Berichten

Persbericht
Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen. Bedrijven en onderzoeksinstituten gaan waarschijnlijk meer uitgeven aan research & development (r&d) als ze meer subsidie krijgen. Dat zijn enkele bevindingen van het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag gepubliceerde update Kansrijk innovatiebeleid.

Deze publicatie bevat een overzicht van de effecten van acht verschillende maatregelen op het terrein van innovatiebeleid. Voor bedrijven is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) een belangrijke stimulans voor hun r&d-activiteiten. Verhogen van de subsidie verhoogt waarschijnlijk de uitgaven die ze daaraan doen. Onbekend is of deze maatregelen netto bijdragen aan de maatschappelijke welvaart.

Op te richten Innovatietestfonds

Met een op te richten Innovatietestfonds kan de overheid het inzicht vergroten in de werking en effecten van innovatie-instrumenten. Internationaal gezien wordt in Nederland weinig gebruik gemaakt van innovatieve aanbestedingen en prijsvragen om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te stimuleren. Ervaringen in de Verenigde Staten wijzen erop dat Nederland hierdoor belangrijke kansen mist.

De publicatie verschijnt midden in de coronacrisis. Van de maatregelen worden vooral de structurele effecten beschreven. In een aantal gevallen zullen bepaalde budgettaire effecten op korte termijn anders zijn dan op het moment van schrijven was voorzien. Dat geldt vooral voor de budgettaire effecten van maatregelen bij de WBSO en de Innovatiebox.

Actuele beschrijving van innovatiebeleid

De update Kansrijk Innovatiebeleid is onderdeel van de nieuwe reeks Kansrijk Beleid 2020, die voortbouwt op de reeks uit 2016. Deze update bevat een vernieuwde tabel en een geactualiseerde beschrijving van het innovatiebeleid. De beschouwingen uit de publicatie van 2016 zijn nog steeds geldig. Het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceren deze reeks als voorbereiding op de landelijke verkiezingen in 2021. Per beleidsterrein worden de effecten van vele mogelijke en voorgestelde maatregelen op een grondige manier op een rijtje gezet.

Het belangrijke verschil met Kansrijk innovatiebeleid (2016) is de nieuwe tabel met beleidsmaatregelen. Deze vervangt de tabellen uit de eerdere studie. De beschouwingen en analyses uit Kansrijk Innovatiebeleid (2016) zijn nog steeds geldig. Om deze update zelfstandig leesbaar en actueel te houden heeft deze een nieuwe inleiding en een nieuwe beschrijving van het innovatiebeleid gekregen.

Download hier het complete rapport Kansrijk innovatiebeleid (PDF)
Bron via CPB Kansrijk innovatiebeleid update

Evenementen

Since 2013, the Joint Research Centre of the European Commission (JRC) and the European Standardization Organizations CEN and CENELEC have carried out an annual joint ‘foresight on standardization’ action under the Putting Science into Standards (PSIS) initiative. The PSIS initiative aims to facilitate the identification of emerging science and technology areas that could benefit from standardization activities to enable innovation and promote industrial competitiveness.

The 2021 PSIS edition will be focusing on Organ-on-Chip (OoC) or Micro Physiological Systems (MPS), innovative devices that emulate human/animal biology and can reproduce one or more aspects of an organ’s functionality. Among other benefits, they can lead to better testing of drugs and adapted treatments to genetic diversity, ethnicity, sex and age; reduce the cost of clinical trials and replace animal testing for cosmetic products, banned in Europe since 2013.

This event aims to facilitate the exchange of views on the future development of this technology, its application areas and stakeholder needs in order to identify how European standardization can support its safe, widescale deployment, and by doing so also:

  • Facilitate their implementation in the current and future regulatory framework;
  • Support with reliable methods that are even more critical for use of OoC in emergency situations, when drug/vaccine development and testing procedures are necessary, as in the current COVID-19 drug rush;
  • Strengthen Europe’s position as leader in the promotion of more ethical use of animals in testing;
  • Help European OoC start-ups to increase their reliability and their market share.

Target audience

  • Researchers
  • Innovators
  • Industry
  • Standardizers
  • Policy makers

Resources

Download the event programme and brochure

Organizers

The European Commission – Joint Research Centre (JRC)
Contact: Andreas Jenet, Project Officer, Scientific Development Unit

The European Standardization Organizations: CEN and CENELEC
Contact: Samira Nik, Project Manager – Innovation; Livia Mian, Project Manager – Innovation

Read announcement and download more information here.