Berichten

Een innovatieproject kan nóg zo goed zijn, zonder het vooraf testen kan het alsnog stuklopen. Daarom kun je subsidie aanvragen om de technische en economische risico’s in kaart te brengen. Het haalbaarbaarheidsproject is één van de instrumenten van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Behalve MIT haalbaarheid subsidie kun je ook subsidie aanvragen voor MIT-samenwerkingsprojecten.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Subsidie wordt verstrekt aan mkb-ondernemingen voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsproject. Een MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie of eventueel uit een combinatie tussen een haalbaarheidsstudie, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Let wel, minimaal 60% van de kosten van het MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie.

MIT Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit deskresearch. Het bouwen van een prototype valt dus niet onder de subsidiabele kosten van een MIT Haalbaarheidsstudie. Wanneer je een Haalbaarheidsstudie combineert met experimenteel onderzoek is de ontwikkeling van een prototype wel subsidiabel. Bij een MIT-Haalbaarheidsstudie kun je denken aan:

  • Literatuuronderzoek
  • Octrooionderzoek
  • Inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiële partners
  • Marktverkenning
  • Concurrentie analyse

Experimentele ontwikkeling

Wil je nieuwe diensten, producten of procedés ontwikkelen of bestaande verbeteren? In tegenstelling tot een haalbaarheidsstudie, is het ontwikkelen van een (commercieel bruikbaar) prototype bij experimentele ontwikkeling wel subsidiabel.

Industrieel onderzoek

Hierbij draait het om nieuwe kennis en vaardigheden vergaren met onderzoek, waarmee producten, procedés of diensten kunnen worden verbeterd of worden ontwikkeld.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject.

Nieuwe ronde 2021

Mkb’s die nieuwe innovaties onderzoeken of ontwikkelen kunnen naar verwachting vanaf 13 april subsidie aanvragen via de MIT-regeling.

Bron: DP&P nieuwsbrief