Berichten

Nederland heeft een sterke positie op het gebied van fotonica. Ook Taiwan besteedt veel onderzoekscapaciteit aan fotonica. Taiwan is één van de markten waar de Nederlandse fotonica-sector zich in publiek-privaat verband positioneert, zowel op het gebied van technologische samenwerking als businessontwikkeling. Taiwan heeft een excellente positie op het gebied van de semicon-productie en staat onder meer door wereldwijde klimaatontwikkelingen voor vele maatschappelijke uitdagingen die fotonische innovaties kunnen helpen oplossen. Nederland en Taiwan kunnen profiteren van elkaars sterktes. Er bestaan reeds sterke banden tussen Nederland en Taiwan waarop de bilaterale PPS-samenwerking kan bouwen.

Wie kan aanvragen

Aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium uit één meer cofinanciers.

Voor deze call for proposals is vanuit NWO een budget van 1,5 miljoen euro beschikbaar ten behoeve van Nederlandse onderzoeksgroepen. Vanuit Taiwan is een vergelijkbaar bedrag beschikbaar voor Taiwanese onderzoekers. De maximale financiering vanuit NWO per voorstel bedraagt maximaal 750.000 euro. MOST financiert het Taiwanese werkpakket(zie hiervoor de website van MOST).  Naast de financiering van NWO en MOST geldt er een cofinancieringseis van 10% van de totale projectkosten. Deze verplichte cofinanciering mag zowel in cash als in kind geleverd worden.

Budget in call

Voor deze call zijn volgende budgetmodules aan te vragen:

  • Personele kosten
  • Materiële kosten
  • Investeringen
  • Kennisbenutting
  • Internationalisering
  • Projectmanagement

De maximale looptijd van een project is vijf jaar.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 9 november 2021, om 14:00:00 CEST.

De vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie beoordelingscriteria:

  • Kwaliteit onderzoek
  • Kwaliteit consortium
  • Wetenschappelijke impact

De kwalificatie komt tot stand vanuit de gemiddelde beoordeling op de drie criteria, waarbij ieder criterium even zwaar weegt

Procedure

aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord.

Het bestuur neem een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Lees meer en download de volledige call informatie op de website van NWO.

Evenementen

The Dutch Research Council (NWO) and MOST (Taiwan) will organise a webinar and an online matchmaking event regarding the international call ‘Consortia in Photonics (Taiwan)’ on 9 June and 23 June.

The webinar will provide general information about the call. This will take place on Wednesday 9 June 10.00-11.30 hrs (Netherlands’ time) – 16.00-17.30 hrs (Taiwan time). On Wednesday 23 June the matchmaking event will take place at 10.00-11.30 hrs CEST and 16.00-17.30 hrs TST. These online events can be followed separately and will be hosted in a Webex environment.

Webinar general information

During the webinar general information regarding the call will be shared such as the scope of the call, criteria and specific requirements on the Taiwanese and Dutch side. Expert speakers from both countries will outline the respective landscape in photonics research: Professor Andrea Fiore (Netherlands, Eindhoven University of Technology) and Professor San-Liang Lee (Taiwan). Furthermore, researchers from Dutch universities and research institutes, and researchers from Taiwan will have the opportunity to ask questions.  It is not mandatory to join the webinar before submitting a proposal.
Date: Wednesday 9 June 2021
Time: 10.00-11.30 hrs CEST – 16.00-17.30 hrs TST

Online matchmaking event

The matchmaking event will provide researchers from Taiwan and The Netherlands opportunities to network with potential partners by teaming up for joint research topics. Attendees will receive background information and in-depth questions will be addressed. It is not mandatory to join this online matchmaking event before submitting a proposal.
Date: Wednesday 23 June 2021
Time: 10.00-11.30 hrs CEST – 16.00-17.30 hrs TST

The deadline for submitting a joint research proposal is 9 November 2021. For more information, please see the call for proposals Consortia in Photonics (Taiwan).

The Dutch Research Council (NWO) and MOST (Taiwan) will organise a webinar and an online matchmaking event regarding the international call ‘Consortia in Photonics (Taiwan)’ on 9 June and 23 June.

The webinar will provide general information about the call. This will take place on Wednesday 9 June 10.00-11.30 hrs (Netherlands’ time) – 16.00-17.30 hrs (Taiwan time). On Wednesday 23 June the matchmaking event will take place at 10.00-11.30 hrs CEST and 16.00-17.30 hrs TST. These online events can be followed separately and will be hosted in a Webex environment.

Webinar general information

During the webinar general information regarding the call will be shared such as the scope of the call, criteria and specific requirements on the Taiwanese and Dutch side. Expert speakers from both countries will outline the respective landscape in photonics research: Professor Andrea Fiore (Netherlands, Eindhoven University of Technology) and Professor San-Liang Lee (Taiwan). Furthermore, researchers from Dutch universities and research institutes, and researchers from Taiwan will have the opportunity to ask questions.  It is not mandatory to join the webinar before submitting a proposal.
Date: Wednesday 9 June 2021
Time: 10.00-11.30 hrs CEST – 16.00-17.30 hrs TST

Online matchmaking event

The matchmaking event will provide researchers from Taiwan and The Netherlands opportunities to network with potential partners by teaming up for joint research topics. Attendees will receive background information and in-depth questions will be addressed. It is not mandatory to join this online matchmaking event before submitting a proposal.
Date: Wednesday 23 June 2021
Time: 10.00-11.30 hrs CEST – 16.00-17.30 hrs TST

The deadline for submitting a joint research proposal is 9 November 2021. For more information, please see the call for proposals Consortia in Photonics (Taiwan).

On the 26th of May, 2021, Tiger Accelerator will be organizing the first edition of the RAPID-Health Scaleup Roadshow, where outstanding international medtech companies will present the latest progress and developments they have achieved in Europe, through Tiger Accelerator’s RAPID-Health program, partnered with ROM Utrecht Region and TBA Innovation Committee.

In this first edition, we are proud to present the company Instant NanoBiosensors:

Instant NanoBiosensors Co., Ltd. is an award-winning Taiwanese start-up, specialized in the development of cutting-edge biosensor platforms. Established in 2016 by co-founder Tsun-Chih ”Tony” Chung (CEO), Lai-Kwan Chau (PhD), and Shau-Chun ”Paul” Wang (PhD), this aspiring biotechnology company operates on the mission to continuously improve biomedical research and diagnostic processes with simple, reliable and affordable detection solutions.

With the unique & patented FOPPR™ Technology (Fiber Optic Particle Plasmon Resonance), the Light-Sensing Biomarker Analyzer platforms offer instant and accurate results for a variety of applications. By combining novel biomarker with advantageous devices and biochips, Instant NanoBiosensors has the vision to revolutionize traditional immunoassays and diagnostic analyses for a more efficient healthcare ecosystem.

During the Roadshow event, Tony Chung, the CEO & Co-Founder of Instant NanoBiosensors, will introduce the company’s profile, its unique technology solutions and its fundraising plans.

All partners and potential investors are invited to attend join unique opportunity to learn more about Instant NanoBiosensors, one of the most promising startups from the RAPID-Health portfolio.

Find the registration link here