgang en de groeiende interesse van klanten in onze geavanceerde technologieën, zoals z-Movi® Cell Avidity Analyzer voor gebruik in de immunologie, hebben LUMICKS in staat gesteld om onlangs nog substantiële financiering op te halen bij een internationaal syndicaat van gespecialiseerde investeerders in life sciences. Ik wil zowel de Nederlandse als de Amerikaanse regering bedanken voor hun snelle actie bij het beschikbaar stellen van deze cruciale financiering en om te benadrukken hoe belangrijk het is geweest om ons continuïteit op korte termijn te bieden, waardoor LUMICKS zich kan blijven concentreren op het creëren van kansen op de lange termijn. ”

Over LUMICKS

LUMICKS is een toonaangevend bedrijf in life science tools dat apparatuur ontwikkelt voor Dynamic Single-Molecule en Cell Avidity-analyse, twee snel opkomende gebieden in biologisch onderzoek en immuno-oncologie. Gebouwd op innovatieve technologieën, zoals optische pincetten (Nobelprijs voor natuurkunde 2018) en STED superresolutie (Nobelprijs voor scheikunde 2014), vergemakkelijken LUMICKS-tools het begrip van het leven tot in het kleinste detail.

Met LUMICKS-tools kunnen onderzoekers de cruciale en nog onvoltooide brug bouwen tussen structuur en functie op zowel moleculair als cellulair niveau. Dit wordt bereikt door krachten rond biologische interacties toe te passen en te meten, waardoor gedetailleerde real-time analyse van onderliggende biologische mechanismen mogelijk is. Met de baanbrekende C-Trap® optische pincet van LUMICKS – fluorescentie- en labelvrije microscopie kunnen wetenschappers voor het eerst complexe biologische processen in realtime analyseren. Evenzo maakt z-Movi® Cell Avidity Analyzer de meting en selectie van immuun cellen mogelijk op basis van hun real-time interacties met doelcellen. Het bedrijf is in 2014 opgericht als een academische spin-off van de onderzoeksgroep van prof. Gijs Wuite, prof. Erwin Peterman en prof. Iddo Heller aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bezoek voor meer informatie de website van het bedrijf op www.lumicks.com.

Bron artikel: LUMICKS