Door: FHI federatie van technologiebranches

VSL, ook bekend als het Nationaal Metrologisch Instituut, heeft als eerste partij in Nederland een mobiele kalibratiefaciliteit voor waterstof in gebruik genomen. De faciliteit kan onder andere gebruikt worden om waterstofpompen bij tankstations te kalibreren.

Met de kalibratiefaciliteit zegt VSL bij te dragen aan de inzetbaarheid van waterstof als vervanger voor fossiele brandstoffen.  Bovendien is het voor commerciële aanbieders van brandstoffen wettelijk verplicht om hun pompen te laten certificeren. Zo kunnen klanten zeker weten dat ze de exacte hoeveelheid brandstof, of waterstof, waavoor betaald is daadwerkelijk ontvangen. Dankzij de mobiele kalibratiefaciliteit van VSL kunnen tankstations nu de verplichte certificering voor het commercieel aanbieden van waterstof verkrijgen.

Waterstof wordt afgerekend per kilo. Net als een auto tankt de kalibratiefaciliteit waterstof en door deze exact te wegen kan bepaald worden hoeveel brandstof er is afgenomen. Vervolgens kan dit worden vergeleken met de meter op de waterstofpomp.

FHI organiseert op woensdag 2 en donderdag 3 juni de Waterstof online kennisdagen. Bekijk hier meer informatie en schrijf u in.

Sensorfact heeft nieuw kapitaal opgehaald bij Korys, bij risicokapitaal-fonds FORWARD.one, een van de huidige hoofdaandeelhouders, en bij EIT InnoEnergy. Zo wil het bedrijf verder investeren in de ontwikkeling van z’n energie-efficiëntieplatform voor de industrie en z’n expansie in Europa financieren. Met deze serie A-investering kan de innovatieve Utrechtse scale-up niet alleen verder groeien in de Benelux en Italië, maar ook de activiteiten uitbreiden naar Scandinavië, Oostenrijk en Zwitserland.

Sensorfact werd opgericht in 2016 en ontwikkelde een plug-and-playsysteem voor energiebeheer dat industriële kmo’s op een eenvoudige, betaalbare manier toelaat om hun energieverbruik terug te schroeven. Pieter Broekema, CEO en oprichter van Sensorfact:
“Energierekeningen horen bij de grootste operationele uitgaven van industriële kmo’s. Ook de Europese wetgeving zet de industrie ertoe aan om haar energie-efficiëntie te verbeteren. We zien ook dat vooral kmo’s moeite hebben om aan de overheidsvoorschriften te voldoen. Vaak hebben ze onvoldoende verbruiksgegevens en analyses, wat machines betreft, om besparingspistes te identificeren.”

In de afgelopen vijf jaar heeft het bedrijf zijn klantenbestand uitgebreid tot ruim 350 ondernemingen in meer dan 14 landen. “Onze klanten zijn vooral actief in de plastic-, voedings- en metaalindustrie, omdat het energieverbruik daar het hoogst is”, voegt Broekema nog toe. Tot dusver heeft het bedrijf ook zwaar geïnvesteerd in de optimalisering van het softwareplatform, in de ontwikkeling van nieuwe algoritmen en in nieuwe oplossingen om energiebesparing voor de klanten te vergemakkelijken.

De industriële energieverspilling wegwerken om de ecologische voetafdruk te verkleinen

Tegen 2030 zal de EU een streefcijfer voor energie-efficiëntie van 32,5 % moeten halen. Maximale energie-efficiëntie is immers een belangrijke doelstelling in de EU. Energiebesparingen zijn namelijk de eenvoudigste manier om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. “Om energiebesparingen te realiseren, hebben bedrijven meer inzicht in hun energieverbruik nodig. De eerste stap is energiesensoren installeren om gegevens op te halen over het verbruik van hun machines. Met die gegevens kunnen ze de prestaties van hun machines benchmarken, de energiestromen opvolgen en een energiebalans opstellen,” aldus Broekema.

Sensorfact biedt niet alleen energiegegevens van machines aan, maar heeft ook sectorspecifieke algoritmen ontwikkeld om potentiële energiebesparingen te identificeren: “De gegevens worden geanalyseerd met KI-tools en sectorspecifieke algoritmen. Vervolgens vullen onze energieconsultants ze aan met hun industriële kennis. Op die manier bieden we de industrie een totaaloplossing om het energieverbruik te verminderen.” Tot nu toe heeft Sensorfact 54 GWh aan energiebesparingen geïdentificeerd.

Een boost van vier miljoen voor de optimalisering van het energie-efficiëntieplatform en de internationale expansie

Met deze nieuwe kapitaalsverhoging wil Sensorfact zijn groei verder versnellen. “We zijn erg blij met dit krachtige investeerdersconsortium, want met deze steun kunnen we onze groeiplannen verwezenlijken. We willen de grootste dienstverlener in industrieel energiebeheer worden en streven naar een klantenbestand van 370.000 industriële kmo’s in Europa. Samen maken we het verschil om deze ingrijpende technologie op te schalen”, aldus Pieter Broekema.

Loïc de Schaetzen, Investment Director bij Korys: “In het kader van onze portfolio rond Energietransitie waren we al even op zoek naar mogelijkheden om te investeren in energie-efficiëntie. Sensorfact bleek ideaal: een bedrijf met een intrinsiek sterk product, een duidelijk rapportageplatform met onmiddellijke inzichten voor potentiële energiebesparingen en een groot industrieel klantenbestand. Sensorfact slaagt niet alleen in z’n opzet, maar richt zich tegelijkertijd op het kmo-segment met een betaalbare, kosteneffectieve oplossing voor de klant. We zien een belangrijk ontwikkelingspotentieel en willen de expertise en het netwerk van Korys inbrengen om de expansie van het bedrijf in België en Europa te ondersteunen.

Frederik Gerner, Partner bij FORWARD.one: ” Als bestaande investeerder in Sensorfact zijn we verheugd om het Sensorfact-team verder te kunnen ondersteunen in hun missie om het energiegebruik binnen de industrie in Europa en daarbuiten te reduceren. We hebben het team en het bedrijf sterk zien groeien sinds we halverwege 2019 voor het eerst in Sensorfact investeerden en geloven in het vermogen van het team om verdere groei en impact te realiseren. Sinds onze initiële investering heeft Sensorfact zijn technologie verder ontwikkeld, zijn productaanbod vergroot en het team uitgebreid om verder tegemoet te komen aan de energie- en kostenbesparingsbehoeften van zijn groeiend klantenbestand. We zijn verheugd om Sensorfact een nog belangrijkere rol te zien spelen in hun industrie en om hun groei te versnellen met deze financieringsronde”.

Met deze serie A-investering kan Sensorfact niet alleen verder groeien in de Benelux en Italië, maar ook de activiteiten uitbreiden naar Scandinavië, Oostenrijk en Zwitserland.

On 3 and 4 December 2020, MinacNed, in collaboration with its partners from micro- and nanotechnology, is organizing the 16th edition of the international MicroNanoConference 2020. This year on a virtual platform where speakers, participants and sponsors meet in online spaces and talk to each other. deal with current topics within the field.

Themes MicroNanoConference

Prior to the iMNC2020, the event organization gave a glimpse into the current playing field during various pre-events. The main themes of the December conference were at the heart of these pre-events. There were discussions about, among other things, safety, food sustainability and cooperation in corona initiatives with public-private partners.

An important theme this year is Nano4Society. In 2019, the Nanovision for 2030 was introduced by Nano4Society, resulting from the national program NanoNextNL. This Nanovision focuses on 4 themes: Nano4Energy, Nano4Agri & Food, Nano4Health and Nano4Security.

During the conference, we will delve deeper into these themes under the guidance of leading keynote speakers. In interactive sessions there is also a lot of attention for recruitment in high-tech companies during corona and for the growth of startups with the help of experts. Central to this are questions such as: What have we learned in 2020? What will we take with us for the coming years?

The full program: https://www.micronanoconference.org/programme

Registration online

In addition to online discussions and key notes, the side program consists of interactive banners, downloads of flyers and of course the personal conversation, whereby old contacts and new leads can be addressed. The iMNC2020 project team is proud to also organize a well-attended conference in 2020 where partners from the micro and nano community will feel at home and can listen to appealing presentations from science and industry.

Registration for the iMNC2020 is still possible via the site. If you cannot attend the sessions live, you have until January 1, 2021 to watch the sessions again.

Register: https://www.micronanoconference.org

Er wordt hard gewerkt aan vaccins die we begin volgend jaar verwachten. Hoe krijgen we die dan snel, zorgvuldig en verantwoord van ‘lab to life’? Heb jij de oplossing voor deze uitdaging?

De coronacrisis duurt voort. Strenge maatregelen in combinatie met verschillende innovatieve oplossingen zijn nodig. Zowel technologische als sociale innovatie, veelal geïntegreerd, dragen bij aan noodzakelijke en gewenst oplossingen.

In Nederland is veel ervaring met vaccinatieprogramma’s (zie hiervoor bijvoorbeeld www.rijksvaccinatieprogramma.nl). De organisatie van vaccinatieprogramma’s is gedeeltelijk centraal belegd, en gedeeltelijk decentraal. Sommige programma’s, zoals de griepvaccinatie, bereiken een schaal van enkele miljoenen gevaccineerden. De schaal waarop het coronavaccin moet worden verspreid beslaat heel Nederland! Bij voorkeur ook een groot deel van de bevolking. Het moet in een zo kort mogelijke periode gebeuren. Tegelijkertijd is robuustheid van activiteiten en informatievoorziening tijdens het vaccinatieprogramma welhaast de allerhoogste prioriteit. Naast verspreiding is dus ook de appreciatie, acceptatie en nauwkeurigheid van de operatie van groot belang, maatschappelijk en economisch.

Dit stelt ons voor een grote logistieke en humanitaire uitdaging.

De Topsectoren Creatieve Industrie, Logistiek, ICT en LSH willen graag de Nederlandse technologische en sociale kennis- en innovatiecapaciteiten activeren voor dit cruciale vraagstuk. We leggen daarom deze kennis- en innovatie-uitdaging neer bij de Nederlandse kennisinstellingen.

De vraag

Ontwerp een integrale logistieke en creatieve oplossing voor een corona-vaccinatieprogramma waarmee snel, zorgvuldig, verantwoord en nauwkeurig in potentie 95% van de bevolking in Nederland kan worden ingeënt.

Randvoorwaarden

Houd rekening met geldende coronamaatregelen en -regels ten aanzien van afstand, groepsgrootte en -diversiteit, looprichtingen, enzovoort. Houd ook rekening met verschillende appreciaties en acceptaties in onze bevolking.

Neem in acht dat de logistieke operatie en de sociale acceptatie ook vragen om informatietechnologische, gezondheid-gerelateerde en social- en servicedesign ingrepen; die gezamenlijk tot de integrale oplossing moeten leiden.

Sommige vaccins vragen een inenting, en sommige twee. Geef duidelijk aan voor welke optie je oplossing is ontworpen.

Houd rekening met de condities waaronder het vaccin vervoerd en opgeslagen dient te worden. In de meeste gevallen zal een vaccin diepgevroren vervoerd en opgeslagen dienen te worden voor een langere levensduur.

Ga ervan uit dat er uiteindelijk voldoende vaccins zullen zijn. Deze vaccins komen binnen op een centrale plek in Nederland. Het verdient aanbeveling om een of meerdere scenario’s te gebruiken voor de fasering van de beschikbaarheid en de acceptatie van het vaccin in de beantwoording van de uitdaging.

Het internationale vervoer van de vaccins is geen onderdeel van deze challenge. Voor transport en opslag van en naar Nederland wordt logistieke kennis al aangewend in een brede taskforce op initiatief van Schiphol, KLM Cargo, Air Cargo Netherlands en TLN (de Task Force Transport en Opslag Covid 19 Vaccin).

Er is een korte termijninspanning aan de gang voor de vaccinatie tegen Covid-19. Dit proces staat onder grote druk, en succes is cruciaal voor onze maatschappij. Het is niet wenselijk om de overheidspartijen, zoals het RIVM, die hierbij betrokken zijn te raadplegen voor deze uitdaging.

We verwachten dat je kwantitatief aantoont dat je oplossing ook daadwerkelijk functioneert en de beloofde prestatie – 95% – haalt.

Waardering

De betrokken topsectoren zullen zich inspannen om de beste drie ontwerpvoorstellen in te brengen in de lange termijn planning voor pandemieën van de Nederlandse overheid. Daarnaast stellen de TKI’s ClickNL, Dinalog, ICT en LSH een bedrag beschikbaar van € 10.000 voor de eerste prijs, en twee maal € 5.000 voor twee tweede prijzen. Binnen de topsectoren zal aan deze uitdaging, de prijsuitreiking, en het aanbieden van de oplossingen via haar gebruikelijke mediakanalen ruimschoots aandacht worden besteed.

Indiening en beoordeling

Deze kennis- en innovatie-uitdaging kent 2 stappen. In de eerste stap vragen we naar de voorlopige aanpak en samenstelling van het kennisconsortium. We stellen hier geen eisen aan, zoals betrokkenheid van private partijen. De deadline voor deze eerste stap is 1 december 2020 om 23:59 uur via het emailadres projecten@dinalog.nl.

De voorstellen zullen worden beoordeeld op kans rijkheid en kennisbijdrage. De desbetreffende aanvragers zullen worden uitgenodigd om hun aanpak uit te werken en in te dienen. De deadline voor deze tweede indiening, in de vorm van een logistiek ontwerp met bijbehorende documentatie, is 31 januari 2021 om 23:59 uur via het emailadres projecten@dinalog.nl

De kwaliteit van ingediende ontwerpen wordt door een onafhankelijke, ter zake deskundige, jury beoordeeld.

De beoordeling zal bekend worden gemaakt op 15 februari 2021 via de website van TKI de TKI’s ClickNL, Dinalog, ICT en LSH.

Overige informatie:

Bron: Topsector Energie

The Dutch Research Council (NWO) has awarded a Vidi grant of 800,000 euros to UT-researchers  Tatiana Filatova and Rebecca Saive. This grant will enable the two laureates to strengthen their own, innovative line of research and set up a competitive research team over the next five years.

Prof. dr. Tatiana Filatova – A SOCIAL TIPPING POINT: climate-resilient futures through transformational adaptation

Department of Governance and Technology for Sustainability (CSTM), Faculty of BMS

Prof. dr. Tatiana Filatova

Accelerating ramifications of climate change cannot be addressed via conventional adaptation. The adaptation strategies that proved successful in the past face their limits today under rapidly changing climate. Given the unprecedented scale of changes, the world needs to prepare for transformational adaptation – new radical grand changes in societal responses to hazards.

Transformational shifts in society to increase socio-economic resilience to climate change raise an active scientific debate. People and social institutions evolve gradually, while transformational shifts often occur after critical, crisis situations. Yet, gaps in the theory of transformational climate change adaptation remain, impeded by our inability to follow adaptation processes across scales and over time, and to verify theory with data. Moreover, methods to integrate dynamics of individual behaviour and evolution of social institutions in climate change assessments are lagging.

The ambition of this Vidi project is to gain a fundamental understanding of social tipping points in climate change adaptation. It will develop methods and computational models that account for socio-economic dynamics in models for climate change adaptation and better inform climate adaptation policy assessments.

Dr. Rebecca Saive – Light-controlled nanosystems

Inorganic Materials Science, faculty TNW

Dr. Rebecca SaiveDirect conversion of light into mechanical motion has fascinated mankind for centuries, examples including Sir William Crookes’ radiometer, light sails for space craft propulsion and Feringa’s molecular machines. Nanoscale propulsion systems enable novel technologies such as nanorobots for targeted drug delivery and enhanced mass-transport in photochemical systems. Novel, versatile light-driven propulsion systems are required to unlock better performance and new applications of such nanosystems.

In this Vidi project,  a new field of research is proposed, enabling direct light conversion into mechanical motion and displacement on-chip, hereby called piezo-photomotion. To achieve this goal, hybrid materials systems will be developed that combine the photovoltaic with the piezo electric effect. In photovoltaic devices light is transformed into an electric power while piezo electric materials convert mechanical displacement into voltage and vice versa. The goal of this Vidi project is to analyze fundamental properties such as the energy conversion efficiency as well as to explore possible applications of these novel materials systems such as light-driven nanorobots and agitation of photochemical systems.

Dr. Rebecca Saive is one of the invited speakers in the Nano4Energy track at the international MicroNanoConference on December 4, 2020.

NWO TALENT PROGRAM

Vidi is aimed at experienced researchers who have carried out successful research for a number of years after obtaining their PhDs. Together with Veni and Vici, Vidi is part of the NWO Talent Programme. Researchers in the Talent Programme are free to submit their own subject for funding. NWO thus encourages curiosity-driven and innovative research. NWO selects researchers based on the quality of the researcher, the innovative character of the research, the expected scientific impact of the research proposal and the possibilities for knowledge use.

Read the original press release at the University of Twente website.

Cover photo by Yassine Khalfalli on Unsplash

A total of 60 proposals were submitted in the HiTMaT Call 2020. Five thematic committees have examined a total of 60 proposals submitted in the HiTMat 2020 round. The committees, consisting of representatives of the HTSM roadmaps and research institutions, assessed the proposals based on four criteria:

• Quality of the project plan and degree of contribution to themes and roadmaps
• Quality of the consortium
• Originality
• Potential social and / or economic impact

These five expert committees selected 15 proposals as finalists for the 2020 edition. On Friday, October 30, during the Holland High Tech Autumn Event, the 10 prize winners were announced:

Life Sciences & health

Climate and circular economy

Security

Mobility

Agriculture, water and food

These winners will receive € 25,000 in seed money for the set-up of a public-private partnership project in which their high-tech research innovation is linked to one of the 5 social themes (Health and care, Climate and Circular Economy, Security, Mobility, Agriculture, Water and Food).

Read more about the HitMat call 2020 here. (Dutch)