Over FHI

Collectieve marketing

FHI heeft als missie het collectief te zijn van technologiebedrijven die in de Nederlandse markt actief zijn als aanbieders van industriële elektronica, gebouwautomatisering, industriële automatisering, laboratorium technologie en medische technologie. Sinds de oprichting van de vereniging in 1956, toen onder de naam Het Instrument, vult de vereniging de behoefte van de lidbedrijven in door collectieve marketingactiviteiten.

Individuele dienstverlening

De vereniging stelt voor haar leden individuele diensten beschikbaar, op non-profitbasis. Daartoe is exclusieve branchespecifieke expertise beschikbaar binnen FHI. Daarnaast is voordeel te behalen op basis van de gezamenlijke aanpak en het contactennetwerk van FHI.

Belangenbehartiging

FHI en de aangesloten brancheorganisaties vormen gezamenlijk een machtsfactor die wordt aangewend om de belangen van de aangesloten leden te behartigen bij overheden, politiek en bij allerlei maatschappelijke groeperingen. Deze belangenbehartiging verloopt veelal via lobbycircuits, meer en minder formeel.

807

Leden

7478000 euro

Ledenomzet

28000

Medewerkers

FHI Activiteiten

Bedrijfsondersteuning

Workshops

Branches

FHI Nieuwsberichten