Over Nano4Health

Inleiding

Nanotechnologie ligt als key enabling technology aan de basis van veel innovaties in de Health-sector. Nanotechnologie draagt bij aan een breed spectrum van toepassingen in deze sector, van het verbeteren van medicijnontwikkeling en de ontwikkeling van point-of-care producten voor gedecentraliseerde diagnostiek tot aan DNA-analyse (next gen sequencing).

Nanotechnologie heeft grote maatschappelijke en economische impact. Dankzij een goede organisatiegraad en heeft Nederland een internationale koppositie weten te bereiken op het gebied van nanotechnologie. Ook de Nederlandse overheid is doordrongen van het belang en de impact van nanotechnologie op de Health-sector. Bedrijven die gebruik maken van micro- en nanotechnologie (nano inside) in het Health domein, bevinden zich typisch in de scale-up fase en bedienen niet alleen de thuismarkt, maar kennen meestal globale activiteiten.

Langer gezond leven

Nano4health richt zich met name op het thema gezondheid en zorg. Nanotech enabled oplossingen zorgen ervoor dat mensen langer met hoge kwaliteit leven en voor zichzelf kunnen zorgen, met zorg op maat. Tot vijf jaar langer kwaliteit van leven is een haalbare ambitie met als sleutel nanotechnologie. Het laboratorium zal meer en meer naar de mensen gaan in plaats van de mens naar het laboratorium, monitoring zal door nanotech meer in de thuisomgeving gaan gebeuren. Medicatie en behandeling kunnen door nanotech gebaseerde microfluidics en lab – on – a -chip oplossingen meer op het individu worden aangepast. Nanotechnologie gebaseerde DNA -analyse systemen worden ingezet voor het analyseren van het hele genoom, darmflora, kankercellen en nog veel meer. Organ -on – a -chip zal naar verwachting zorgen voor snellere medicijn ontwikkeling en vermindering van dierproeven. Nanotechnologie zorgt voor betere drug delivery en contrastagents voor imagingtechnieken. Nano -mechanisch afgestemde materialen en structurele eigenschappen reduceren afstotingsprocessen bij implantaten, maken wearable medische meet – en monitorinstrumenten mogelijk en patiëntvriendelijk. Door het aanwezige high tech MKB en een duidelijk marktvraag naar oplossingen is de kans op impact op korte en middellange termijn groot. De tijd naar de markt wordt met name bepaald door regulering en financiering.

Economisch perspectief

Het ecosysteem dat is ontstaan heeft geleid tot een groot aantal high tech MKB met scale up potential en een goede basisinfrastructuur die de kans op economische impact zeer groot maken. Het veelal medische karakter van het onderzoek en de producten zorgt voor een grote vraag naar gedegen onderzoek, validatie en risicomanagement . Deze zijn noodzakelijk om een innovatie tot een vermarktbaar een goedgekeurd product te kunnen laten uitgroeien. Tijdlijnen van 15 jaar van onderzoek en ontwikkeling zijn eerder regel dan uitzondering. Investeren in het reeds ontstane ecosysteem is dan ook noodzakelijk om van de reeds gedane investeringen vanuit Nederland de vruchten te kunnen plukken. Verder kan op korte termijn (0 – 7 jaar) de hooggespecialiseerde markt voor medisch -wetenschappelijk onderzoek met instrumenten en devices worden verzorgd. Door de samenwerking met vooraanstaande Medische Centra binnen het programma is een goede markttoegang te verwachten. Bij voldoende investeringen is het exportpotentieel voor Nederland te behouden en zal de sector tot een nog belangrijkere bron van scale ups en exportinkomsten uitgroeien. Veel markten en marktsegmenten waarin nanotech de sleutel tot groei is groeien veel harder dan de gemiddelde markt. Mark tgroei van meer dan 15% is geen uitzondering .

Wat is er al?

In de Health-sector wordt al volop gebruik gemaakt van nanotechnologie. Denk aan personalised medicine, pre-screening van patiënten in de thuissituatie, de smartphone als persoonlijke medisch assistent, organ-on-a-chip onderzoekstechnieken, neurologische prothesen, maatschappelijke re-integratie van chronisch zieke personen (met bijvoorbeeld een draagbare nier of insuline-apparatuur voor diabetici), het monitoren van voeding.

Wat komt nog?

Nanotech enabled oplossingen zullen ervoor zorgen dat mensen langer met hoge kwaliteit van leven voor zichzelf kunnen blijven zorgen en dus thuis kunnen blijven wonen. Zorg op maat kan worden geleverd door technologische toepassingen in de thuisomgeving, denk bijvoorbeeld aan wearable medische meet- en monitoringsinstrumenten. Verder zorgt nanotechnologie voor steeds meer op het individu toegespitste medicatie en voor oplossingen om medicatie veel doelgerichter in te zetten, bijvoorbeeld door het toepassen van lokale chemotherapie.

Vergezicht

Hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg eruit in 2050? Een gezondheidszorg die mensen gezond houdt in plaats van genezen. Zou het mogelijk zijn dat iedere burger een virtuele tweeling (Digital Twin) heeft waarin alle medische en gezondheidsinformatie verwerkt is? Nanotechnologie is essentieel voor het vergaren van die informatie: nanotech gebaseerde ultrasnelle DNA-analyse, met nanodeeltjes verkregen ultrascherpe medische beelden (PET-MRI, CT etc.), nanosensoren zoals inslikbare sensorpillen, organen op chip van eigen cellen, gepersonaliseerde en gerichte toediening van medicijnen. Al deze technieken maken een grote kostenreductie in de zorg mogelijk: met een Digital Twin kunnen veel ziektes worden voorkomen, de burger/patiënt kan veel beter en langer onafhankelijk gezond blijven leven, terwijl met organen on chip de kosten en ontwikkeltijd van medicijnen sterk zullen reduceren. En als goede voeding als eerste stap in het voorkomen van ziektes wordt gezien, kan een Digital Twin ook een grote rol spelen middels gerichte adviezen op maat.

Toepassingen

Maatschappij

Proefdiervrij medicijn onderzoek, organ on a chip, DNA analyses, nanosensoren, wearables, insideables

Medicatie

Gepersonaliseerde medicatie, voeding-lichaam interactie, water-filtratie, (gerichte) medicatie-toepassing, medische beeldvorming

Zorg

Zelfmanagement, thuistesten, draagbare nier, neuronale prosthetics, etc

Gepersonaliseerde Medicatie

Lab/organ on a chip en microfluidics technologie

DNA-analyse

Nano tech gebaseerde

Zelfmanagement

Door (thuis)monitoren van gezondheid (wearables, insideables)

Nanomedicijn

Targeted drug delivery en nanoparticles voor enhanced imaging

Nieuwsberichten Nano4Health

16th edition of the International MicroNanoConference 2020 fully digital

On 3 and 4 December 2020, MinacNed, in collaboration with its partners from micro- and nanotechnology, is organizing the 16th edition of the international MicroNanoConference 2020. This year on a virtual platform where speakers, participants and sponsors meet in online spaces and talk to each other. deal with current topics […]

Winners HiTMat call 2020

A total of 60 proposals were submitted in the HiTMaT Call 2020. Five thematic committees have examined a total of 60 proposals submitted in the HiTMat 2020 round. The committees, consisting of representatives of the HTSM roadmaps and research institutions, assessed the proposals based on four criteria: • Quality of […]

Designer blood vessels for treating cardiovascular diseases

Cardiovascular diseases, such as coronary heart disease, are the largest cause of death worldwide, now and in the coming decade. The financial impact on society and our healthcare system is huge, since current treatments are less than optimal. A precisely designed blood vessel that fits the patient at a cellular […]

Organ-on-chip test effect COVID-19 op het hart

Niet alleen de longen ondervinden ernstige schade door COVID-19, bij een deel van de patiënten ook het hart. De oorzaak is nog niet duidelijk. Door hartweefsel op een ‘organ-on-chip’ bloot te stellen aan het virus én aan de medicatie die wordt gebruikt, ontstaat een snel en gepersonaliseerd beeld van de […]

Technologieën

Clusters

Contactpersoon

Annerie van Steijn-Heesink

Annerie van Steijn-Heesink

Project manager