Doel Lab-on-a-chip

Labs-on-chips zijn ontwikkelt voor de medische wereld. Deze chips worden ook wel omschreven als laboratoria die op één microchip passen. Dankzij deze chips is het onder meer mogelijk om met een druppel bloed een complete analyse van het bloed te maken, of het effect van medicijnen op orgaanweefsel te bestuderen.

Studies naar individuele cellen voor sortering en detectie van (circulerende) nanodeeltjes in bloed worden onderzocht. Dit werk is relevant voor antibioticaresistentie, ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor immuunziekten en (vroege) detectie van kanker en ischemie.

In het cluster “Nanos-detectie en -voorbereiding” wordt de nadruk gelegd op nieuwe ultragevoelige optische detectietechnieken voor vroege diagnose van ziekten zoals Parkinson en Alzheimer. Verder zullen monstervoorbereiding en doelextractie technieken worden onderzocht die essentieel zijn om relevante doelen van de milliliter monsters over te dragen naar minder dan nl analyse volumes.

In het cluster “Nanofluidics” wordt de manipulatie en kleppen van ultrakleine monstervolumes en micro- en nanodeeltjes met behulp van ultrasone, elektrische en magnetische technieken onderzocht. Daarnaast zullen nieuwe scheidingstechnieken voor nanofluïdica worden ontwikkeld voor een snelle analyse van eiwitten en DNA. In alle drie clusters zijn zowel onderzoekers van topkwaliteit (Spinoza, Stevin, Vici-laureaten), grote bedrijven (Philips) en MKB’s (Lionix, Micronit, Pamgene, enz.) Betrokken. Voor klinische expertise is er samenwerking met NKI, LACDR en MST.

Het resultaat van het programma zal een mix zijn van uitstekend onderzoek, nieuwe op nanotechnologie gebaseerde methoden voor snelle en vroege diagnose van ziekten zoals kanker, ischemie, Parkinson enz., En valorisatie van dergelijke technieken door deelnemende bedrijven of nieuw gevormde spin-off’s.

Agenda

Contactpersoon

Annerie van Steijn-Heesink

Annerie van Steijn-Heesink

Project manager

Lab-on-a-chip Cluster

MinacNed is bezig met het opzetten van cluster activiteiten voor MinacNed leden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Annerie van Steijn-Heesink, projectmanager van MinacNed.