De Groeifonds projectaanvraag NXTGEN HIGHTECH is geselecteerd om nader uit te werken in een plan dat in October 2021 ingediend gaat worden. Nederland is internationaal vooraanstaand als het gaat om ‘ultra-precision high-tech equipment’ and het doel is om deze expertise toe te passen in NXTGEN HIGHTECH voor de productie van onder andere Organs-on-Chips. In totaal zijn er 28 projecten geselecteerd van de 244 ingediende aanvragen.

De Topsector HTSM heeft in nauwe samenwerking met de universiteiten, hogescholen, overheid, industrie en andere topsectoren een breed programma opgezet met een budget van ongeveer  € ~1.5 billion voor de ontwikkeling van next generation High Tech Equipment voor de high tech industrie. Een van de 6 domeinen onder NXTGEN HIGHTECH is ‘Biomedical Production Technologies’ en wordt gecoordineerd door by Berend van Meer namens hDMT. Het doel van dit domein is opschalen van de productie van ‘Labs-On-Chips, Organs-On-Chips, Artificial Organs en Cell Production Equipment, waarin industriele standaardisatie en kwalificatie onmisbaar zijn.

Wanneer het project een toekenning krijgt voor financiering, worden hDMT partners nauw betrokken bij de verdere uitwerking en opzet van de vervolgstappen van het project. Voor meer informatie over NXTGEN HIGHTECH zie https://www.hollandhightech.nl/nxtgen-hightech and about the National ‘Groeifonds’ see https://www.nationaalgroeifonds.nl/.

Bron: hDMT

Diverse MedTech initiatieven uit Twente krijgen REACT-EU gelden toegekend. De miljoenen aan subsidie geven de betreffende bedrijven en onderzoekers in Twente een enorme boost, bewijzen de potentie van MedTech in de regio en versterken Kennispark Twente als MedTech hotspot.

Groen licht voor MedTech Factory

In de MedTech Factory kunnen straks startende en snelgroeiende bedrijven in de medische technologie beschikken over hoogwaardige en betaalbare microbiologische labs. In de MedTech Factory kunnen ze flexibel ruimte huren totdat ze groot genoeg zijn voor een eigen pand. Het concept kan met de 3,1 miljoen EFRO-subsidie en de reeds toegekende bijdrage uit de RegioDeal via TwenteBoard worden gerealiseerd door initiatiefnemers Novel-T en Kennispark Twente.

Novel-T presenteerde onlangs samen met haar regionale partners de ambitie om het MedTech cluster in Twente de komende jaren een stevige impuls te geven. In september 2020 boden Jaap Beernink (CEO Novel-T) en Eddy van Hijum (gedeputeerde Provincie Overijssel) namens het regionale cluster een investeringsagenda aan staatssecretaris Mona Keijzer aan. Op deze agenda stonden betaalbare labfaciliteiten hoog op het prioriteitenlijstje.

Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur Kennispark: “Deze toekenning is fantastisch nieuws voor de regio en Kennispark Twente. Zonder deze subsidies komen dergelijke voorzieningen niet van de grond, terwijl ze essentieel zijn in de doorgroei van bedrijven. Dit zorgt ervoor dat we de Twentse MedTech-bedrijven kunnen behouden en bedrijven van buiten Twente kunnen aantrekken.”

Consortia van kennisinstellingen en Twentse medtech bedrijven

Naast de MedTech Factory zijn bij de andere REACT-EU toekenningen diverse consortia van Twentse MedTech-bedrijven en de Universiteit Twente vertegenwoordigd. Het gaat om samenwerkingen die erop gericht zijn met medische technologie bij te dragen aan een verbeterde en betaalbare zorgsector. Deze projecten geven blijk van het innovatievermogen en samenwerkingskracht binnen het regionale cluster.

Innovaties voor het behandelen van dementie en beter opsporen van borstkanker

Zo is ruim 1,5 miljoen euro toegekend aan het initiatief ‘reMIND’, waarin Demcon, Micronit en Locsens consortiumparters zijn. Binnen reMIND brengen de partijen vier verschillende technologieën bij elkaar te brengen om dementie beter te behandelen.

Een tweede consortium, bestaande uit PA Imaging, Hemabo en de Universiteit Twente in samenwerking met Radboud UMC ontvangt maximaal 2,6 miljoen euro voor het naar de patiënt brengen van een foto-akoestische mammografie.

Een derde voorbeeld is het consortium dat gevormd is rondom LioniX International, en bestaat uit onder andere Bronkhorst High-Tech, SurfiX, Qurin Diagnostics en PHIX. Tezamen werken zij aan de SensorChip gericht op het ontwikkelen van verschillende typen gas-, vloeistof en biosensoren. Zij ontvangen voor dit project ruim 2,5 miljoen euro.

Als laatste is het Enschedese bedrijf ILT Fineworks betrokken bij de industrialisatie van de ELENA Heart Technologie, waarvoor maximaal 1,7 miljoen euro is toegekend.

Jaap Beernink, CEO Novel-T: “De toekenning van deze REACT-EU subsidies voor zowel specifieke innovatieprojecten als versterking van de faciliteiten in het ecosysteem zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het sterk groeiende MedTech-cluster in Twente. Innovatieve groeibedrijven zijn daarin de drijvende kracht. Voor de regio is de impact van deze bedrijven bijzonder groot, zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt.”

Over MedTechTwente

MedTech Twente is de innovatiehub waar medische technologie in versnelling komt. Hier werken bedrijfsleven en zorginstellingen de afgelopen 15 jaar nauw samen met onderzoekers van de kennisinstellingen om te komen tot innovaties voor de zorg van morgen. Innovaties worden ontwikkeld, gevalideerd en geïmplementeerd in een nauwe samenwerking tussen partijen, gefaciliteerd en versneld door ondersteunende organisaties als Novel-T, OostNL, VitaalTwente, HIP, WTC en HealthValley. Het is dan ook niet voor niets dat succesvolle MedTech bedrijven als Demcon, Medspray, Micronit, Lipocoat en IAMFluidics zijn ontstaan en gegroeid in Twente.

Over React-EU

De Europese Unie werkt met haar herstelprogramma EU Next Generation aan een snel, groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Onder de noemer REACT-EU is hierdoor voor Oost-Nederland in 2021 47,5 miljoen euro -waarvan 5,9 miljoen Rijkscofinanciering- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt toegekend aan projecten die op
1 april succesvol een aanvraag hebben ingediend. Deze projecten moeten eind 2023 afgerond zijn, zodat de regionale economie zo snel mogelijk herstelt. Het extra geld is daarom beschikbaar gesteld via het bestaande EFRO-programma OP Oost 2014-2020. In OP Oost werken de provincies Gelderland en Overijssel samen aan het stimuleren van slimme, duurzame en toekomstgerichte projecten bij bedrijven in Oost-Nederland.

Origineel artikel: KennisPark Twente

Persbericht, auteur: Tamara Hartman6 juli 2021

ENSCHEDE, Nederland & FAIRFIELD, New Jersey, USA. — Solstice Pharmaceuticals heeft een nieuwe financieringsronde voor de verdere klinische ontwikkeling van haar innovatieve contrastvloeistof voor echografie (UCA) succesvol afgerond. Deze innovatieve contrastvloeistof maakt gebruik van een unieke microbellentechnologie die het beeldcontrast sterk verbetert, de diagnostische nauwkeurigheid verhoogt en echografie breder inzetbaar maakt voor een breed scala aan diagnostische en therapeutische toepassingen.

De investering is afkomstig van een consortium van ervaren ondernemers en strategische spelers in de industrie, onder leiding van het Amerikaanse Parker Laboratories, dat al meer dan 60 jaar wereldwijd marktleider is op het gebied van echografische producten. Deze investering is een belangrijke stap voor Solstice wat het bedrijf in staat zal stellen om de klinische vertaling van het gepatenteerde UCA te versnellen door zowel de veiligheid van de patiënt als de veelzijdigheid van het product aan te tonen.

“Dit is een unieke kans voor Solstice, zowel wat betreft internationale groei als de overgang naar de klinische markt”, zegt algemeen directeur Wim van Hoeve. “We kijken ernaar uit om samen te werken met een ervaren en diverse groep aandeelhouders om onze innovatie te versnellen en onze internationale samenwerkingen te stimuleren om nieuwe therapeutische en diagnostische toepassingen tot stand te brengen.”

UNIEKE MICROBELLEN TECHNOLOGIE

Een belangrijke pijler van Solstice’s innovatie is zijn lab-on-a-chip productietechnologie, die het mogelijk maakt om de contrastvloeistof heel nauwkeurig te maken en te optimaliseren met op-maat-gemaakte monodisperse microbellen voor een veelzijdigheid aan specifieke toepassingen. De nieuwe microfluidische technologie zorgt voor een tot 20 keer groter beeldcontrast in vergelijking met bestaande UCA’s. Dit verbetert de diagnostische nauwkeurigheid van echografie, waardoor het een snelle, kosteneffectieve en patiëntvriendelijke beeldvormingstechniek wordt om de structuren en details van de organen van een patiënt te visualiseren. “Wij beschouwen de markt voor echografische beeldvorming als een primair bedrijfssegment en een belangrijk wereldwijd groeigebied,” aldus Neal Buchalter, president van Parker Laboratories. “Het unieke technologieplatform van Solstice kan een centrale rol spelen in het nog verder vergroten van de veelzijdigheid en toepasbaarheid van echografie, wat een belangrijke factor was voor onze investering in deze veelbelovende scale-up.”

Solstice is van plan om de diagnose van nierkanker (niercelcarcinoom) (RCC) als eerste klinische indicatie na te streven. RCC is het meest voorkomende type niertumor dat bij volwassenen wordt gediagnosticeerd. Ruim 30% van de patiënten wordt te laat gediagnosticeerd, nadat de kanker al is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. CT- en MRI-contrastmiddelen zijn schadelijk voor de nieren en daarom gecontra-indiceerd voor het diagnosticeren van nierkanker. Door de diagnostische nauwkeurigheid van echografische beeldvorming te verbeteren, kan het gebruik van Solstice’s unieke microbellencontrastvloeistof een vroegere, nauwkeurigere diagnose van RCC mogelijk maken.

AANZIENLIJKE VOORDELEN VOOR DE PATIËNT

De technologie belooft ook een brede toepasbaarheid in de klinische omgeving buiten de diagnostische beeldvorming, bijvoorbeeld voor het monitoren van bloedstromen en -druk en voor gelokaliseerde medicijnafgifte. Veel investeerders werden aangetrokken door de uiteenlopende potentiële klinische indicaties van de unieke microbellentechnologie, van patiëntvriendelijke diagnostiek voor jonge kinderen tot revolutionaire medicijnafgiftesystemen voor neurologische aandoeningen. “Er zijn veel belangrijke klinische toepassingen waarvoor de contrastvloeistof van Solstice een unieke toegevoegde waarde heeft,” zei Jan Sigger, een serie-ondernemer op het gebied van medische technologie en oprichter van Quirem Medical. “Ik ben ervan overtuigd dat we, samen met de rest van de aandeelhouders, aanzienlijke voordelen voor patiënten zullen realiseren door het volledige potentieel van de Solstice microbubbeltechnologie te benutten.” InCorpe, te Hengelo (O), en Brouwer Legal, te Enschede, hebben Solstice bij deze financieringsronde geadviseerd.

OVER SOLSTICE PHARMACEUTICALS

Solstice Pharmaceuticals is een Twentse farmaceut die zich toelegt op de ontwikkeling en commercialisatie van de volgende generatie diagnostische en therapeutische echografische producten. Zij ontwikkelen, produceren en commercialiseren contrastvloeistoffen voor echografie om professionals in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het effectief en accuraat diagnosticeren van hun patiënten. www.solsticepharma.com.

Lees meer over Solstice Pharmaceuticals

Het programma voor de international MicroNanoConference 2021 is nog niet geheel gevuld, maar een deel van de sprekers is bekend vanuit wetenschap en industrie. Op 2 en 3 december 2021 kijken we uit naar een live event in Utrecht waar wij u graag ontmoeten op de congresvloer van de Jaarbeurs.

Het thema van dit jaar is: From science to market – scale-up in nanotech

Met de volgende sub sessie thema’s:

  • Nano4Health & Life Sciences
  • Nano4Agri& Food
  • Scale-up in nanotechnology
  • Miniturization in nanotechnology
  • Manufacturing in nanotechnology
  • Life after PhD

De registratie is nu open met tickets voor een  early bird prijs en het is nu ook mogelijk om een abstract in te dienen voor een poster of oral presentation tijdens de conferentie. Lees meer over eht programma, tickets en abstract submission op de iMNC21 website.

Voor bedrijven die de  micro- nano community willen ondersteunen en daarbij hun eigen bedrijf in de spotlight willen zetten, komt binnenkort de sponsor en exposanten folder online.

Lees meer: micronanoconference.org

Op maandag 14 Juni brache Staatssecretaris Mona Keijer van Economische Zaken en Klimaat een bezoek aan het Quantum Delta NL Center for Quantum Materials and Technology in Eindhoven. Tijdens dit werkbezoek kreeg ze enkele van de meest geavanceerde onderzoeksprojecten en laboratoria te zien die direct kunnen profiteren van de € 615 million toekenning van het Nationaal Groeifonds. 

Naast de discussies over Quantum was er ook tijd om stil te staan ​​bij de unieke open infrastructuur waarmee Nederland voorop loopt op het gebied van innovatie in quantum- en nanotechnologie. Van de € 615 miljoen NGF-award is € 150 miljoen gereserveerd voor het onderhouden en ontwikkelen van deze infrastructuur. Prof. Guus Rijnders, voorzitter van NanoLabNL en lid van de raad van commissarissen van Quantum Delta, legde uit eigen ervaring uit waarom en hoe NanoLabNL een bloeiend technologisch ecosysteem ontwikkelt en onderhoudt.

Guus Rijnders bood mevrouw Keijzer ook de eerste editie aan van het pas verschenen NanoLabNL Manifest; een brede getuigenis die zich richt op het belang van open access hightech cleanrooms, faciliteiten en apparatuur, belangrijk voor onderwijs, onderzoek, technologieontwikkeling en -overdracht. NanoLabNL is cruciaal voor het behouden van onze leidende positie in veel huidige en toekomstige wetenschap, evenals onderzoek en innovatie, die afhankelijk zijn van micro- en nanofabricage. Hij sprak zijn waardering uit voor de financiële steun en drong er bij de staatssecretaris op aan het onderwerp van een gezond en leefbaar wetenschappelijk klimaat hoog op de politieke agenda te houden.

Download het manifest (pdf)

Bezoek LabNL en Electronics & Applications in de nazomer! 

Van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 september organiseert FHI niet alleen de vakbeurs Electronics & Applications, maar ook de gloednieuwe beurs LabNL, beide in de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens LabNL wordt u op de hoogte gebracht van de laatste innovaties in de laboratoriumwereld, terwijl bezoekers aan E&A zich volledig kunnen laten informeren over de stand van zaken in de elektronicaketen. Beide beurzen zijn kosteloos te bezoeken. 

LabNL richt zich onder andere op labmanagers, laboranten, reseachers en inkopers van labapparatuur. Leveranciers en fabrikanten staan op de beursvloer klaar om u de laatste innovaties te laten zien. 

Het wetenschappelijk ingestoken conferentieprogramma van LabNL behandelt drie overkoepelede thema’s: labautomatisering, analytische technieken en life sciences. Via de website van LabNL kunt u de lijst met sprekers raadplegen en na registratie kunt u LabNL gratis bezoeken. [URL voor registratie volgt vanaf donderdag 10 juni] 

Electronics & Applications 2021 toont de bezoeker de laatste stand van zaken in de elektronicabranche. Bovendien kunt u op de beursvloer de ‘Beste soldeerder van de Benelux’-competitie volgen. Ook de beursgadget, de E&A-Parrot, is populair bij bezoekers. 

Net als LabNL biedt E&A een uitvoerig conferentieprogramma waarin tal van actuele onderwerpen worden behandeld. Denk aan 5G, energietransitie en hardware design. Registratie voor E&A is gratis.

Lees meer over LabNL de Lab Beurs

De bouw van het Nederlandse ‘nationale hoofdkantoor’ voor kwantumtechnologie is begonnen. Het House of Quantum, gelegen op de campus van de Technische Universiteit Delft (TU Delft), zal wetenschappers, studenten, ondernemers en financiers dicht bij elkaar plaatsen in de hoop een soepel ecosysteem te creëren dat de ontwikkeling en acceptatie van de technologie zal versnellen. Het zal ook het Living Lab Quantum and Society bevatten: een omgeving waar belanghebbenden samenkomen om ethische, juridische en sociale normen rond kwantumtechnologie te ontwikkelen.

Credit: Marieke de Lorijn

“Met het House of Quantum zetten we de volgende belangrijke stap in het bouwen van het beste ecosysteem voor kwantumtechnologie in Europa. Het is geweldig om binnenkort een plek te hebben waar ons programma fysiek samenkomt. Dit wordt echt ons visitekaartje naar de wereld”, zegt Freeke Heijman, directeur van Quantum Delta NL, een publiek-private samenwerking die de Nederlandse quantumactiviteiten moet versterken. het consortium kreeg recent 615 million euros toegekend in subsidie van het Nationale Groeifonds.

Bron bericht Bits&Chips

For the next months I will join and support the MinacNed community for 2-3 days a week. My focus will be on acquisition of new MinacNed members and of course to be in touch with existing members. For this Aurélie Veltema, Paul Petersen, the board of MinacNed and I will work closely together for MinacNed.

My name is Ingo te Duits, age 60 and living with Ada in Purmerland. I studied Biology in Utrecht (electrophysiology, toxicology/pharmacology) and did an MBA. The last 30 years I did work for VWR International; the last years as ‘Vice President & Managing director the Netherlands and Belgium’.

The FHI I know rather well. For 10 years I was a board member of the branch organization ‘Laboratory Technology’ and currently for Stichting RTA (Foundation for recycling of technological equipment). The last months I have supported the branch organization for Medical Technology at FHI, to establish ‘Stichting GOZ’ (Stichting Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector).

So MinacNed was not new for me ….. although …? The last week Aurélie en Paul have introduced me in the MinacNed Association or better said the scientific, technical, commercial, complex, diverse, public and industrial micro-nano eco-system in MinacNed. Al “rather new” and for me (personally) remarkably interesting and on high level comparable with other FHI societies and market trends.

I look forward to getting into contact with you in the coming weeks, in personal or by mail, phone. For now, I have one question for you:  help Aurélie and me to understand your world, your organization and the challenges you face. We will do our best to help grow the community, to continue and have an interesting  and  valuable program of events and to provide members services.

Do not hesitate to mail, phone me or Aurélie with and any questions, ideas, or proposals you may have. In Dutch we would call this an ‘open door remark’, but only with your support and proactiveness we can grow the MinacNed ecosystem.

Ingo te DuitsLooking forward to seeing and meeting you in person.

With best l regards,
Ingo te Duits
Mail: ingo.te.duits@minacned.nl

Het nieuwe Photonic Integration Technology Center (PITC) gaat de ontwikkeling van innovatieve chiptechnologie versnellen om wereldwijde technologische en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Op 2 juni 2021 ondertekenen PhotonDelta, de groeiversneller voor de Nederlandse geïntegreerde fotonica-industrie, onderzoeksinstituut TNO, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente een samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe Photonic Integration Technology Center (PITC) in Nederland. Het PITC gaat de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica versnellen, voor toepassingen zoals autonome mobiliteit, gezondheidszorg en datacommunicatie. De ondertekening is onderdeel van een online lanceringsevenement. Iedereen die zich registreert via   https://pitc.nl/launch/is van harte welkom om het evenement bij te wonen.

Geïntegreerde fotonica is een revolutionaire technologie waarmee chips kunnen worden gemaakt die enorme hoeveelheden data kunnen detecteren, opslaan en verwerken door het gebruik van licht in plaats van elektriciteit. Hierdoor kunnen nieuwe systemen en apparaten worden ontwikkeld, in aanvulling op huidige systemen met elektronische chips. Hiermee worden apparaten en systemen goedkoper, sneller, lichter, robuuster en betrouwbaarder, en verbruiken ze tegelijkertijd minder energie. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor toekomstige digitale oplossingen.

De brug tussen onderzoek en toepassing

Het nieuwe PITC is een onafhankelijk R&D en innovatiecentrum dat fotonische technologieën industrialiseert, partnerschappen onderhoudt, het fotonica-ecosysteem versterkt en het koppelt aan het wereldwijde klantenveld.

Klanten krijgen in een vroeg stadium toegang tot kennis en technologie, waarbij de kosten en risico’s die horen bij de ontwikkeling worden gedeeld. De gezamenlijk ontwikkelde innovaties worden uitgebreid getest op betrouwbaarheid en stabiliteit, wat de weg naar uiteindelijke productie eenvoudiger maakt.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van de provincie Noord-Brabant: “Innovatie is de sleutel tot een duurzame en toekomstbestendige economie. Fotonica is hierbij een van de sleuteltechnologieën met baanbrekende oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Ik ben blij dat de partners binnen het PITC de handen ineenslaan. Zo kunnen we innovaties versnellen en sneller naar de markt en onze inwoners brengen. Als wereldwijde voorloper op het gebied van fotonica ondersteunen we dit in Brabant van harte.”

Gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel is enthousiast over het openen van dit centrum. “Geïntegreerde fotonica is een sleuteltechnologie dat een belangrijke rol speelt in het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals snel maar energiezuinig dataverkeer of vroegtijdige diagnose van ziektes aan de hand van betaalbare biosensoren. De provincie Overijssel is de thuisbasis van een aantal bedrijven die experts zijn op dit gebied. Dankzij de activiteiten van het PITC worden de fantastische uitvindingen op het gebied van fotonische integratie omgezet in concrete producten voor de maakindustrie. Die zullen vervolgens onder andere worden geproduceerd in de provincie Overijssel.”

De specifieke activiteiten van PITC zijn:

  1. Technologie ontwikkelen in gezamenlijke innovatieprogramma’s
  2. Zorgen voor een soepele overgang naar uiteindelijke productie en commercialisering
  3. Toegang verschaffen tot high-tech infrastructuur en faciliteiten
  4. Ondersteunen van talentontwikkeling voor bekwame vakmensen

PITC is een samenwerkingsverband tussen PhotonDelta, TNO, de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven. PITC wordt mede mogelijk gemaakt door Brainport Development, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de regionale groeifondsen BOM en OostNL en de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland.

PITC is gehuisvest in Nederland op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente.

Bron persbericht PITC

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert 20 miljoen euro in zeven projecten voor vernieuwende wetenschappelijke infrastructuur. Deze ‘investeringen NWO-groot’ worden ingezet voor de aanschaf van hoogwaardige apparatuur, dataverzamelingen en software. Zo versterkt NWO de wetenschappelijke infrastructuur, die Nederlandse kennisinstellingen beschikbaar stellen aan de Nederlandse onderzoeksgemeenschap. Wetenschappers uit heel Nederland werken vaak samen binnen de projecten waar de nieuwe faciliteiten gerealiseerd worden, ook met internationale partners.

De zeven toegekende projecten komen uit alle wetenschapsdomeinen: zowel het exacte domein, het alfa-/gammadomein en het medische domein. Een van projecten is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een elektronenmicroscoop voor de dynamische vastlegging van biomaterialen. Het gaat om nieuwe technologie, waarmee filmpjes gemaakt kunnen worden van wat er precies in cellen gebeurt. Met deze kennis wordt het makkelijker om ziekten als kanker en Alzheimer beter te begrijpen. Tot nu toe kunnen microscopen alleen maar foto’s maken, maar dat gaat hopelijk veranderen met deze nieuwe techniek die aan de Radboudumc wordt ontwikkeld.

De Universiteit Twente krijgt middelen om een laboratorium verder te ontwikkelen, waar met behulp van röntgen beter in batterijen en andere elektronische apparaten gekeken kan worden. Energieconversie en energieopslag worden steeds belangrijker in onze maatschappij, maar we weten nog onvoldoende van de chemische en elektronische processen die plaatsvinden tussen verschillende materialen, waaruit een batterij is opgebouwd.

Bekijk het overzicht van alle projecten

“Onderzoek van wereldklasse”

Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO over de toegekende investeringen: “De projecten zijn stuk voor stuk uniek in hun soort en maken nieuw onderzoek mogelijk met grote toegevoegde waarde kennis voor de samenleving.  Neem het laboratorium voor het meten van toxische stoffen dat de Universiteit Leiden echt nu verder kan ontwikkelen. Van veel stoffen weten we niet precies welke effecten zij op de mens hebben en bij welke hoeveelheden er ziekten kunnen optreden. Met dit lab kunnen de effecten van stoffen sneller worden onderzocht, en ook beter in kaart gebracht.”

Hoogwaardige wetenschappelijke infrastructuur is van cruciaal belang voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, maar de hoge kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen individuele instellingen in hun eentje niet dragen. “Alleen met een sterke wetenschappelijke infrastructuur kunnen we met zijn allen onderzoek van wereldklasse leveren. We willen als Nederland hieraan bijdragen om als kenniseconomie mee te blijven komen.”

Verschillende criteria

NWO ontving dertig aanvragen voor het programma investeringen NWO-groot. De aanvragen zijn door een onafhankelijke adviescommissie van wetenschappers uit verschillende disciplines beoordeeld. De commissie heeft de voorstellen beoordeeld op basis van verschillende criteria, zoals wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact en bracht bij verschillende consortia een virtueel bezoek om toelichting te krijgen over de aanvraag. Zeven projecten hebben een subsidie ontvangen. De toegekende NWO-bijdrage varieert van ongeveer 1,5 tot 4,8 miljoen euro.

De volgende ronde investeringen NWO-groot opent deze zomer. Belangstellenden kunnen tot het einde van dit jaar een voorstel indienen.

Bekijk de video

Onderstaand de video: Investeringen NWO-groot – Nieuwe digitale onderzoekstools voor VOC archieven.