Over MinacNed

MinacNed is een branchevereniging met als doel de economische activiteit te versterken op basis van microsystemen en nanotechnologie. De leden bestaan ​​uit onderzoeksinstituten, de maakindustrie, leveranciers, integrators en eindgebruikers van producten en diensten die mogelijk gemaakt zijn door, of gebruik maken van, micro- en of nanotechnologie.

De kernactiviteiten van MinacNed dragen bij aan het bieden van een platform voor duurzame economische en maatschappelijke waarde creatie en het bieden van een ecosysteem voor onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers. Daarnaast organiseert MinacNed evenementen voor leden en de jaarlijkse International MicroNanoConference.

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 personen, allen vertegenwoordigers van de micro- en nanotechnologiebranche en werkzaam in de wetenschap of in de industrie. Het bestuur van MinacNed heeft samen met NanoNextNL de nanovisie 2030 en het programma nano4society geformuleerd.

Het bestuur van MinacNed is vertegenwoordigd in de St.NanoNextNL, roadmap nanotechnologie, HTSM, en voert een actieve lobby voor de branche in Den Haag.

Doel MinacNed

MinacNed als branchevereniging

Belangenbehartiger van haar leden richting stakeholders, politiek en publieke opinie
waarbinnen het ecosysteem optimaal kan netwerken; waar maatschappelijke uitdagingen en enabling technologies elkaar vinden.

MinacNed als kennisautoriteit

Voor leden, MKB, politiek, talenten en stakeholders.

MinacNed als bemiddelaar

Met andere micro- en nanogerelateerde internationale en nationale (branche)verenigingen & partners subsidie en financieringsmogelijkheden: Publiek Private Samenwerkingen

Propositie voor leden

Stimuleert innovatie met en voor leden

 • Ecosysteem waar leden, bedrijven, kennisinstellingen en overheid optimaal kunnen samenwerken om innovaties te realiseren
 • Kennissessies & cluster events voor haar leden
 • Platform voor overleg en samenwerking tussen leden
 • Mogelijkheid om samen met leden (kennisinstellingen & bedrijven) innovaties te realiseren

Netwerk

 • Aansluiting bij (inter)nationale branche gerelateerde netwerken, partners en overheid
 • Toegang tot een breed netwerk van experts
 • Internationale innovatieve en match making missies om internationale zakelijke kansen, innovatiemissies te stimuleren
 • Verbinding met publiek-private partnerschappen

Toonaangevend ledenbestand

 • De sterke spelers in de markt zijn aangesloten
 • Participatie van alle enabling technologieën
 • Alle grote kennisinstellingen zijn lid en stellen kennis beschikbaar aan MinacNed netwerk

Activiteitsgebieden

Marktontwikkeling

 • Inzichtelijk maken PPS-en, Calls, etc.
 • Website
 • Van start-up naar scale-up

Netwerken in het ecosysteem

 • Samenwerking in R & D
 • Uitwisseling van kennis & ervaring in bedrijfsontwikkeling
 • Ontwikkeling van innovatiemogelijkheden in de waardeketen
 • Thematische cross-over bijeenkomsten: ‘Nano & ….’

Publiek belang

 • Vertegenwoordiging van de branche, micro- & nanotechnologie
 • Beïnvloeding van het openbare beleid en de publieke opinie over maatschappelijke thema’s, uitdagingen

Talent

 • Onderwijs
 • Werknemers

Nano4Society

MinacNed en NanoNextNL werken samen in het programma Nano4Society

 • Wetenschappelijke bestuur NanoNextNL
 • Bedrijven, start-ups, onderzoeksinstellingen MinacNed

Nano4Society

 • Subsidieaanvraag overheid, topsectoren
 • Subsidieaanvraag Europese overheid

Bedrijven en wetenschap versterken elkaar in het ecosysteem van Nano4Society