Berichten

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) verwacht dat met deze financiële ondersteuning voor innovatie de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond kunnen komen.
Bart Brouwers

Het kabinet trekt opnieuw 24 miljoen euro uit voor start-ups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Het gaat om drie samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en (durf)investeerders op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), medtech en watertechnologie. Het gaat om de tweede tender van de zogenoemde Thematische Technology Transfer-regeling (TTT).

In september 2019 stelde het kabinet hetzelfde bedrag beschikbaar voor samenwerkingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen. Deze ondersteuning heeft volgens het kabinet inmiddels geleid tot de eerste investeringen zoals in een startup die een biologisch medicijn tegen trombose ontwikkelt.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de drie consortia geselecteerd. Elk consortium krijgt 8 miljoen euro van de beschikbare 24 miljoen euro.

1. Kunstmatige intelligentie

De eerste samenwerking gaat zich richten op het toepassen van kunstmatige intelligentie binnen de thema’s zorg en veiligheid. Onder coördinatie van de Universiteit van Amsterdam nemen vijf Nederlandse universiteiten, vier universitair medische centra, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Eindhovense durfinvesteerder LUMO Labs deel.

TTT.AI moet hét Nederlands loket worden voor AI-startups die ontstaan vanuit een kennisinstelling. “Met dit AI-consortium kunnen wij meer AI-initiatieven vanuit onze kennisinstellingen succesvol richting de markt en maatschappij brengen”, zegt Peter Westerhuijs, projectleider van het consortium en business developer bij IXA-UvA.

Andy Lürling, Founding Partner van LUMO Labs, geeft aan dat zijn investeringsfonds al volop werkt met kennisinstellingen. “Dankzij dit TTT.AI consortium zijn wij met elkaar veel beter in staat om kansrijke initiatieven te identificeren en een vliegende start te geven. Baanbrekend onderzoek en innovatieve ontwikkeling op het gebeid van AI kunnen op deze manier sneller en beter hun weg vinden in de samenleving. Vroege fase financiering is onmisbaar om de stap van idee naar impact te maken.”

2. Medische technologie voor betere diagnoses

Een consortium van de vier technische universiteiten, universitair medische centra in Rotterdam, Nijmegen en Maastricht en de Amsterdamse durfinvesteerder Innovation Industries bundelt de krachten voor meer succesvolle medische technologie. Ze bouwen aan een nationaal en open programma dat in een vroege fase de juiste kennis en expertise bij elkaar brengt en de marktgang van medische technologische innovaties versnelt voor bijvoorbeeld betere of minder belastende diagnoses en behandelingen.

3. Watertechnologie voor hergebruik en opslag van energie

Netherlands Enabling Watertechnology (NEW), het consortium voor watertechnologie, krijgt eveneens € 8 miljoen. Het consortium bestaat uit WetsusRijksuniversiteit GroningenDeltares en Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM). NEW stimuleert starters met initiatieven op het gebied van watertechnologie om zo de transitie naar een circulaire, duurzame en klimaatneutrale economie te versnellen, bijvoorbeeld op het gebied van water- en grondstoffenhergebruik en productie en opslag van energie uit water.

Het NEW-plan bestaat uit twee onderdelen: kennisoverdracht en een fonds. De partners in het kennisoverdrachtsdeel gaan kansrijke kennisstarters scouten, hen versneld laten ontwikkelen en de meest veelbelovende starters voordragen bij het NEW-fonds. “Zonder de financiële ondersteuning vanuit het NEW-fonds zullen veel goede ideeën op watertechnologiegebied de markt uiteindelijk niet halen”, aldus een toelichting van NEW. “Door de gecombineerde kennis en brede expertise zullen sterkere innovaties worden ontwikkeld door de kennisstarters. Dit, in combinatie met het NEW-fonds dat wordt beheerd door de NOM, leidt tot meer kansrijke kennisstarters en een snellere transitie van startups naar de groeifase.”

“Nederland innovatieleider”

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) verwacht dat met deze gerichte financiële ondersteuning voor innovatie de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond kunnen komen. “Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven. Deze regeling richt zich op technologische samenwerking tussen wetenschap en ondernemers en geeft een impuls aan onze toekomstige banen en inkomsten. Het is belangrijk dat we ons in de huidige economische crisis op innovatie voor zowel de korte als de lange termijn richten.”

Bron artikel: Innovation Origins

NWO-Perspectief-subsidie van 4,8 miljoen euro voor breed consortium onder leiding van TU/e-hoogleraar Jaap den Toonder om een hoognodige universele standaard voor de farmaceutische industrie te ontwikkelen.

Klik op de afbeelding om het NWO-filmpje te bekijken. Afbeelding: hDMT.

Wetenschappers bouwen voortvarend aan zogeheten ‘organen-op-chips’; kleine chips met menselijke cellen, om bijvoorbeeld kankeruitzaaiingen in de bloedbaan of de ontwikkeling van littekenweefsel te bestuderen, of om het effect van medicijnen of voeding buiten een mensenlichaam te testen. Om de stap naar de industrie te zetten, gaat een collectief van tientallen onderzoeksgroepen, bedrijven en kennisinstellingen, samengebracht door het orgaan-op-chip consortium hDMT, bouwen aan een universele standaard, ondersteund door een NWO-Perspectief-subsidie van bijna vijf miljoen euro. Het uiteindelijke doel in de toekomst: het aan elkaar koppelen van meerdere orgaanchips om een heel lichaam te kunnen simuleren.

Wie bij chips alleen maar aan computers denkt, komt tegenwoordig bedrogen uit. Een orgaan-op-een-chip bestaat meestal uit een plastic plaatje met geïntegreerde microkanaaltjes en -kamertjes. Binnenin groeien complexe weefsels van menselijke cellen in een omgeving die het menselijk lichaam nabootst maar met het blote oog nauwelijks zichtbaar is.

Een minieme hoeveelheid vloeistof stroomt langs de levende cellen om ze van voedingsstoffen te voorzien. Een pompje zorgt voor de aan- en afvoer ervan. Sensoren in de chip meten hoe de cellen reageren en actuatoren brengen veranderingen aan. Bijvoorbeeld een andere druk, mechanische kracht, zuurstofniveau of stroomsnelheid.

Een voorbeeld van een orgaan-op-een-chip, een plastic plaatje met geïntegreerde microkanaaltjes waarin complexe weefsels van levende cellen bestudeerd kunnen worden. Foto: Bart van Overbeeke, TU Eindhoven.

Door vervolgens een medicijn, voedingsmiddel of cosmetisch product toe te voegen, kunnen de onderzoekers nagaan hoe de weefsels hierop reageren. De chip past perfect onder een lichtmicroscoop, om eenvoudig én live het proces te kunnen volgen.

Opschaling stokt door ontbreken universele standaard

Op dit moment worden de chips vooral gebruikt door onderzoekers, om beter te begrijpen hoe de cellen zich gedragen in hun micro-omgeving of hoe ziektes zich ontwikkelen en zich door het lichaam verspreiden. In Eindhoven werken ze bijvoorbeeld aan kanker-op-een-chip (zie het filmpje hieronder) en aan zenuwstelsel-op-een chip.

In dit filmpje is te zien hoe de kankercellen uit het eerste orgaan uitzaaien via de bloedbaan, om zich vervolgens te nestelen en te vermeerderen in het tweede orgaan. Via deze orgaan-op-een-chiptoepassing kunnen onderzoekers nauwkeurig volgen wat er gebeurt, om zo het proces van kankeruitzaaiingen beter te begrijpen. Animatie: ICMS animatiestudio. 

Van grootschalig gebruik door farmaceuten is nog geen sprake omdat een universele standaard ontbreekt. Er zijn namelijk vele soorten chips, elk met een ander ontwerp, afmeting en van een ander materiaal. Bovendien zijn de chips moeilijk in te passen in de pijplijn van de farmaceutische industrie en is de opschaling naar grotere aantallen erg lastig. Kortom: ze zijn ontwikkeld voor onderzoek, niet voor de industrie.

Daar willen tien onderzoeksgroepen van acht universiteiten, verenigd in het Nederlandse orgaan-op-chip consortium hDMT, nu verandering in brengen. Dit doen zij samen met 21 bedrijven, drie kennisinstellingen en twee stichtingen. Onder leiding van hoogleraar Microsystemen Jaap den Toonder van de TU Eindhoven gaan ze een gestandaardiseerd en modulair platform ontwikkelen voor organen-op-chips: de ‘SMART Organ-on-Chip’. Daarvoor ontvingen ze op 10 maart de ‘Perspectief’-subsidie van NWO van 3,4 miljoen euro. De partners investeren daarnaast ook nog eens 1,4 miljoen euro in het project.

Schadelijke medicijnen vallen eerder af

Farmaceuten kunnen veel baat hebben bij het gestandaardiseerde platform. De ontwikkeling van een nieuw medicijn kost namelijk minimaal 10 jaar en miljarden euro’s. Dat langdurige en kostbare proces is het gevolg van de verschillende fasen die het nieuwe geneesmiddel moet doorlopen. En 80% van de veelbelovende medicijnen valt in de laatste fase alsnog af.

Den Toonder: “Als je de medicijnen direct kunt uittesten op een realistisch menselijk orgaan-op-een-chip model, waarbij de complexiteit van het lichaam meteen wordt meegenomen, dan kun je schadelijke of niet-werkende medicijnen veel eerder in het proces elimineren zodat veel kosten worden bespaard”.

Chips aan elkaar koppelen

Om de chips te kunnen standaardiseren bouwen de onderzoekers een ‘docking’-plaat met een standaardafmeting, waarin de vloeistofkanalen en de elektronica zitten. Vervolgens kunnen de chips er als modules op worden geklikt.

Zo zijn er weefselchips waarop de cellen in de juiste micro-omgeving zitten, en technische chips met innovatieve vloeistofpompjes en fysische en chemische sensoren. Den Toonder: “Dat maakt het systeem flexibel, je kunt de chips er in elke gewenste combinatie op klikken, afhankelijk van het type orgaan dat je wilt onderzoeken en de vraag die je wilt beantwoorden.”

Een visuele representatie van één weefselchip van huid en haar, en twee technische chips, die precies op de ‘docking’-plaat en aan elkaar kunnen worden geklikt. Afbeelding: hDMT.

Het hele systeem sluit aan bij de farmaceutische processen en biomedische R&D. Bijvoorbeeld om te kunnen werken met pipetteerrobots en ingewikkelde microscopische technieken. Bovendien wordt het een toegankelijke ‘open-technologie’, zodat ook andere bedrijven hun eigen toepassingen kunnen ontwikkelen en toevoegen aan het bestaande platform.

Den Toonder: “Door verschillende orgaan-op-een-chip modellen aan elkaar te koppelen, kunnen we uiteindelijk ook de interacties tussen organen nabootsen. Dat is heel belangrijk, want organen functioneren in een lichaam niet op zichzelf. We hopen op termijn chips van alle organen van het menselijk lichaam te kunnen ontwikkelen, koppelen en onderzoeken. Onze uiteindelijke droom is dan ook een lichaam-op-een-chip, waarmee je bijvoorbeeld de werking van een nieuw medicijn in alle organen kunt bestuderen. Zo kun je tegelijk zien of de lever het medicijn niet afbreekt, of de darmen niet beschadigen en of er geen hartproblemen ontstaan.”

Littekens bestuderen

De onderzoekers richten zich in het Perspectief-programma in het bijzonder op de ontwikkeling van littekenweefsel: fibrose. Naast mooi geheelde littekens, schiet fibrosevorming bij organen soms door tot woekerende bindweefselgezwellen. Daarbij speelt de omgeving van het orgaan een grote rol. Het is daarom cruciaal om bij het bestuderen van dit proces die omgeving mee te nemen in de orgaan-op-een-chipmodellen.

Juist die complexiteit heeft tot nu toe een goed model om fibrose te bestuderen in de weg gestaan. Het team bouwt daarom nu weefselchips van darm, huid en gewrichten om de processen op systeemniveau te kunnen bestuderen.

Een visuele representatie van de universele standaard in de praktijk. De docking-plaat met daarop drie chips, past precies onder een eenvoudige microscoop. Via de computer worden de verschillende sensoren en actuatoren aangestuurd. Afbeelding: hDMT.

Den Toonder: “De NWO-Perspectief-subsidie geeft ons de mogelijkheid om de brede multidisciplinaire groep wetenschappers die je nodig hebt voor zo’n ontwikkeling samen te brengen met industriële partners, van maakindustrie tot eindgebruikers.” Den Toonder werkt als werktuigbouwkundige aan de TU Eindhoven zelf binnen het Institute for Complex Molecular Systems (ICMS).

Het juiste medicijn voor die ene patiënt

Naast de farmaceutische industrie, kan ook het opkomende onderzoeksveld van gepersonaliseerde geneeskunde flink profiteren van de gestandaardiseerde orgaan-op-een-chip-technologie. Medicijnen worden nu ontwikkeld voor de gemiddelde persoon, en werken als je geluk hebt maar bij één op de vier mensen. Er zijn zelfs medicijnen op de markt die maar bij één op de twintig personen aanslaan. Als je een paar potentiële medicijnen vooraf kunt uittesten op cellen van die patiënt waarvoor je de behandeling zoekt, kun je direct het juiste medicijn voor de juiste persoon toedienen.

Maar ook buiten de gezondheidszorg vinden de nieuwe chips een industriële toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een huid-op-een-chip waar je de bijwerkingen van cosmetica kunt uittesten, of een darm-op-een-chip om allergieën voor een nieuw voedingsmiddel te toetsen. Een bonus van orgaan-op-een-chiptechnologie is dat het aantal dierproeven op termijn flink teruggebracht kan worden.

Het Nederlandse orgaan-op-chip consortium hDMT heeft de volgende partners voor dit NWO-Perspectief-programma bijeengebracht: Amsterdam UMC/VUmc, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, UMC Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, 300MICRONS, Applikon, BioLamina, Convergence, Demcon, Galapagos, Genmab, Hy2Care, IBA Lifesciences, ibidi, Life Science Methods, LipoCoat, Micronit Microtechnologies, OnePlanet Research Center/imec, Poietis, PolyVation, Stichting Proefdiervrij, provio, Qurin Diagnostics, ReumaNederland, RIVM, Spektrax, TissUse, TNO, Unilever Safety & Environmental Assurance Centre, Ushio INC. 

 

Bon: TU Eindhoven news item

Persbericht Rijksoverheid

Zes consortia van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden gaan de komende jaren werken aan onderzoek gericht op technologische innovatie met economisch potentieel. Ze hebben binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 22 miljoen euro vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toegekend gekregen voor innovatief onderzoek. De 138 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen daarnaast tien miljoen euro bij uit eigen middelen.

Economische en maatschappelijk impact

De zes toegekende programma’s richten zich op een nieuwe generatie optische breedbandverbindingen, het winnen van bruikbare stoffen uit industriële afvalstromen, het ontwikkelen van lichtere materialen voor CO2-reductie in transport, het standaardiseren van het maken van stukjes menselijk orgaan op een chip, het voorkomen van zoetwatertekorten door betere zuiveringstechnieken en het koppelen van data voor slimmere elektriciteitsnetwerken die helpen bijdragen aan de energietransitie.

Perspectief is een programma dat wetenschappers uitdaagt om in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact. Perspectief heeft als doel een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen binnen de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid.

Ontwikkeling van nieuwe technologieën cruciaal

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Innovatie is de basis voor onze toekomstige banen en inkomsten. Daarom blijft het noodzakelijk om onderzoek actief te financieren en samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, wetenschap en overheden te stimuleren. We richten ons daarbij op grote maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en de energietransitie. Ontwikkeling van nieuwe technologieën is hierbij cruciaal. Oog hebben voor de toekomst is ook nodig om ons uit de coronacrisis te kunnen innoveren en de Nederlandse economie te versterken.”

De samenstelling van de consortia is kenmerkend voor Perspectief: alle spelers die nodig zijn om te komen tot bruikbare oplossingen in de praktijk nemen deel. Zo zijn bij het programma gericht op toekomstige slimme elektriciteitsnetwerken niet alleen technologiebedrijven en technisch dienstverleners, maar ook de drie grootste Nederlandse netwerkbeheerders betrokken. Bij het programma dat zoetwatertekorten wil oplossen werken de onderzoekers zowel met ingenieursbureaus en waterbedrijven samen, als met waterschappen, gemeentes en provincies.

The Dutch Research Council (NWO) has awarded a Vidi grant of 800,000 euros to UT-researchers  Tatiana Filatova and Rebecca Saive. This grant will enable the two laureates to strengthen their own, innovative line of research and set up a competitive research team over the next five years.

Prof. dr. Tatiana Filatova – A SOCIAL TIPPING POINT: climate-resilient futures through transformational adaptation

Department of Governance and Technology for Sustainability (CSTM), Faculty of BMS

Prof. dr. Tatiana Filatova

Accelerating ramifications of climate change cannot be addressed via conventional adaptation. The adaptation strategies that proved successful in the past face their limits today under rapidly changing climate. Given the unprecedented scale of changes, the world needs to prepare for transformational adaptation – new radical grand changes in societal responses to hazards.

Transformational shifts in society to increase socio-economic resilience to climate change raise an active scientific debate. People and social institutions evolve gradually, while transformational shifts often occur after critical, crisis situations. Yet, gaps in the theory of transformational climate change adaptation remain, impeded by our inability to follow adaptation processes across scales and over time, and to verify theory with data. Moreover, methods to integrate dynamics of individual behaviour and evolution of social institutions in climate change assessments are lagging.

The ambition of this Vidi project is to gain a fundamental understanding of social tipping points in climate change adaptation. It will develop methods and computational models that account for socio-economic dynamics in models for climate change adaptation and better inform climate adaptation policy assessments.

Dr. Rebecca Saive – Light-controlled nanosystems

Inorganic Materials Science, faculty TNW

Dr. Rebecca SaiveDirect conversion of light into mechanical motion has fascinated mankind for centuries, examples including Sir William Crookes’ radiometer, light sails for space craft propulsion and Feringa’s molecular machines. Nanoscale propulsion systems enable novel technologies such as nanorobots for targeted drug delivery and enhanced mass-transport in photochemical systems. Novel, versatile light-driven propulsion systems are required to unlock better performance and new applications of such nanosystems.

In this Vidi project,  a new field of research is proposed, enabling direct light conversion into mechanical motion and displacement on-chip, hereby called piezo-photomotion. To achieve this goal, hybrid materials systems will be developed that combine the photovoltaic with the piezo electric effect. In photovoltaic devices light is transformed into an electric power while piezo electric materials convert mechanical displacement into voltage and vice versa. The goal of this Vidi project is to analyze fundamental properties such as the energy conversion efficiency as well as to explore possible applications of these novel materials systems such as light-driven nanorobots and agitation of photochemical systems.

Dr. Rebecca Saive is one of the invited speakers in the Nano4Energy track at the international MicroNanoConference on December 4, 2020.

NWO TALENT PROGRAM

Vidi is aimed at experienced researchers who have carried out successful research for a number of years after obtaining their PhDs. Together with Veni and Vici, Vidi is part of the NWO Talent Programme. Researchers in the Talent Programme are free to submit their own subject for funding. NWO thus encourages curiosity-driven and innovative research. NWO selects researchers based on the quality of the researcher, the innovative character of the research, the expected scientific impact of the research proposal and the possibilities for knowledge use.

Read the original press release at the University of Twente website.

Cover photo by Yassine Khalfalli on Unsplash

Researchers from NWO recognized university institutions and innovative starters can apply for funding for a feasibility study or early phase project at a starting company. Take-off stimulates activity from the knowledge institutions.

Entrepreneurial researchers who wish to find out whether their innovative research results has commercial potential can apply for a Take-off phase 1: feasibility study grant. This grant is aimed at stimulating and supporting new start-ups using university knowledge. The grant comprises 40.000 euros, to be used within 6 months. The Take-off programme is aimed at stimulating and supporting business and entrepreneurship from (applied) sciences. .

For more information please see the Dutch version of this funding instrument.

Read more and download the application forms here.

NWO is making 11 million euros available for research in which public and private parties collaborate on technological breakthroughs. Key technologies are technologies of the “future” that will have a huge impact on the way we live, learn, work and produce. They are technologies that discard our ideas about what we consider possible and potentially lead to breakthrough innovations.

Technological breakthroughs

The Key Technologies call is aimed at financing fundamental and application-oriented scientific research into technological breakthroughs to create economic opportunities for the Netherlands and contribute to solving societal challenges.

Key technologies create new business and markets, increase competitiveness and boost job growth. They enable groundbreaking process, product and / or service innovations and are relevant for science, society and the market. Key technologies are characterized by their wide applicability and reach: deployment is possible in various sectors and / or innovations.

From the perspective of the potential contribution of technology to societal challenges in the Netherlands, the Ministry of Economic Affairs has designated the following clusters of key technologies:

 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Technologies
 • Photonics and Light Technologies
 • Advanced Materials
 • Quantum Technologies
 • Life science technologies
 • Nanotechnologies

Application

Who

Pre-proposals and complete applications are submitted by a main applicant and one or more co-applicants. An application is drawn up by a consortium, in which other participants are involved in addition to the applicants.

What

In this round, funding can be requested for research proposals with a total size of a minimum of € 750,000 and a maximum of € 2,500,000. NWO funds a maximum of 70% of the total project size; the rest of the funding is provided through compulsory co-funding.

When

The deadline for applying for the statement of suitability is November 10, 2020, 14:00:00 CET.
The deadline for submitting pre-proposals is January 19, 2021, 14:00:00 CET.
The deadline for submitting applications is May 18, 2021, 14:00:00 CEST.

KIC MISSION

This program falls within the main line MISSION of the Knowledge and Innovation Covenant (KIC) 2020-2023, in which NWO publishes a limited number of major thematic calls each year.

More information about this call for proposals, budget and deadlines can be found on the funding page of this call.

Original news item NWO website.

Perspectief round 2020/2021 is opened as of 20 July. The call for proposals is available (in Dutch). Register your programme iniatitive via this form.

Generally speaking, the same conditions apply as for the previous round, but there are several changes, including:

 • Cash co-funding is not compulsory in the 2020/2021 round (a measure due to the coronavirus crisis). The total co-funding required is still 30%;
 • The co-funding percentage for TO2 institutions has been reduced from 50% to 30%. With that, the co-funding percentage required for TO2 research is the same as that for other applicants;
 • A researcher may only submit one programme design or programme proposal per Perspectief round as the main applicant, and may be involved in a maximum of two applications or proposals.

The most important dates are:

 • Deadline for registering programme initiative on website (phase 1): Thursday 22 October, 14.00 CEST (use this form for registration)
 • Deadline for submitting programme proposal (phase 2): Tuesday 15 December 2020, 14.00 CET (by email to ttw-perspectief@nwo.nl)
 • Deadline for application of the programme proposal (phase 3): Tuesday 15 June 2021, 14.00 CEST (by email to ttw-perspectief@nwo.nl)

The (online) information meeting will take place on Monday 7 September (15h -17h). Please register for the meeting via ttw-perspectief@nwo.nl. More information about the conditions, changes and deadlines can be read in the call for proposals.

> Register your programme initiative

> Funding page Perspectief round 2020/2021

Consortia that are interdisciplinary and cover the full breadth of the knowledge chain are invited to submit research proposals that express the broad and innovative character of the Dutch Research Agenda (NWA). Proposals should fall within one or more NWA routes and address one or more of the 140 cluster questions. The starting point for this is the Portfolio for Research and Innovation.

Purpose

The aim of the NWA-ORC 2020/21 call for proposals is to encourage research and innovation focused on the portfolio of 25 routes and the 140 corresponding cluster questions in the NWA. This research will be set up and carried out by interdisciplinary consortia that will include representatives from the full breadth of the knowledge chain as well as relevant societal partners, including industry. The added value of the consortium will be evidenced by the joint approach to the research, with the individual strengths and expertise of each participant demonstrably reinforcing those of the others. Which knowledge partners are involved and which societal partners are relevant will depend on the objectives of the project.

Who can apply

Proposals should be submitted by a consortium in which the various types of research in the knowledge chain (fundamental, applied and practice-oriented) must be represented. There are four categories of participant within a consortium:

 • Main applicant;
 • Co-applicant(s);
 • Co-funder(s)
 • Cooperating partner(s) (optional)

The main applicant submits the application on behalf of the consortium. More information about the four categories of participants as well as specific requirements regarding who can apply, can be found in paragraph 3.1 of the call for proposals.

What to apply for

In this round, proposals can be submitted in the following budget ranges:

 • 500,000 – ≤ 2,000,000 euros;
 • > 2,000,000 – ≤ 5,000,000 euros;
 • > 5,000,000 – ≤ 10,000,000 euros.

The budget range is determined by the funding requested from NWO. The budget is built up using the NWO-wide standardised building blocks, the so-called modules. Seven modules are available in this call:

 • Personnel costs;
 • Material costs;
 • Investments;
 • Knowledge utilisation;
 • Internationalisation;
 • Money follows Collaboration;
 • Programme management.

Extensive information about the modules can be found in annex 6.2 of the call for proposals.

Co-funding 

Co-funding is obligatory in each proposal. The participating co-funders should jointly contribute at least 10% of the total project budget in the form of co-funding, either in-cash or in-kind.   The conditions regarding co-funding can be found in paragraph 3.5 of the call for proposals.

When to apply

The NWA-ORC 2020/21 funding round has three phases and therefore has three deadlines.

 • The deadline for online submission of an initiative via the NWO-website is on 1 October 2020 at 14:00:00 CEST.

Submitting an initiative is required to be able to submit a pre-proposal. After submission of the initiative, the main applicant – or another participant in the consortium – has to take part in a matchmaking event of the indicated primary NWA-route.

 • The deadline for submission of pre-proposals is on 14 January 2021 at 14:00:00 CET. A pre-proposal may only be submitted if an initiative has previously been submitted.
 • The deadline for submission of full proposals is on 24 June 2021 at 14:00:00 CEST. A full proposal may only be submitted if a pre-proposal has previously been submitted.

Read more about this call and the documents needed on the NWO website.

On Friday 10 July NWO will publish the third funding round of the NWA research programme ‘Research along Routes by Consortia (ORC)’. The aim of the NWA-ORC 2020/21 is to stimulate research and innovation aimed at the portfolio of the 25 routes and the associated 140 cluster questions in the Dutch Research Agenda (NWA).

In the NWA-ORC, researchers collaborate with each other and with civil society organisations. The entire knowledge chain is represented. The added value of the consortium must arise from the joint approach to research, while the individual strengths and expertise of the participants demonstrably reinforce each other.

Because of the corona measures, the NWA-ORC 2020 round has been considerably delayed. For this reason, NWO is not organising a separate round for 2021. NWO will use the budget of the 2021 round to increase the funding for this round, of 2020/21, and that of 2021/22. As a consequence, for the 2020/21 funding round 132.3 million euros is available. This budget is higher than in previous years. The (fourth) round 2021/22 is expected to start in autumn 2021.

Important dates

 • The deadline for submitting initiatives is 1 October 2020;
 • The deadline for submitting pre-proposals is 14 January 2021;
 • The deadline for submission of full proposals is 24 June 2021;
 • NWO expects the awards to be announced in early 2022.

On 3 September 2020, NWO will organise a webinar on the NWA-ORC 2020/21. In this webinar, researchers, companies and civil society organisations can learn more about the ORC’s objectives and working method. Further information will follow via the NWO website and the NWO newsletter.

How to submit?

Submitting an application starts with the submission of an initiative. That does not have to be a detailed plan with a budget and commitments from participants. An overall idea by one individual researcher is sufficient. Main applicants of knowledge organisations submit such an initiative. NWO informs the knowledge organisations about the initiatives submitted by their organisation.

This initiative phase is important in order to promote consortium formation and to offer organisations the possibility to connect to an already existing initiative. NWO will publish the submitted initiatives online in October 2020 and will organise a matchmaking meeting with each NWA route at the end of October/early November 2020. Main applicants of initiatives (or someone replacing them) are then obliged to participate in the matchmaking meeting of the NWA route that is most relevant to their idea. If the initiative is not represented at such a meeting, a pre-proposal cannot be submitted.

Pre-proposal

The pre-proposal should be connected to an initiative  submitted earlier and must relate to one or more NWA routes and address one or more of the 140 cluster questions. It is not necessary for the consortium to submit letters of support and a budget at this stage, this in order to facilitate the process. An indication of the bandwidth and, if possible, an estimate of the amount to be applied for suffice at this stage.

The assessment committee will be divided into clusters of matching routes. NWO determines the available budget per bandwidth in proportion to the cumulative requested budget of the complete applications being assessed per bandwidth. NWO aims for a similar success rate for all three bandwidths.

Productive interactions and knowledge utilisation

The added value of the cooperation in the projects lies in the diversity and complementarity in (technical) skills and expertise of individual consortium partners. These ‘productive interactions’ increase the chance of social and scientific breakthroughs. In order to do justice to the different expectations in the field of societal breakthroughs, or impact, in the breadth of the NWA agenda, NWO uses two approaches to knowledge utilisation in this call for proposals: the Impact Plan approach (achieving societal breakthroughs), and the Impact Outlook approach (acquiring more knowledge and sharing that knowledge). Which approach applies to an application depends on the nature of the addressed cluster question(s). NWO expects the Impact Plan approach to be appropriate for most routes and cluster questions.

More information

Source: NWO news

In 2019 zijn binnen de jaarlijkse call van High Tech Systemen & Materialen (HTSM) 22 projecten gehonoreerd. Om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken leiden tot maatschappelijk verantwoorde innovaties biedt NWO – met een HTSM MVI top-up call – de mogelijkheid om een aantal projecten te integreren met MVI-onderzoek. De call for proposals was vanwege Covid-19 gepauzeerd maar staat nu tot 27 augustus 2020 14:00:00 (CET) weer open voor indiening. Het totaalbudget van deze call bedraagt 500.000 euro.

Projectleiders van een aantal gehonoreerde HTSM 2019 aanvragen hebben het voornemen een aanvraag in te dienen in het kader van de HTSM MVI top-up call. Zij zijn op zoek naar alfa- en gammawetenschappers om met hen samen te werken voor het formuleren van een subsidieaanvraag. Het betreft onderzoek naar bijvoorbeeld voetgangersmanagement, sterkte en slijtvastheid van coatings, nieuwe 3D-geprinte materialen en een baanbrekende technologie die de MRI-scantijd verkort wat zich vertaalt in kostenverlaging terwijl de patiëntervaring wordt verbeterd.

Een korte samenvatting van hun gehonoreerde HTSM-projecten en contactgegevens vindt u op de MVI-website. Neem een kijkje op deze pagina voor meer informatie en wanneer u daar interesse voor heeft, kunt u met de desbetreffende projectleider contact leggen. De deadline voor het indienen van voorstellen is 27 augustus 2020 14:00:00 (CET).

Hand die grijpt naar rij met tandwielen

Herzieningsbesluit

Vanwege een geconstateerde inconsistentie in de call for proposals en de gestelde voorwaarden voor indiening is een herzieningsbesluit genomen.
De call is op twee punten aangepast:

 1. deelname aan de informatiebijeenkomst van 22 januari is vervallen als voorwaarde voor het indienen van een aanvraag
 2. opgenomen is dat alle HTSM 2019 projectleiders, die niet in staat waren om de informatiebijeenkomst bij te wonen, de mogelijkheid hebben om contact op te nemen met het TTW of SGW programmabureau om hun interesse voor de MVI top-up en hun wens om een aanvraag in te dienen, te bespreken.

Over MVI

NWO-MVI onderzoek richt zich op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en de innovaties die daarvoor nodig zijn. Het brengt de maatschappelijke aspecten van deze (technologische) innovaties vroegtijdig in kaart, zodat hiermee in het ontwerp- en ontwikkelingsproces rekening kan worden gehouden. Het doel van NWO-MVI onderzoek is om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De speerpunten van de NWO-MVI benadering zijn:

 • Proactief ontwerp- en ontwikkelingsperspectief
  Maatschappelijke aspecten en de potentiële impact op stakeholders worden van meet af aan betrokken in het proces van een innovatie. Bijvoorbeeld juridische, ethische / filosofische, economische, sociologische en (gedrags-) psychologische aspecten.
 • Multidisciplinariteiten geïntegreerde benadering
  Maatschappelijke uitdagingen zijn altijd multidisciplinair. In het onderzoek wordt alfa-, bèta- en gamma- expertise geïntegreerd ingezet voor het realiseren van innovaties die niet alleen een probleem proberen op te lossen maar ook maatschappelijk aanvaardbaar of verantwoord zijn.
 • Maatschappelijke relevantie en valorisatie
  Stakeholders worden betrokken bij het onderzoek, met het oog op de toepasbaarheid en implementatie van de onderzoeksresultaten en hun kennis van de praktijk.

Meer informatie op het NWO-MVI portal

Over HTSM

High Tech Systemen en Materialen is een van de negen Nederlandse topsectoren. Binnen HTSM zijn verschillende roadmaps gedefinieerd:  Advanced Instrumentation, Aeronautics, Automotive, Electronics, Embedded Systems, Healthcare, High Tech Materials, Lighting, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, Semiconductor Equipment, Smart Industry en Space. Daarnaast is er nog het cross-topsectorale thema ICT. Deze roadmaps en ICT vormen samen het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) van HTSM en geven de richting aan waarin het vraaggestuurd onderzoek zich in de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Het onderzoeksprogramma HTSM is erop gericht kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Onderzoekers en bedrijven werken daarin nauw samen.

Bron: NWO nieuws

Evenementen

Key Technologies are technologies of the “future” that will have an enormous impact on how we live, learn, work and produce. These are technologies that will brush to one side our ideas about what is possible and could potentially lead to groundbreaking innovations. NWO makes 11 million euros available for research focused on Key Technologies. By funding fundamental and application-oriented scientific research into technological breakthroughs, economic opportunities are created for the Netherlands and a contribution is made to solving societal challenges. An online information meeting will take place on 28 September.

Information about the programme

Sign up via the form on this page.

TEKNOWLOGY is the Dutch festival where technology, science, innovation and valorisation meet. At TEKNOWLOGY visitors are shown the technical innovations of the future and how Dutch science is prepared for it. The next edition will be both live on location and online from 16 – 20 November 2020.

A day full of out-of-the-box ideas, examples of knowledge utilisation, opportunities for financing and the role of NWO in innovation policy, and inspirational keynotes.