,

KIEM HighTech

KIEM HighTech aims to conduct practical research…
,

NGF: Future-proof hightech equipment

To stimulate the development of a new generation…

EUREKA Subsidie zoekt voorstellen voor waterstof innovaties

Tot en met 4 november 2021 is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor internationale R&D-samenwerkingsprojecten, gericht op innovatieve oplossingen rondom het transport van waterstof. De beste projectvoorstellen worden gehonoreerd met subsidies tot 500.000 euro. Lees hier meer. Waterstof vraagt om nieuwe innovaties Waterstof biedt grote kansen voor de […]

Matchmaking NWA safety assessment via animal-free models

Met dit online matchmaking platform brengen we verschillende partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de beroepspraktijk en de wetgeving bij elkaar die willen bijdragen aan de acceptatie en implementatie van bestaande diervrije modellen voor veiligheidsbeoordeling. Het doel is om gezamenlijk wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeksvoorstellen en concrete adaptatiemaatregelen te ontwikkelen, met […]

Nieuwe NWO subsidie instrumenten beschikbaar

Vergrijzing, diabetes type 2, tekort aan zorgpersoneel; onze samenleving staat voor grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven en publieke partijen. NWO speelt daar op in door jaarlijks via diverse subsidie-instrumenten ruim €100 miljoen te investeren in onderzoek waarin publieke en […]