Holland High Tech organiseert jaarlijks de HiTMaT Call (Connecting High Tech pps in Maatschappelijke Thema’s); een open Call waarin wetenschappers uit bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties een bedrag van € 25.000,- aan kiem-geld kunnen winnen om, in samenwerking met minstens één onderzoeksinstelling (hoofdaanvrager) en één ondernemer, hightech onderzoekinnovaties te verbinden aan maatschappelijke thema’s, in een uitwerking van een groot publiek-privaat samenwerkingsprogramma.

Deadline voor indiening

De HiTMaT Call for Proposals 2020 is open. De deadline voor het indienen van aanvragen is: 2 juni 2020, 14:00 uur CEST (Midden-Europese zomertijd).

Achtergrond van de Call

Het TKI HTSM en de topsector HTSM hebben in hun KIA 2018-2021 per maatschappelijk thema de innovatie-uitdagingen op een rij gezet. Deze thema’s relateren aan het nieuwe missie gedreven overheidsbeleid waarin maatschappelijk relevante thema’s in missies en kennis-innovatie-agenda’s (KIA’s) worden vormgegeven.

Dit zijn de thema’s die leidend zijn voor deze Call:

  • Gezondheid en zorg
  • Veiligheid
  • Klimaat en Circulaire Economie
  • Mobiliteit
  • Landbouw, Water en Voedsel

Meer informatie

Lees meer over deze call op de site van Holland High Tech.

Webinar ‘Succesvol indienen van een projectaanvraag in de HHT HiTMaT 2020 Call for Proposals’

Wilt u meer weten over het indienen van een projectvoorstel in onze open call voor hightech innovatieonderzoek? Wilt u horen wat de spelregels zijn, wie kunnen indienen, waaraan een voorstel moet voldoen en wat de onderliggende thema’s zijn?

Bent u geïnteresseerd in adviezen en tips om uw projectvoorstel te verbeteren om meer kans te maken op € 25.000,- aan kiemgeld voor de opstart van een publiek-privaat R&D samenwerkingsproject? Misschien heeft u al wel een idee, maar nog niet de juiste samenwerkingspartner gevonden?

Tijdens het Webinar op dinsdagochtend 12 mei (10.00-12.00) zal er ook volop gelegenheid zijn om vragen te stellen en te reageren op de andere deelnemers.

Schrijf u direct in via deze link.