Over Nano4Security

Inleiding

Nano4security zal van grote toegevoegde waarde zijn voor de veiligheid in Nederland, waarbij technische innovaties in een vroeg stadium ook getoetst worden op te verwachten productveiligheid, invloed op milieu en gezondheid, en maatschappelijke draagkracht.

Nanoforensisch onderzoek: ontwikkeling van nanosensoren, voor bijvoorbeeld DNA -onderzoek en nano -gebaseerde sensoren voor detectie van minuscule hoeveelheden relevante stoffen in sporen.

Nano voor voedselveiligheid: voor de gezondheid van de consument, en voedselzekerheid, voor voldoende voedsel en voorkoming van afval. Nano voor veilige kleding : ontwikkeling van beschermende kleding tegen agressieve stoffen en weersfactoren die voldoet aan hedendaagse gezondheids – en veiligheidsstandaarden.

Nano en fraude : ontwikkeling van methoden voor identificatie – en authenticatiekenmerken op producten; nano -gebaseerde oplossingen voor het opsporen en volgen van producten (track and trace) en technologie voor bescherming van sensitieve communicatie bijvoorbeeld via quantumcommunicatie. Nano -enabled quantum security (secure internet).

Nano voor veiligheid in verkeer en woon – en werkomgeving: optimaal gebruik maken van nieuwe materialen om processen efficiënter te maken of functies te combineren; methoden en instrumenten ontwikkelen om ter plekke metingen te kunnen doen van ongewenste of schadelijke stoffen.

Nanotechnologie ligt als sleuteltechnologie aan de basis van veel innovaties in de veiligheidssector.

Economisch perspectief

De veiligheidssector biedt volop kansen voor nieuwe bedrijven. De sector zal de ontwikkelingen op gebied van alle technologieën die van invloed zijn op veiligheid van mens en natuur serieus moeten volgen en beoordelen op hun impact. Reacties op deze (wellicht bedreigende) ontwikkelingen zullen op hun beurt ook moeten komen uit hightech innovaties. Er lijkt een bereidheid te zijn om te investeren in technologie, als die resultaatgericht wordt toegepast. Het programma nano4security bouwt voort op NanoNextNL en maakt dus ook gebruik van de resultaten die daar zijn gerealiseerd. Daardoor is de technologische rijpheid voor sommige innovaties al redelijk hoog en worden hier en daar zelfs al toegepast. De omvang, complexiteit en dynamiek van het werkveld vraagt echter ook meer diepgravend onderzoek om tot de gewenste resultaten te komen. Omdat het programma is ingebed in een ecosysteem van kennisinstellingen en bedrijven (van groot tot klein) zal de doorstroming van resultaten voorspoedig verlopen. Bovendien is het verbonden met een aantal grote en voor een deel reeds lopende initiatieven waardoor benutting van de uitkomsten optimaal zal zijn. Daarnaast speelt assessment een nano belangrijke rol in succesvol integreren.

Vergezicht

Veiligheid zal in de toekomst een steeds belangrijker aandachtspunt worden. Hoe krijgen we grip op de voortschrijdende digitalisering en hoe voorkomen we dat data onversleuteld in de handen van anderen vallen? Hoe kunnen we ons in de toekomst beschermen tegen terroristische biochemische aanvallen? Houden we als burgers zelf grip op de veelheid van medische gegevens die in steeds grotere omvang worden gegenereerd? Kunnen we onze eigen DNAcode beschermen? Hoe staat het met voedselveiligheid? In veel gevallen bieden toekomstige nanotechnologieën de oplossing. Nanofotonische data-encryptie speelt hier in de toekomst een belangrijke rol, evenals nanobiosensoren die uiterst snel een virus of micro-organismen kunnen identificeren. Maar wellicht krijgen we in de toekomst een snelle “nano-inside” handheld DNA-test of nieuwe nanocoatings die oppervlakken tegen bacteriën beschermen.

Toepassingen

Quantum Computing

Nanodevices voor quantum computing en encryption (nano-fotonica);

Dataopslag

Nano-gebaseerde dataopslag technologie (DNA encoding); Nano voor forensisch onderzoek.

Safe-by Design

Risicomanagement, risicoanalyse en toxiciteit van nanotechnologie;

Forensisch Onderzoek

Nano forensisch onderzoek: Nanosensoren, voor bijv. DNA onderzoek en nanogebaseerde sensoren voor detectie van minuscule hoeveelheden relevante stoffen

Veilige Kleding

Nano voor veilige kleding: beschermde kleding tegen agressieve stoffen en weersfactoren die voldoen aan hedendaagse gezondheids- en veiligheidsstandaarden.

Kwantumcommunicatie

Nano en fraude: Identificatie en authenticatie kenmerken op producten; Bescherming van sensitieve communicatie.

Veiligheid in verkeer

Nano voor veiligheid in verkeer en woon/ werkomgeving: nieuwe materialen om processen efficiënter te maken of functies te combineren.

Nieuwsberichten Nano4Security

QuiX levert zijn processor aan Duitsland!

QuiX Quantum, de wereldwijde marktleider in kwantum fotonische processors, heeft een 12-mode kwantum fotonische processor geleverd aan Duitsland, voor een samenwerking met onderzoekers aan de universiteit van Paderborn. Deze fotonische processor is de krachtigste ter wereld. Kwantum fotonische processors vormen het centrale onderdeel van fotonische kwantumcomputers en bieden grote beloften […]

Eerste versie van programma iMNC21 gepubliceerd, registreer direct

Het programma voor de international MicroNanoConference 2021 is nog niet geheel gevuld, maar een deel van de sprekers is bekend vanuit wetenschap en industrie. Op 2 en 3 december 2021 kijken we uit naar een live event in Utrecht waar wij u graag ontmoeten op de congresvloer van de Jaarbeurs. […]

Nanotechnologiebedrijven over hun ervaringen met Safe-by-Design

Bedrijven testen Safe-by-Design en zijn positief. Dit blijkt uit werk van het Europese project NanoReg2. De nanotechnologiebedrijven zagen hiermee de kans om al vroeg in het innovatieproces risico’s kleiner te maken. Het blijkt wel lastig om de meest geschikte Safe-by-Design-maatregelen te kiezen. Safe-by-Design stuurt aan op het zo klein mogelijk […]

16th edition of the International MicroNanoConference 2020 fully digital

On 3 and 4 December 2020, MinacNed, in collaboration with its partners from micro- and nanotechnology, is organizing the 16th edition of the international MicroNanoConference 2020. This year on a virtual platform where speakers, participants and sponsors meet in online spaces and talk to each other. deal with current topics […]

Technologieën

Clusters

Contactpersoon

Annerie van Steijn-Heesink

Annerie van Steijn-Heesink

Project manager