Berichten

Een innovatieproject kan nóg zo goed zijn, zonder het vooraf testen kan het alsnog stuklopen. Daarom kun je subsidie aanvragen om de technische en economische risico’s in kaart te brengen. Het haalbaarbaarheidsproject is één van de instrumenten van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Behalve MIT haalbaarheid subsidie kun je ook subsidie aanvragen voor MIT-samenwerkingsprojecten.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Subsidie wordt verstrekt aan mkb-ondernemingen voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsproject. Een MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie of eventueel uit een combinatie tussen een haalbaarheidsstudie, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Let wel, minimaal 60% van de kosten van het MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie.

MIT Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit deskresearch. Het bouwen van een prototype valt dus niet onder de subsidiabele kosten van een MIT Haalbaarheidsstudie. Wanneer je een Haalbaarheidsstudie combineert met experimenteel onderzoek is de ontwikkeling van een prototype wel subsidiabel. Bij een MIT-Haalbaarheidsstudie kun je denken aan:

 • Literatuuronderzoek
 • Octrooionderzoek
 • Inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiële partners
 • Marktverkenning
 • Concurrentie analyse

Experimentele ontwikkeling

Wil je nieuwe diensten, producten of procedés ontwikkelen of bestaande verbeteren? In tegenstelling tot een haalbaarheidsstudie, is het ontwikkelen van een (commercieel bruikbaar) prototype bij experimentele ontwikkeling wel subsidiabel.

Industrieel onderzoek

Hierbij draait het om nieuwe kennis en vaardigheden vergaren met onderzoek, waarmee producten, procedés of diensten kunnen worden verbeterd of worden ontwikkeld.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject.

Nieuwe ronde 2021

Mkb’s die nieuwe innovaties onderzoeken of ontwikkelen kunnen naar verwachting vanaf 13 april subsidie aanvragen via de MIT-regeling.

Bron: DP&P nieuwsbrief

Nieuwe manieren om patiënten te beademen zodat er minder schade aan de longen ontstaat als gevolg van COVID-19, een lange afstand drone voor medische spoedzendingen en het wereldwijd redden van 6 miljard eendagshaantjes. Dit is nu allemaal mogelijk door de succesvolle voorstellen van 9 Nederlandse mkb’ers voor de laatste oproep van de EIC Accelerator Horizon 2020.

De oproep bestond uit een schriftelijke beoordeling én een interview. Alleen de 181 ondernemers met de hoogte scores werden geïnterviewd, waarvan 15 Nederlandse deelnemers. Maar liefst 9 van deze 15 ondernemers kregen een toekenning van hun projectaanvraag, waarmee Nederland het land is met het grootste aantal winnaars.

Innovatieve scale-ups met internationale groei ambities

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. EIC Accelerator richt zich vooral op innovatieve scale-ups met internationale groei ambities, met het plan op te schalen en een nieuw product, proces of dienst naar de Europese markt te brengen. Met dit instrument kunnen innovatieve bedrijven maximaal € 2,5 miljoen aan subsidie krijgen en optioneel equity aanvragen. Het totale budget voor deze call was de afgelopen ronde € 314 miljoen. De Nederlandse winnaars ontvingen gezamenlijk € 30,4 miljoen aan financiële ondersteuning, waarvan € 18,26 miljoen aan subsidie en € 12,17 miljoen aan equity. De Europese Commissie deed een dringende oproep om voorstellen die bijdragen aan de coronacrisis.

Coronagerelateerde winnende innovaties

Van de 9 Nederlandse winnaars dienden er 5 coronagerelateerde innovaties in:

Ventinova

Ventinova ontwikkelde een nieuwe manier om patiënten te beademen waarbij niet alleen de inademing gereguleerd wordt, zoals bij huidige conventionele beademingsmachines het geval is, maar ook de uitademing. Dit zorgt ervoor dat de longen beter beademd worden, er meer zuurstof in het bloed komt en er minder schade aan de longen wordt toegebracht tijdens mechanische beademing. Hierdoor kunnen patiënten met COVID-19 op de IC eerder herstellen en neemt de kans op overlijden af.

Onera

Onera ontwikkelde een medisch, draadloos apparaat om slaapstoornissen in je eigen huis te diagnosticeren. Zo worden slaapklinieken vervangen. Het kleine, draadloze apparaat en de geavanceerde algoritmen kunnen de ‘gouden standaard’ van slaapdiagnostiek opnieuw definiëren. Omdat het meerdere vitale functies bewaakt, is het mogelijk om de ademhaling op afstand te monitoren bij COVID-19-patiënten.

Avy

Voor medische spoedleveringen ontwikkelde Avy een combinatie tussen een drone en een vliegtuig. Deze lange afstand drone heeft de flexibiliteit van een drone en de efficiëntie van een vliegtuig, om medische zorg te waarborgen in een veranderende wereld.

Weber Hospital Systems

Elke dag lopen meer dan 11.000 Europese patiënten een infectie op in de zorg. Jaarlijks sterven er 37.000 mensen aan zo’n infectie. Het bed waarin de patiënt ligt is een belangrijke risicofactor in het overdragen van infecties. Weber Hospital Systems ontwikkelde robots die ziekenhuisbedden machinaal en duurzaam reinigen. Deze robot is de enige oplossing om IC-bedden met veel elektronica machinaal te desinfecteren.

Aidence

Aidence ontwikkelde medisch gecertificeerde oplossingen voor geautomatiseerde detectie van mogelijke aandoeningen die zichtbaar worden op CT-scans. Hierbij gebruikt Aidence deep learning-modellen en kunstmatige intelligentie, om zo ziektes eerder op te kunnen merken en de juiste behandeling te starten.

Andere winnende innovaties

Van de 4 overige Nederlandse winnaars dienden 3 ondernemers een projectvoorstel in dat aansloot bij een andere sector:

In Ovo

In Ovo ontwikkelde een machine om met grote snelheid en tegen lage kosten het geslacht van kippeneieren te bepalen. Zo voorkomen ze wereldwijd het doden van 6 miljard eendagshaantjes. Dit heeft een groot, positief effect op de efficiëntie en het dierenwelzijn. Ook verduurzaamt dit de productie van eieren en neemt het één van de grootste, ethische bezwaren van het eten van eieren weg.

Circularise

Circularise ontwikkelde een blockchain-oplossing voor absoluut bewijs van de circulaire economie, duurzaamheid en recyclingpraktijken van fabrikanten in elk stadium van de toeleveringsketen. De oplossing gebruikt gedecentraliseerde, gecodeerde gegevens om materiaal- en productkenmerken bij te houden. Zoals of én in welk deel van een product gerecycled materiaal is gebruikt. Circularise biedt transparantie van de waardeketen zonder de bekendmaking van datasets of details van de partners in de keten. Dit stimuleert fabrikanten om over te stappen op een circulaire economie.

Quantib

Quantib zet deep learning-technologie in om artsen te helpen bij snellere en preciezere diagnose van patiënten met MRI- of CT-beelden. Dit project zorgt voor de ontwikkeling van een algoritme om prostaatkanker in MRI-scans vast te stellen. Door nieuwe Europese standaarden is er een enorme toename in het gebruik van MRI-scans voor prostaatkanker. Deze kunstmatige intelligentie zorgt voor vermindering van biopten en nauwkeurigere diagnose van prostaatkanker.

Ondersteuning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunde al deze winnaars met advies over het indienen, feedback op de voorstellen en het aanscherpen en oefenen van de pitches. De ondernemers van de afgelopen ronde ervaarden de ondersteuning van RVO als zeer positief. “De hulp van RVO is erg prettig, zij hebben onder andere een testrun gedaan van de pitch, dat gaf een boost aan ons zelfvertrouwen. Daarnaast hebben zij support geleverd in het controleren van het ingezonden plan, daar is de kwaliteit hoger van geworden. Wat nodig is, want je krijgt deze subsidie alleen als de score erg hoog is”, aldus Wouter Bruins, oprichter en managing director van In Ovo.

Bron: RVO nieuws

Evenementen

Heeft u een technologische innovatieve oplossing voor een wereldwijde uitdaging? Bent u klaar voor de internationale markt en zoekt u wereldwijde aandacht voor uw product? Doe dan van 11 tot en met 14 januari 2021 mee aan de digitale editie van CES 2021, de ‘global show for innovation’ en meest invloedrijke technologiebeurs ter wereld.

CES is dé plek waar -‘s werelds meest vooraanstaande (tech)bedrijven zakendoen, nieuwe partners ontmoeten en inspiratie opdoen.

CES 2021
Al meer dan 50 jaar is CES het internationale podium voor innovatie. Het is de ideale plek voor het lanceren van nieuwe producten. Daarnaast verbindt deze beurs de belangrijkste spelers in de tech-industrie met potentiële klanten, marketing- en ontwikkelingspartners, distributeurs, en media.

Digitale editie
Dit jaar vindt de CES volledig digitaal plaats. Door deelname aan CES kunt u uw innovatieve product etaleren, maar zeker ook valideren en waardevolle feedback krijgen voor de verbetering van uw product. CES 2021 is de beste conferentie om uw product te testen voordat u het internationaal op de markt brengt. Bovendien komt u in contact met nieuwe klanten en investeerders en u genereert (internationale) exposure voor uw organisatie en product. Tot slot kunt u keynotes en thema-specifieke sessies bijwonen.

Holland Paviljoen ‘Tech Solutions for Global Challenges
Voor CES 2021 zetten we in op het organiseren van een digitaal Nederlands paviljoen dat in het teken staat van ‘Tech Solutions for Global Challenges’. Hier presenteren we – in samenhang – een groep bedrijven en kennisinstellingen die leidend zijn in een van de onderstaande thema’s:

 • energy transition & climate change;
 • security & resilience;
 • smart cities & smart mobility;
 • future of work;
 • sustainability & circularity;
 • artificial intelligence (AI) & big data;
 • medtech & healthtech.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Daarom gaat de voorkeur uit naar start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven die oplossingen bieden voor de genoemde thema’s.
Meer informatie over deze digitale missie vindt u op onze website.

Training en coaching
Om Nederlandse deelnemers te begeleiden om het meeste uit hun deelname te halen, organiseren we in de weken voorafgaand aan de CES, diverse digitale prep-events en coachingsessies. Dit organiseren wij in samenwerking met partners zoals NovelT, Yes!Delft, High Tech XL en het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco.

Aanmelden: Kan tot en met vrijdag 23 oktober. Elke deelnemer schrijft zich apart in. Meld u aan voor de virtuele missie CES 2021.
Kosten: Deelname kost € 250 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 125 per extra deelnemer. Inbegrepen is deelname aan de digitale prep-events en deelname aan de digitale CES-beurs. U krijgt toegang tot een platform met verschillende virtuele programmaonderdelen.
Contact: Heeft u nog vragen over de Nederlandse deelname aan CES? Neem dan contact op met:
Celeste Flores-Uijtewaal, T: 06 1516 0093, E: celeste.floresuijtewaal@rvo.nl of
Maurits Berger, T: 06 2564 1019, E: maurits.berger@rvo.nl.
Exporteer je en heb je onzekerheid over de betaling? Misschien biedt het betaalinstrument ‘Letter of Credit’ voor u uitkomst. Komende maanden organiseren we 3 webinars over Letter of Credit (L/C), op 3 verschillende niveaus’: basis, gevorderden en een afsluitende Masterclass.

Wat is een L/C? De Nederlandse vertaling voor L/C is kredietbrief. Het is een internationaal betaalinstrument, dat de verkoper betalingszekerheid biedt nog voordat hij de goederen heeft geleverd. Zodra de goederen op transport zijn, dient de verkoper de documenten in bij zijn bank. Uitbetaling volgt, zodra de documenten zijn goedgekeurd. Voor de koper is een L/C een zekerheidsinstrument, waarmee hij bewerkstelligt dat de verkoper tijdig levert.

Een L/C biedt dus zekerheid aan beide partijen. Zeker wanneer je elkaar onvoldoende kent of het van overheidswege is vereist, is dit een uitgelezen oplossing

Inhoud
Elk webinar begint om 16.00 uur en duurt 45 minuten. Tijdens het webinar wordt ingegaan op praktijkgevallen van mkb bedrijven in de metaal. De webinars worden gegeven door Marloes Wittebroek en Hans Noordzij. Marloes is directeur van Elceco. Zij is gespecialiseerd in de afhandeling van L/C’s voor exporterende bedrijven en wordt regelmatig ingehuurd door leden van Metaalunie. Hans komt uit de financiële wereld en is een ervaren gastdocent.

Data

De webinars vinden plaats op:
 • 26 oktober: Webinar met basis uitleg over LC als betaalinstrument
 • 17 november: Webinar voor ervaren importeurs en exporteurs
 • 3 december: Masterclass voor gevorderden

Aanmelden
Meld u gratis aan met de nevenstaande registratieknop. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De webinars staan open voor alle bedrijven. Lidmaatschap Metaalunie is niet vereist.

Aanvullende informatie
Geen ervaring of juist ervaren? Heb je totaal geen ervaring met betalingen bij export? Dan adviseren wij u de gehele serie te volgen. Op 26 oktober leer je aan de hand van een echte casus de grondbeginselen van het werken met een L/C. Wat is het, hoe werkt het, wat moet je doen en wat moet je laten?

Tijdens het webinar op 17 november worden ervaringen uitgewisseld: “Uiteindelijk heb ik wel mijn geld ontvangen, maar het was wel een gedoe!”. In deze module leer je het L/C naar je hand te zetten. Hoe leg je je eigen voorwaarden duidelijk uit aan je klant? Wat is belangrijk om op te nemen en wat kan je weglaten? We gaan aansturen op directe betaling bij aanbieding documenten.

Tijdens de Masterclass voor gevorderden op 3 december wordt nagegaan of je alles uit een L/C haalt. In de masterclass wordt ingegaan op vragen als ‘Hoe voorkom ik voorbehouden van de bank? Hoe zorg ik ervoor dat er geen onuitvoerbare voorwaarden in het L/C komen te staan? Hoe kan ik lering trekken uit eerder gemaakte fouten? Hoe optimaliseer ik het interne proces tussen de financiële afdeling, verkoop en logistiek?’ Het komt allemaal aan de orde in deze module!

Powered by SMITZH
Het programma SMITZH (Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland) is opgezet om maakbedrijven in Zuid-Holland te ondersteunen bij het slimmer maken van hun productie. Zodat die bedrijven meer, beter, sneller en betrouwbaarder kunnen produceren met hetzelfde personeel en daarmee hun concurrentiepositie verbeteren. Metaalunie is partner van SMITZH.