Founding fathers MinacNed

Bij deze start van MinacNed in 2004 waren een aantal organisaties betrokken in de rol van ‘founding father’.

Met hun financiële steun hebben deze ‘founding fathers’ een extra boost gegeven aan MinacNed. Daarnaast hebben zij hun naam verbonden aan de branchevereniging, wat bijgedragen heeft aan de continuïteit en groei van MinacNed als de branche organisatie en cluster vereniging voor Microsystemen en Nanotechnologie in Nederland.

 
imec
founding father MicroNed
Radboud University Nijmegen
TU Eindhoven