QuiX Quantum, de wereldwijde marktleider in kwantum fotonische processors, heeft een 12-mode kwantum fotonische processor geleverd aan Duitsland, voor een samenwerking met onderzoekers aan de universiteit van Paderborn. Deze fotonische processor is de krachtigste ter wereld.

Kwantum fotonische processors vormen het centrale onderdeel van fotonische kwantumcomputers en bieden grote beloften om bepaalde berekeningen sneller uit te voeren dan de huidige supercomputers. Er wordt aangenomen dat kwantumtechnologie een revolutie teweeg zal brengen in de gebieden machinaal leren, scheikunde en financiën.

QuiX Quantum hoofdengineer Caterina Taballione zegt: “Deze samenwerking bevestigt de aanhoudende interesse in onze producten van de grote spelers in het internationale kwantumfotonica-landschap. De Universiteit van Paderborn loopt voorop op het gebied van geïntegreerde optica en we kijken uit naar de resultaten van deze samenwerking.”

QUIX | Forward.one – Vrijdag 22 januari 2021 | © Verkijk

De aankondiging is een vervolg op de eerdere verkoop aan Qontrol, een Britse startup voor kwantumtechnologie, en een verkoop aan Quandela, het toonaangevende Franse bedrijf voor kwantumtechnologie. Prof Christine Silberhorn, hoofd van de Integrated Quantum Optics groep en woordvoerster van het Institute for Photonic Quantum Systems (PhoQS), zegt: “We hebben voor QuiX gekozen vanwege het hoogwaardige, kant-en-klare lineaire optische circuit dat wordt gebruikt voor het aantonen van kwantumvoordeel bij boson sampling experimenten die alleen QuiX kan leveren.”

Duitsland heeft onlangs zijn ‘Roadmap Quantencomputing’ gepubliceerd, waarin de benodigde stappen op weg naar een werkende kwantumcomputer worden geschetst. Als gevolg hiervan heeft de Duitse regering een financieringsinitiatief van 2 miljard euro aangekondigd voor de ontwikkeling van kwantumtechnologieën in het algemeen en kwantumcomputers in het bijzonder.

Het succes dat de producten van QuiX Quantum hebben, benadrukt de dominante positie van fotonica in het kwantum computing-landschap in Nederland, omdat het de enige is die kant-en-klare kwantumoplossingen kan bieden.   

Het programma voor de international MicroNanoConference 2021 is nog niet geheel gevuld, maar een deel van de sprekers is bekend vanuit wetenschap en industrie. Op 2 en 3 december 2021 kijken we uit naar een live event in Utrecht waar wij u graag ontmoeten op de congresvloer van de Jaarbeurs.

Het thema van dit jaar is: From science to market – scale-up in nanotech

Met de volgende sub sessie thema’s:

 • Nano4Health & Life Sciences
 • Nano4Agri& Food
 • Scale-up in nanotechnology
 • Miniturization in nanotechnology
 • Manufacturing in nanotechnology
 • Life after PhD

De registratie is nu open met tickets voor een  early bird prijs en het is nu ook mogelijk om een abstract in te dienen voor een poster of oral presentation tijdens de conferentie. Lees meer over eht programma, tickets en abstract submission op de iMNC21 website.

Voor bedrijven die de  micro- nano community willen ondersteunen en daarbij hun eigen bedrijf in de spotlight willen zetten, komt binnenkort de sponsor en exposanten folder online.

Lees meer: micronanoconference.org

Bedrijven testen Safe-by-Design en zijn positief. Dit blijkt uit werk van het Europese project NanoReg2. De nanotechnologiebedrijven zagen hiermee de kans om al vroeg in het innovatieproces risico’s kleiner te maken. Het blijkt wel lastig om de meest geschikte Safe-by-Design-maatregelen te kiezen.

Safe-by-Design stuurt aan op het zo klein mogelijk maken van risico’s voor gezondheid en milieu. Hoe vroeger in het innovatieproces deze mogelijke risico’s bekend zijn, hoe eerder de bedrijven daar iets aan kunnen doen. Hiervoor moeten ze naar de functionaliteit van een nanomateriaal kijken. Maar ook naar de veiligheid en de kosten hiervan.

Wat laat het onderzoek zien?

In dit NanoReg2-project hebben 6 bedrijven Safe-by-Design ingevoerd. Zij pasten Safe-by-Design-maatregelen toe voor nanomaterialen, nanoproducten of productieprocessen van nanomaterialen. Het leidde tot gunstige resultaten bij de deelnemende bedrijven:

 • Avanzare heeft geen vloeibaar afval meer en werknemers gebruiken nog maar nauwelijks grafeen in poedervorm.
 • Group Antolin verlaagde de blootstelling van werknemers aan koolstofnanovezels. En koos de beste methode voor het maken van koolstofnanovezels.
 • HIQ-nano heeft de toxiciteit van twee materialen vergeleken en nieuwe oplossingen bedacht voor een zo veilig mogelijk materiaal.
 • NanoGap verminderde het zilverafval met 50%.
 • Nanomakers maakte het risico op ontploffing en werknemersblootstelling kleiner. En zij hebben de financiële haalbaarheid van de maatregelen beoordeeld.

Wat is nodig voor Safe-by-Design?

 • Brede kennis voor de invoering van Safe-by-Design in de nanotechnologiesector. Onderwerpen als materiaalwetenschap, chemische technologie, schadelijkheid, blootstelling en risico, en het omgaan met grote hoeveelheden gegevens zijn allemaal belangrijk.
 • Het delen van gegevens is nodig om de invoering van Safe-by-Design te stroomlijnen. Dit helpt ook om het betaalbaar te maken voor bedrijven.
 • Gegevens over fysisch-chemische eigenschappen, gevaren en blootstelling moeten verzameld worden in robuuste en betrouwbare databases. En deze databases moeten toegankelijk zijn.
 • Trainingen over het gebruik van databases en risicobeoordelingsinstrumenten. Dit zou de invoering van Safe-by-Design makkelijker maken en de ontwikkeling van duurzame nanoproducten bevorderen.

Wat vindt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ?

Materialen, producten en processen moeten van begin af aan veilig zijn. Veilige materialen, producten en processen zijn een voorwaarde voor een circulaire economie en een veilige leefomgeving. Van een groot aantal nanomaterialen is onvoldoende bekend over mogelijke nadelige gezondheidseffecten. Dit vraagt om nieuwe slimme manieren. Deze moeten de onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen verminderen. Safe-by-Design kan daarbij zeer behulpzaam zijn, samen met de ontwikkelde instrumenten die daarbij horen. Het is een effectieve aanpak om op een slimme manier veilige innovaties te ontwikkelen.

Inbedding van Safe-by-Design

De bedrijven die deelnamen aan het project hebben een aantal instrumenten en maatregelen gebruikt. Dit is te zien in de Safe-by-Design voorbeelden uit de praktijk. Het is een belangrijke ontwikkeling naar inbedding van Safe-by-Design bij bedrijven. Daarnaast heeft NanoReg2 een stap gezet om bedrijven, onderzoekers, en risicobeoordelaars samen te laten meewerken aan de ontwikkeling van Safe-by-Design. Dit moet leiden tot veilige nanomaterialen die ook geschikt zijn voor circulaire economie.

Het gepubliceerde artikel laat zien wat de voordelen zijn van het invoeren van Safe-by-Design bij bedrijven. Maar het laat ook zien dat het maatwerk is. Kennis en beschikbaarheid van gegevens spelen een belangrijke rol. Voor de beschikbaarheid van gegevens kan het GO FAIR AdvancedNano Implementation network een grote rol spelen. Deze punten zijn belangrijk om Safe-by-Design goed te laten slagen.

Bron RIVM

On 3 and 4 December 2020, MinacNed, in collaboration with its partners from micro- and nanotechnology, is organizing the 16th edition of the international MicroNanoConference 2020. This year on a virtual platform where speakers, participants and sponsors meet in online spaces and talk to each other. deal with current topics within the field.

Themes MicroNanoConference

Prior to the iMNC2020, the event organization gave a glimpse into the current playing field during various pre-events. The main themes of the December conference were at the heart of these pre-events. There were discussions about, among other things, safety, food sustainability and cooperation in corona initiatives with public-private partners.

An important theme this year is Nano4Society. In 2019, the Nanovision for 2030 was introduced by Nano4Society, resulting from the national program NanoNextNL. This Nanovision focuses on 4 themes: Nano4Energy, Nano4Agri & Food, Nano4Health and Nano4Security.

During the conference, we will delve deeper into these themes under the guidance of leading keynote speakers. In interactive sessions there is also a lot of attention for recruitment in high-tech companies during corona and for the growth of startups with the help of experts. Central to this are questions such as: What have we learned in 2020? What will we take with us for the coming years?

The full program: https://www.micronanoconference.org/programme

Registration online

In addition to online discussions and key notes, the side program consists of interactive banners, downloads of flyers and of course the personal conversation, whereby old contacts and new leads can be addressed. The iMNC2020 project team is proud to also organize a well-attended conference in 2020 where partners from the micro and nano community will feel at home and can listen to appealing presentations from science and industry.

Registration for the iMNC2020 is still possible via the site. If you cannot attend the sessions live, you have until January 1, 2021 to watch the sessions again.

Register: https://www.micronanoconference.org

A total of 60 proposals were submitted in the HiTMaT Call 2020. Five thematic committees have examined a total of 60 proposals submitted in the HiTMat 2020 round. The committees, consisting of representatives of the HTSM roadmaps and research institutions, assessed the proposals based on four criteria:

• Quality of the project plan and degree of contribution to themes and roadmaps
• Quality of the consortium
• Originality
• Potential social and / or economic impact

These five expert committees selected 15 proposals as finalists for the 2020 edition. On Friday, October 30, during the Holland High Tech Autumn Event, the 10 prize winners were announced:

Life Sciences & health

Climate and circular economy

Security

Mobility

Agriculture, water and food

These winners will receive € 25,000 in seed money for the set-up of a public-private partnership project in which their high-tech research innovation is linked to one of the 5 social themes (Health and care, Climate and Circular Economy, Security, Mobility, Agriculture, Water and Food).

Read more about the HitMat call 2020 here. (Dutch)

Thanks to the research done in Twente, the police are facing a breakthrough in solving murders, rape and other serious crimes. Because a state-of-the-art cotton swab and luminous powder will reveal details that have remained a secret until now. “You have big and small innovations. And these are really big ones. ”

Suppose you are a detective and a murder has been committed. Wouldn’t you prefer to go back in time for a while, to see the crime with your own eyes? But unfortunately, you have to make do with the traces you collect afterwards. And as a result, many important questions remain unanswered.

But for how long? Thanks to research by Saxion University of Applied Sciences, long-cherished wishes of the criminal investigation department can be fulfilled just like that.

How old is that fingerprint?

“Ask a forensic investigator what he wants most, and chances are he will say he wants to know when a fingerprint has ended up somewhere,” says Chris Pellemans of the police. “I have noticed that in my years with the police. Because now we know who the print belongs to, but not how old it is. And so he may have been there before a crime took place. So you do not immediately know whether it is relevant to the research. ”

If you know that, it creates a world of possibilities. Not only, because the fingerprint itself has even more value as proof. For example also because you can question a suspect in a much more targeted way if you already know for sure that he was involved with the victim at the time of a murder or rape.

Secrets from the print revealed

This may become reality through a collaboration between Saxion University of Applied Sciences in Enschede and Deventer and the police. Made possible by researchers Martin Bennink and Jaap Knotter, who are turning the university of applied sciences into a portal of CSI Twente.

They are developing a method with which the secrets of a fingerprint can be uncovered. “Fingers not only leave an imprint on contact, but also substances that then slowly break down, such as fats and proteins. These substances are not yet being researched, but our method can. And so we can determine how long a fingerprint has been somewhere. ”

Smart? Certainly. Desirable? Much more. But does it also require an entirely new technology? No. This is because an advanced, but already existing technique is used. The secret lies in so-called quantum dots, tiny nanoparticles that cling to certain substances and thereby emit light.

“The dots we use attach themselves to the body substances left in a fingerprint. Based on the amount and type of light, we can see how old the fabrics are. ” Bennink and Knotter hope to be able to accurately trace the age of spores to the day, but do not rule out that further research will reduce this margin even further.

Mix with the powder

Adding those nanoparticles to the powder that the police use to detect fingerprints opens up completely new possibilities. Bennink: “For example, by shining on it with special light you could in the best case already be able to see how old a fingerprint is at a crime scene. And if we go one step further, the camera could take a picture with a smartphone, send it to a national database, and then retrieve important information about the printout within minutes. ”

Police officer Pellemans, in his position responsible for innovation in forensic investigation, says that such an application sounds like future music, but is perhaps relatively closer. “Within the police, a trial is already underway with sending photos of fingerprints. These are sent directly from the PD to the national database, after which an investigation quickly shows whether there is a match, and therefore whose printout is. This could be a wonderful addition to that. ”

Cotton swab of the future

As if one potentially groundbreaking development was not enough, Saxion is simultaneously working on another promising project: a state-of-the-art cotton swab. Purpose of this invention: to secure more traces than with the current cotton swabs, and then also to investigate immediately at the scene of the crime.

Developer Jaap Knotter knows where to make a profit: “The current cotton buds, comparable to the ones everyone has at home, are made of material that absorbs liquids reasonably well, but then releases them in a fairly bad way. This ensures that about 20 to 25 percent of the traces that now end up in such a cotton swab are lost. ”

With the Saxion cotton swab, that should be a thing of the past, says Knotter. “We started looking for a material that absorbs substances even better, and therefore releases them much better. We found them in a special type of ceramic. ” The ceramic contains a membrane with which exactly the desired cells can be absorbed. This should ensure that traces are no longer lost.

Prototype rejected

Here also, the developments are promising, but the ceramic cotton swab is far from finished. The first prototype was rejected because the tip with which traces could be recorded can leave scratches on hard surfaces. “So we are now adapting the cotton swab in such a way, in material and shape, that this will not happen again soon.”

Knotter and his team are also working on a so-called “lab on a chip”, which can be used in combination with the cotton swab. With this, the cotton swab must also be able to analyze the recorded traces directly. “In this way we hope to be able to determine immediately whether blood, for example, is from a person, and then from a man or a woman. Now that takes quite a lot of time, because we first have to send the spores to a lab. If we could do that research directly on site, it would help us enormously. ”

As a policeman, Pellemans rubs his hands on these prospects, right? “Yes. You have big and small innovations and both the cotton swab and the fingerprints would be really big innovations. But we still have to be careful, because there is still a way to go before detectives walk on a crime scene with these things. ”

Permission required for use

This is due to several factors. Firstly, developments need to be further examined, improved and approved. How long will that take? “That is difficult to say”, Bennink knows. “It would be great if we had a product within a year and a half that we know can be used in practice.”

After that, other forces will also play, Pellemans knows. “For example, we need to look at any ethical objections attached to conducting new studies. We need permission for everything we want to investigate, especially when it comes to human traces. The Public Prosecution Service, for example, has an important role in this. ”

Still, the researchers are optimistic. Knotter: “Not only because of the steps we have already taken. If they had led nowhere, we wouldn’t be moving on now. But maybe more, because this is a perfect example of collaboration. Our developments are direct answers to questions from the police, and cooperation is also very close in development. So I have every confidence that our inventions will be put to practical use. ”

Source: Tubantia news

Winnaars HTSM HiTMaT Call 2019 – KIEM-gelden

MinacNed partners Micronit en Saxion Hogeschool werken samen aan een onderzoeksproject: ‘Plaats delict onderzoek op een chip: Single cell analyse met behulp van microfluïdische systemen’. Dit project past in het thema Security en de projectpartners ontvingen in november 2019 een KIEM-geld toekenning van Holland High Tech.

Het lectoraat Advanced Forensic Technology van Hogeschool Saxion/Politieacademie, het lectoraat NanoBio en microtechnologiebedrijf Micronit werken samen aan de ontwikkeling van een systeem waarmee lopende zaken en cold cases in rechercheonderzoek sneller kunnen worden opgelost. Zij passen bestaande microbiologische technieken als single cell amplificatie (vermeerdering) toe om de problemen van mengprofielen en te weinig DNA weg te nemen. Door gebruik van een lab-on-a-chip systeem wordt het proces minder arbeidsintensief en is de kans op contaminatie miniem.

Samenwerking met de eindgebruiker

De techniek die ervoor moet zorgen dat het DNA uit een individuele cel tot bruikbare hoeveelheden vermenigvuldigd kan worden, wordt ontwikkeld door het lectoraat AFT van Saxion. Micronit bedenkt, ontwerpt en produceert de chips waarop deze procedure uitgevoerd wordt. Uiteraard staan beide partijen in nauw contact en vindt er over en weer veel overdracht van kennis plaats.

Ook de eindgebruikers zijn in beeld. Zo geeft de Nationale Politie aan aan welke vereisten dit lab-on-a-chip systeem moet voldoen om voor hen ter plekke bruikbaar te zijn. Alle partijen werken samen aan het uitbreiden van het netwerk en het vergroten van het consortium van meewerkende bedrijven/instellingen.

Een gedeelde passie voor het gezamenlijke doel

Er bestond al een connectie tussen het lectoraat NanoBio en Micronit, en van daaruit zijn banden ontstaan met de leerstoel Advanced Forensic Technology. Een gedeelde passie voor het gezamenlijke doel, het inzetten van lab-on-a-chip technieken voor forensisch onderzoek, is wat alle partijen bij elkaar brengt.

Praktijk-project voor studenten

Bij dit project zijn ook studenten betrokken van Saxion. Het mooie is dat dit ook leidt tot interactie tussen verschillende opleidingen. Zo zijn niet alleen studenten van de opleiding Forensisch Onderzoek bij dit project betrokken, maar helpen studenten Chemie en BioMedische Laboratoriumtechniek ook mee met het uitvoeren van de experimenten. Zo is dit voor studenten van meerdere studierichtingen een prachtig praktijk-project.

Resultaten

Het project is nog in de ontwikkelfase. Het eerste chip-ontwerp is klaar, maar vanwege de Corona-crisis ligt de productie van deze chips tijdelijk stil. Uiteraard was het winnen van het KIEM-geld een mooie opsteker die onderstreepte dat er ook vanuit maatschappelijk oogpunt belang aan het ontwikkelen van een dergelijke techniek wordt gehecht. Verder zijn er gesprekken gaande met mogelijke nieuwe partners. ‘Op deze manier willen we graag ons consortium, en daarmee het draagvlak voor dit project vergroten’, zegt Brigitte Bruijns, die namens Micronit Microtechnologies aan het project deelneemt.

Uitbreiding van de samenwerking

Er is naast dit project ook ruimte voor andere samenwerking tussen de partners. Bij het lectoraat Advanced Forensic Technology leeft de wens om de FO/NANO-lijn verder uit te breiden en de samenwerking te intensiveren. Dit is afhankelijk van de resultaten uit een initiële verkenning en van het beschikbaar komen van nieuwe subsidiemogelijkheden om de daadwerkelijke toepassingsmogelijkheden te realiseren.

HTSM HiTMaT Call 2020

Het KIEM-geld dat toegekend is aan dit project is onderdeel van de HiTMaT Call (Connecting High Tech pps in Maatschappelijke Thema’s); een open Call waarin wetenschappers uit bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties een bedrag van € 25.000,- aan kiem-geld kunnen winnen om, in samenwerking met minstens één onderzoeksinstelling (hoofdaanvrager) en één ondernemer, hightech onderzoekinnovaties te verbinden aan maatschappelijke thema’s, in een uitwerking van een groot publiek-privaat samenwerkingsprogramma.

De HTSM HiTMaT call staat open voor indiening van samenwerking, lees hierover meer in deze call informatie.

Betrokken partners in dit project:

Ook in het nieuws?

Heeft u een project waar u iets over wil delen op de nieuwspagina van MinacNed? Graag nemen wij uw bericht mee op onze nieuwspagina en in de MinacNed nieuwsbrief. Heeft u een mooie samenwerking maar nog geen nieuwsbericht, dan is een interview ook een optie en schrijven wij het artikel voor u. Stuur uw idee of persbericht naar Aurélie Veltema, projectmanager MinacNed.