Over Nano4Security

Inleiding

Nano4security zal van grote toegevoegde waarde zijn voor de veiligheid in Nederland, waarbij technische innovaties in een vroeg stadium ook getoetst worden op te verwachten productveiligheid, invloed op milieu en gezondheid, en maatschappelijke draagkracht.

Nanoforensisch onderzoek: ontwikkeling van nanosensoren, voor bijvoorbeeld DNA -onderzoek en nano -gebaseerde sensoren voor detectie van minuscule hoeveelheden relevante stoffen in sporen.

Nano voor voedselveiligheid: voor de gezondheid van de consument, en voedselzekerheid, voor voldoende voedsel en voorkoming van afval. Nano voor veilige kleding : ontwikkeling van beschermende kleding tegen agressieve stoffen en weersfactoren die voldoet aan hedendaagse gezondheids – en veiligheidsstandaarden.

Nano en fraude : ontwikkeling van methoden voor identificatie – en authenticatiekenmerken op producten; nano -gebaseerde oplossingen voor het opsporen en volgen van producten (track and trace) en technologie voor bescherming van sensitieve communicatie bijvoorbeeld via quantumcommunicatie. Nano -enabled quantum security (secure internet).

Nano voor veiligheid in verkeer en woon – en werkomgeving: optimaal gebruik maken van nieuwe materialen om processen efficiënter te maken of functies te combineren; methoden en instrumenten ontwikkelen om ter plekke metingen te kunnen doen van ongewenste of schadelijke stoffen.

Nanotechnologie ligt als sleuteltechnologie aan de basis van veel innovaties in de veiligheidssector.

Economisch perspectief

De veiligheidssector biedt volop kansen voor nieuwe bedrijven. De sector zal de ontwikkelingen op gebied van alle technologieën die van invloed zijn op veiligheid van mens en natuur serieus moeten volgen en beoordelen op hun impact. Reacties op deze (wellicht bedreigende) ontwikkelingen zullen op hun beurt ook moeten komen uit hightech innovaties. Er lijkt een bereidheid te zijn om te investeren in technologie, als die resultaatgericht wordt toegepast. Het programma nano4security bouwt voort op NanoNextNL en maakt dus ook gebruik van de resultaten die daar zijn gerealiseerd. Daardoor is de technologische rijpheid voor sommige innovaties al redelijk hoog en worden hier en daar zelfs al toegepast. De omvang, complexiteit en dynamiek van het werkveld vraagt echter ook meer diepgravend onderzoek om tot de gewenste resultaten te komen. Omdat het programma is ingebed in een ecosysteem van kennisinstellingen en bedrijven (van groot tot klein) zal de doorstroming van resultaten voorspoedig verlopen. Bovendien is het verbonden met een aantal grote en voor een deel reeds lopende initiatieven waardoor benutting van de uitkomsten optimaal zal zijn. Daarnaast speelt assessment een nano belangrijke rol in succesvol integreren.

Vergezicht

Veiligheid zal in de toekomst een steeds belangrijker aandachtspunt worden. Hoe krijgen we grip op de voortschrijdende digitalisering en hoe voorkomen we dat data onversleuteld in de handen van anderen vallen? Hoe kunnen we ons in de toekomst beschermen tegen terroristische biochemische aanvallen? Houden we als burgers zelf grip op de veelheid van medische gegevens die in steeds grotere omvang worden gegenereerd? Kunnen we onze eigen DNAcode beschermen? Hoe staat het met voedselveiligheid? In veel gevallen bieden toekomstige nanotechnologieën de oplossing. Nanofotonische data-encryptie speelt hier in de toekomst een belangrijke rol, evenals nanobiosensoren die uiterst snel een virus of micro-organismen kunnen identificeren. Maar wellicht krijgen we in de toekomst een snelle “nano-inside” handheld DNA-test of nieuwe nanocoatings die oppervlakken tegen bacteriën beschermen.

Toepassingen

Quantum Computing

Nanodevices voor quantum computing en encryption (nano-fotonica);

Dataopslag

Nano-gebaseerde dataopslag technologie (DNA encoding); Nano voor forensisch onderzoek.

Safe-by Design

Risicomanagement, risicoanalyse en toxiciteit van nanotechnologie;

Forensisch Onderzoek

Nano forensisch onderzoek: Nanosensoren, voor bijv. DNA onderzoek en nanogebaseerde sensoren voor detectie van minuscule hoeveelheden relevante stoffen

Veilige Kleding

Nano voor veilige kleding: beschermde kleding tegen agressieve stoffen en weersfactoren die voldoen aan hedendaagse gezondheids- en veiligheidsstandaarden.

Kwantumcommunicatie

Nano en fraude: Identificatie en authenticatie kenmerken op producten; Bescherming van sensitieve communicatie.

Veiligheid in verkeer

Nano voor veiligheid in verkeer en woon/ werkomgeving: nieuwe materialen om processen efficiënter te maken of functies te combineren.

Nieuwsberichten Nano4Security

Winners HiTMat call 2020

A total of 60 proposals were submitted in the HiTMaT Call 2020. Five thematic committees have examined a total of 60 proposals submitted in the HiTMat 2020 round. The committees, consisting of representatives of the HTSM roadmaps and research institutions, assessed the proposals based on four criteria: • Quality of […]

Inventions from Twente reveal crucial secrets about serious crimes

Thanks to the research done in Twente, the police are facing a breakthrough in solving murders, rape and other serious crimes. Because a state-of-the-art cotton swab and luminous powder will reveal details that have remained a secret until now. “You have big and small innovations. And these are really big […]

Partner samenwerking: Plaats delict onderzoek op een chip

Winnaars HTSM HiTMaT Call 2019 – KIEM-gelden MinacNed partners Micronit en Saxion Hogeschool werken samen aan een onderzoeksproject: ‘Plaats delict onderzoek op een chip: Single cell analyse met behulp van microfluïdische systemen’. Dit project past in het thema Security en de projectpartners ontvingen in november 2019 een KIEM-geld toekenning van […]

Technologieën

Clusters

Contactpersoon

Annerie van Steijn-Heesink

Annerie van Steijn-Heesink

Project manager