Berichten

Vergrijzing, diabetes type 2, tekort aan zorgpersoneel; onze samenleving staat voor grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven en publieke partijen. NWO speelt daar op in door jaarlijks via diverse subsidie-instrumenten ruim €100 miljoen te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken.

De rol van het MKB

Om tot maatschappelijke en economische impact te komen is de deelname van het MKB noodzakelijk en is daarom in alle instrumenten een belangrijk partner in het onderzoek. Door het delen van kennis en het samenwerken aan innovaties kan er een vertaalslag worden gemaakt van onderzoeksresultaten naar oplossingen voor de maatschappij. Voor onderzoek dat gefinancierd wordt binnen het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) hanteert NWO stimuleringsmaatregelen om het MKB beter te betrekken. NWO stelt twee nieuwe instrumenten beschikbaar.

Over de NWO-instrumenten

 1. Bij ‘Vraag voor Partners’ ontwikkelt een publieke en/of private partner in een partnerschap met NWO een onderzoeksprogramma rondom een bepaalde kennis- en/of ontwikkelvraag. De partner is medefinancier (min. €1.5 miljoen cash) in het programma en NWO verdubbelt dit bedrag. Dit instrument is daarmee vooral geschikt voor (een combinatie van) publieke en/of private partijen die een thematisch onderzoeksprogramma van aanzienlijke omvang willen initiëren.
 2. Bij ‘Vraag voor Consortia’ dient een consortium van kennisinstellingen, publieke en private partijen een onderzoeksvoorstel in ter beantwoording van een zelfgekozen kennis- en ontwikkelvraag.

De financiële NWO-bijdrage aan deze instrumenten is beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De mate van cofinanciering door private partijen is voor deze instrumenten vastgesteld op 50%, en tenminste 30% van de totale omvang van het partnerschap.

Meer informatie over deze en andere onderzoeksprogramma’s is te vinden op www.nwo.nl/kic.

Bron: HollandBio news

Om het belang van hightech innovatie in de maatschappelijke thema’s en missies duidelijk te maken én aan te jagen organiseert Topsector HTSM jaarlijks de HiTMaT Call, een stimuleringsprogramma om consortia te inspireren tot kansrijke hightech oplossingen in PPS onderzoeksprogramma’s.

Van Cybersecurity tot circulair bouwen

Onderwerpen die in de onderzoeksvoorstellen aan bod komen zijn onder andere cybersecurity by design, ultrasone hersenmodulatie, optimalisatie van verkeersdoorstroming in de stad, extractie van stikstof verbindingen uit dierlijke mest en eco-efficiënt en circulair bouwen.

HiTMaT Call 2021

De derde HiTMaT Call is geopend. De HiTMaT is een competitie tussen de beste R&D voorstellen voor high tech PPS die oplossingen bieden voor de maatschappelijke thema’s en missies van Nederland. In 2020 zijn 60 onderzoeksvoorstellen ingediend, waarvan er 15 genomineerd zijn en uiteindelijk 10 projecten €25.000 kiemgeld wonnen. Wie heeft er dit jaar de beste ideeën?

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend vanaf 7 april via de website* van de HitMat Call 2021. De deadline voor het indienen van aanvragen is 18 mei 2021, 14.00 uur CEST.

*Voorstellen die per mail worden ingezonden, worden niet in behandeling genomen.

Download de brochure HitMat Call 2021 hier (PDF)

Webinar: Do’s & Dont’s

In dit webinar licht Frans van der Wel, PPS-medewerker Holland High Tech, de spelregels rondom deze call toe. Hij gaat in op wie voorstellen in kunnen dienen, waar voorstellen aan moeten voldoen, wat de thema’s inhouden en meer. In dit webinar krijg je tips om een projectvoorstel zó te schrijven dat je de kans op winnen maximaliseert.

Dinsdag 20 april 2021
10:00 – 12:00 uur
Via Microsoft Teams

Tijdens het Webinar is er volop gelegenheid zijn om vragen te stellen en te reageren op de andere deelnemers. Vragen kun je vooraf indienen via HiTMaT@hollandhightech.nl.

Direct aanmelden voor webinar

HiTMaT 2019 en 2020

Na een voorzichtige start in 2019 hebben we in 2020 maar liefst 60 projectvoorstellen ontvangen van wetenschappers uit bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties. Vijf expertcommissies selecteerden 15 voorstellen als finalisten van editie 2020. Op woensdag 7 oktober 2020 presenteerden de 15 finalisten hun onderzoeksvoorstel. De bekendmaking van de 10 prijswinnaars vond plaats tijdens het Najaarsevent op 30 oktober 2020. Deze winnaars krijgen een bedrag van € 25.000 aan kiem-geld voor een publiek-privaat samenwerkingsproject waarin hun hightech onderzoeksinnovatie verbonden wordt aan een van de 5 maatschappelijke thema’s (Gezondheid en zorg, Klimaat en Circulaire Economie, Veiligheid, Mobiliteit, Landbouw, Water en Voedsel).

Lees meer over de HiTMat call 2021

With 13 new SME deals, the Ministry of Economic Affairs and Climate (EZK) is regionally stimulating small and medium-sized businesses. The € 7.5 million in total from the SME Action Plan gives municipalities and provinces more resources to do what SMEs need in their region. The second batch of SME deals starts today and is worth € 4.5 million.

SME deals are collaborations between municipalities and provinces to strengthen the broad SMEs. With the second batch launching today, the total comes to 22 SMB deals. This is an important action from the SME Action Plan, according to State Secretary Keijzer (EZK):

“Whether it concerns training professionals or strengthening knowledge networks: municipalities and provinces often know best what SMEs need in their own region. That is why I do not want to reinvent the wheel with the SME deals, but we give an extra push to what is already running. In this way, entrepreneurs from 22 regions throughout the Netherlands receive support that is tailored to them. ”

More knowledge sharing for SME

Innovation, international entrepreneurship and knowledge sharing are important themes within this group. For example, the Sm@rt Together SME deal helps companies in the Arnhem-Nijmegen region to digitize. Think of support in the use of digital channels for new sales markets or revenue models.

In the regio of De Peel, knowledge sharing about robotization and digitization appears to be a major challenge for entrepreneurs in the smart manufacturing industry. The project “Digital Peel” inspires and supports companies to share their knowledge and experiences. The future labor market is also being deployed here through internships and career orientation with the platform ‘Internship Region Helmond-De Peel’.

Source: EZK

Read more about the SME Deals in Dutch here.

Derde kwartaal 2020 absoluut dieptepunt

Uit onderzoek van FME blijkt dat in het derde kwartaal van dit jaar ondernemers een economisch absoluut dieptepunt bereiken; 72% van de bedrijven krijgt te maken met een fikse omzetdaling. Ook volgend jaar ziet er slecht uit. In 2021 heeft 53% van de bedrijven in de technologische industrie nog steeds te maken met flinke omzetdalingen. Het betreft hier vooral bedrijven in de midden- en kleine industrie (mki). Vraaguitval is de belangrijkste oorzaak.

Het herstel van de industrie zal nog lange tijd op zich laten wachten. Hoewel bedrijven er alles aan doen om ontslagen te voorkomen, zijn personele maatregelen waarschijnlijk niet te vermijden. Dat gaat in eerste instantie om het afbouwen van de flexibele schil en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Uit de crisis innoveren

Er is maar één weg uit de crisis: innovatie. “Bedrijven moeten zich letterlijk uit de crisis innoveren. Maar door de langdurige omzetdaling en de verder verslechterende liquiditeitspositie, dreigt driekwart van de bedrijven noodgedwongen op de innovatieve rem te trappen. Dat is op langere termijn zeer slecht voor hun concurrentiepositie en die van heel Nederland”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Daarom roept FME de overheid op om de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) flink te verruimen. De WBSO is een loonkostensubsidie, waarbij lagere loonheffing voor medewerkers die R&D-werk verrichten en nieuwe innovatieve producten en productieprocessen ontwikkelen, betaald hoeft te worden.

Groeifonds snel inzetten

Daarnaast moet het vorig jaar opgetuigde ‘Groeifonds’, waarmee het kabinet innovatie wil stimuleren, snel ingezet worden. Sinds de coronacrisis staat het fonds ‘on hold’, dat is funest. In omringende landen zoals Duitsland en Frankrijk zijn ze volop bezig met grootschalige investeringen in talent en innovatie. Dezentjé: “We kunnen echt niet achter blijven. Dan krijgen we na de crisis nóg een klap, omdat onze concurrentiepositie enorm is aangetast. Met name de midden- en kleine industrie (mki) heeft een duw in de rug hard nodig.”

Uit het onderzoek van FME blijkt dat een groot deel van de ondernemers de overheid vraagt hen te helpen bij de mogelijkheid tot innoveren. Ook moet alles gedaan worden om talent binnenboord te houden en medewerkers waarvoor tijdelijk minder werk is, bij- en om te scholen. Dat kan via een verlenging van de NOW-regeling en daarna een Deeltijd WW.

FME houdt binnenkort een inspirerende webinar voor haar bedrijven, over hoe ze zich uit de crisis kunnen innoveren. FME laat hierbij zien waarom innovatie nu belangrijk is en wat je kunt doen. Samen met onze leden willen wij kansen creëren en mogelijkheden benutten om met je bedrijf en je medewerkers sterker uit de crisis te komen.

Bron: FME Nieuws
Foto credit: Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Do you work with other SME’s to develop or renew products, production processes or services? You can apply for an R&D collaboration project. In this way, the government stimulates innovation.

An SME entrepreneur can apply for an R&D collaboration project on behalf of a partnership. An R&D collaboration project focuses on the development or innovation of products, production processes or services. The project consists of industrial research and / or experimental development, carried out by a partnership of at least 2 SME entrepreneurs (each for their own account and risk). The Netherlands Enterprise Agency (RVO) processes Research & Development (R&D) applications according to the tender principle. This means that RVO assesses and ranks all complete applications that have been received on time.

Subsidy for R&D cooperation projects is one of the possibilities within the SME innovation promotion Region and Top Sectors (MIT).

Budget

R&D collaboration (small and large in total): € 8.105 million *
R&D collaboration (large): maximum of € 4.0525 million

* – of which at least € 1,000,000 for MIT-R&D cooperation projects, whose activities fit within the subtheme sustainable animal products
– of which up to € 4,052,500 (50% of the total budget of 8,105 million) for large MIT-R&D collaboration projects

Requirements

The conditions for R&D cooperation small and large differ. Below you can read how.
The following applies to R&D cooperation (small):

 • The subsidy amounts to 35% of the eligible costs.
 • The subsidy is a minimum of € 50,000 and a maximum of € 200,000 per innovation project, of which a minimum of € 25,000 and a maximum of € 100,000 per participant.
 • The participants in the MIT-R&D partnership form a balanced partnership.
  • This applies to both the distribution of costs and the contribution of the participants.
  • One participant may not account for more than 70% of the costs.
 • Only the costs incurred by the SME entrepreneurs are eligible.
 • The duration of an MIT-R&D collaboration project is a maximum of 2 years.

The following applies to R&D collaboration (large):

 • The subsidy amounts to 35% of the eligible costs.
 • The subsidy is a minimum of € 200,000 and a maximum of € 350,000 per innovation project, of which a minimum of € 25,000 and a maximum of € 175,000 per participant.
 • The participants in the MIT-R&D partnership form a balanced partnership.
  • This applies to both the distribution of costs and the contribution of the participants.
  • One participant may not account for more than 70% of the costs.
 • Only the costs incurred by the SME entrepreneurs are eligible.
 • The duration of an MIT-R&D collaboration project is a maximum of 2 years.

Sustainable Animal Products

In the Sustainable Animal Products program the task is to support livestock farmers in developing new technology for more sustainable animal products and / or for new or renewed market concepts with which they can create a revenue model for their more sustainable animal products. More sustainable animal products are animal products with lower emissions, which also contribute to better animal health, environmental quality, animal feed-manure cycle, more animal welfare or restoration of biodiversity. In addition, only projects that do not have a negative impact on animal health, environmental quality, animal feed-manure cycle, animal welfare and biodiversity are eligible.

Projects must contribute to:

 • better marketing of a more sustainable animal product;
 • improving a farmer’s earnings model.

Would you like to submit an application for an R&D collaboration project under this theme? Then choose the option ‘agri & food – sustainable animal products’ in the Loketwijzer.

Also read the news item on the website of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).

Application

You can apply for a grant for MIT-R&D collaborative projects from June 11, 9:00 am to September 10, 2020, 5:00 pm at the latest.
Read more at the RVO Website about details regarding your application.