collaboration
,

NWO Take-off phase 1 – Feasability studies WO

Researchers from NWO recognized university institutions…
,

Perspectief round 2020/2021

Perspectief round 2020/2021 is opened as of 20 July.…

KIEM 2020 open

Hogescholen en universitaire onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verkennend onderzoek met praktijkpartners (twee, waarvan minimaal één mkb-partij) binnen de thematische kaders van de KIA’s. Waarvoor Het doel van de regeling is het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen praktijkpartners enerzijds en hogescholen/universiteiten anderzijds. De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit […]

MIT: R&D collaborative projects open

Do you work with other SME’s to develop or renew products, production processes or services? You can apply for an R&D collaboration project. In this way, the government stimulates innovation. An SME entrepreneur can apply for an R&D collaboration project on behalf of a partnership. An R&D collaboration project focuses […]

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die […]