Berichten

Door de komst van smartphones, drones en mobiele meetapparatuur zal de werkwijze binnen en buiten een laboratorium op het gebied van voedselveiligheid sterk gaan veranderen. Dat zegt Arjen Gerssen, werkzaam bij Wageningen Food Safety Research (WFSR) als deelprogrammaleider voedselcontaminanten.
Door: Dimitri Reijerman, FHI

Arjan Gerssen sprak tijdens de door FHI Laboratorium Technologie georganiseerde Food & Beverage online kennisweek. Hij schetste een toekomstbeeld waarin steeds meer metingen op locatie zullen worden uitgevoerd. Boeren en inspecteurs zullen in zijn visie de kwaliteit van voedsel ter plekke controleren. Een clouddienst kan vervolgens op basis van de aangeleverde metingen snel aangeven of voedsel veilig is. Ook consumenten gaan dit soort metingen zelf doen, zo denkt Gerssen.

(Lees verder onder de video)

In de huidige werkwijze gaat veel tijd verloren aan het binnen een labomgeving controleren van samples waar niets mis mee is. In wat Gerssen kwalificeert als een paradigmaverschuiving worden in de nieuwe situatie alleen een klein aantal verdachte samples ter plekke gevonden, waarna deze veel kleinere groep van verdachte voedselsamples in een lab gevalideerd worden. “We worden meer datagedreven. En er komen meer datasets beschikbaar. Labmedewerkers worden zo meer en meer datamanagers en datatechnici”, zo zei hij tijdens zijn presentatie.

De rol van de WFSR in deze ontwikkelingen is breed. Zo werkt het onderzoeksinstituut onder andere samen met fabrikanten van bijvoorbeeld massaspectrometers. Ook helpt WFSR bij de ontwikkeling en het testen van nieuwe software.

Voordelen van drones

De komst van geavanceerde drones maakt onder andere precisielandbouw mogelijk, net als het uitvoeren van inspecties op afstand. Drones zijn bijvoorbeeld inzetbaar om bij een grote brand giftige stoffen in de rookwalmen te detecteren. Ook kunnen drones met sensoren ingezet worden om mestdampen te analyseren om zo te kijken of het niet gaat om drugsafval. Dankzij de drones worden niet alleen metingen sneller, het werk wordt ook veiliger.

Met smartphones wordt het mogelijk om met behulp van de camera van het toestel razendsnel samples te analyseren. WFSR ontwikkelde samen met collega’s uit Zweden een module vol sensoren om onder andere allergene stoffen binnen een halve minuut te detecteren. Met dergelijke spectrometers in combinatie met machine learning-algoritmen kunnen bijvoorbeeld samples worden gecontroleerd op de aanwezigheid van cocaïne.

Gerssen vertelde tijdens zijn webinar ook nog iets over de ontwikkeling van draagbare labapparatuur. Daarbij komen veel uitdagingen kijken, zoals het lichter maken van portable spectrometers. Toch werkt WFSR volop aan de ontwikkeling van dergelijke devices. Met deze apparatuur kan bijvoorbeeld vervalste peper, net als bijvoorbeeld frauduleuze olijfolie een lucratieve handel, worden ontdekt in de voedselketen.

Labmarkt verandert

Uitdagingen voor de toekomst zijn er nog genoeg, zoals het regelen van goede kwaliteitscontroles en accreditaties. Ook zijn er nog de nodige technische hobbels te nemen, zoals het verhogen van de gevoeligheid van draagbare spectrometers. Toch concludeert Gerssen dat het marktaandeel van klassieke voedselveiligheidslabs in 2030 vermoedelijk is gekrompen, terwijl de markt aan de onderkant door de geschetste ontwikkelingen juist sterk groeit. Het marktaandeel voor hoog gespecialiseerde labs lijkt ook te groeien.

On September 23, the iMNC2020 hosted the first pre-meeting for iMNC2020, with 2 excellent keynote presentations from Ronny van t Oever (Micronit and Viralert initiative) and Maarten de Zwart (NWO). During the Q&A, led by moderator Prof Maarten Honing (Maastricht University) participants could ask their questions and this led to interesting discussion with the two keynotes.

This was the first session in the online platform iChair and the first online event for iMNC2020. Maarten Honing concluded that the discussion was so interesting, he had not been able to complete all his questions and that there was much more to discuss during the sessions on December 3 and 4, 2020. The iMNC2020 team looks forward to more lively discussions during the public-private collaborations track at the international MicroNanoConference 2020.

Pre-event Nano4Agri/Food

The organization looks forward to the next pre-meeting on Thursday October 7, 2020:

Micro and nanotechnology for agriculture and food production
Opportunities for a sustainable future.

During this session, Prof Karin Schroën (Wageningen University/University of Twente) will invite 2 keynote speakers from industry and science to discuss their own experience in the development and use of micro- and nanotechnology in agriculture and food production.

Both micro- and nanotechnology hold great promises to create more sustainable food production. But how to capitalize on this? Can production on the land be made more efficient through these two technologies, or should we consider vertical farming? And can we make better use of the various ingredients that are available, and possibly go to a situation in which food is designed such that it contributes to a longer healthy life? And if yes, would consumers also accept these innovations?

The keynote from industry is by dr. Marcel Zevenbergen, IMEC. He will be joined by dr. Frans Kampers from Wageningen University, Strategy advisor. The keynote speakers will be interviewed during a Q&A after their talk by Prof Karin Schroen, and will discuss their own experience and their vision on future developments in the field of food.

Registration

As a registered participant of iMNC2020, you can participate in all five pre-events. For new registrations to attend the iMNC2020 and all pre-events: Register here.

Evenementen

MinacNed member event on Nano4AgriFood

Food packaging is an essential component in our current supply chain. It allows to keep our food fresh, reduces damage and contamination, simplifies shipping and allows the display of information and advertisement. It is difficult to imagine a world without it. Yet the durability of plastic is also its major drawback, since it is accumulating on land and in the ocean. In the discussion with Prof. Albert Schenning and Ivanna Colijn we want to address these issues and talk about how nano technology can help to design biodegradable plastic packaging suitable for food applications and how the incorporation of sensors can further extend the shelf life of food products and trace product origin.

We will have 2 invited speakers in this session:

Albert ShenningAlbert Schenning, Eindhoven University of Technology

Dr. A.P.H.J. Schenning is professor at the Eindhoven University of Technology. His research interests center on functional organic materials. Schenning received his PhD degree at the University of Nijmegen in 1996 on supramolecular architectures based on porphyrin and receptor molecules with dr. M.C. Feiters and prof. dr. R.J.M. Nolte. Between June and December 1996, he was a post-doctoral fellow in the group of prof. dr. E.W. Meijer at Eindhoven, University of Technology working on dendrimers. In 1997, he joined the group of prof. dr. F. Diederich at the ETH in Zurich, where he investigated -conjugated oligomers and polymers based on triacetylenes. From 1998 until 2002, he was a Royal Netherlands Academy of Science (KNAW) fellow at Eindhoven University of Technology (Laboratory of Macromolecular and Organic Chemistry) active in the field of supramolecular organization of -conjugated polymers. He received the European Young Investigators Award from the European Heads of Research Councils and the European Science Foundation in 2004, the golden medal of the Royal Dutch Chemical Society in 2005 and a Vici grant from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) in 2007.

Ivanna Colijn, PhD student at Wageningen University

In what way can bionanofillers help transform our current plastic industry into a circular economy? This is the question that Ivanna Colijn, PhD canditate at Wageningen University, tries to answer. Today, bioplastics are rarely used for food packaging, mainly because their properties are not sufficient to protect the food product inside. The addition of nanoparticles can alter material properties, amongst others its thermal and mechanical behavior. However, making and designing nanocomposites is far from trivial, yet there is a whole world of possibilites to explore.

Throughout her BSc and MSc Food Technology studies at Wageningen University, Ivanna Colijn discovered a passion for colloidal systems on nano and micro scale. After following the minor BioNanoTechnology she focussed on colloidal stability of food emulsions and encapsulated food gels during her BSc and MSc thesis. During her Internship at the Reserach Centre of Nestlé in Lausanne, she focced on in vivo in-mouth bio-colloidal interactions. Afterwards she came back to Wageningen University to continue do her PhD on bionanocomposites.

The program for May 20

14:55 Room open to enter
15:00 Opening MinacNed Nanotechnology for better food packaging
15:05 Albert Schenning, Eindhoven University of Technology
15:30 Ivanna Colijn, Wageningen University
15:55 Room for discussion
16:15 Closing

Register now for this online event