MinacNed werkt in nauwe samenwerking met partners zowel in Nederland als internationaal. Hieronder een korte omschrijving van onze samenwerkingspartners.

High Tech NL

high tech nlSamenwerken en innoveren staan aan de basis van ieder succes. De toekomst van de Nederlandse hightechindustrie vraagt om voortdurende innovatie en om samenwerking tussen industrie en kennisinstellingen. Ook op de lange termijn. Nederland staat voor een aantal maatschappelijke uitdagingen waarvoor de hightechsector kan bijdragen aan de oplossingen.

Branchevereniging High Tech NL mobiliseert organisaties techniek in te zetten, te ontwikkelen en te vertalen naar nieuwe producten en diensten die ten dienst staan van de samenleving. Zo maken wij de koppeling tussen value cases en business cases. Wij streven naar een probleemgericht ecosysteem in plaats van een sectorgericht ecosysteem. Alleen dán kunnen wij als sector daadwerkelijk werken aan een betere toekomst, voor Nederland en voor de hightechsector.

Lees meer over Hightechnl

Holland High Tech

Holland High Tech is een onafhankelijke stichting (Stichting TKI HTSM) die wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De structuur omvat een raad, een raad van toezicht, een routekaartraad, een directeur en een bureau. Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en de uitvoering van de stichting. De Roadmap Council adviseert de Raad bij R&D-programmering voor de Topsector; de Raad van Toezicht geeft de Raad strategisch advies. De directeur en het bureau beheren de dagelijkse gang van zaken.

Lees meer over Holland High Tech

HTSM (Topsector)

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) verenigt de industrie, de academische wereld en de overheid in belangrijke ontsluitende technologieën voor grote maatschappelijke uitdagingen.

Topsector HTSM heeft een thematisch kader met vijf grote maatschappelijke uitdagingen: klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Dit raamwerk vormt de verbinding tussen de bottom-up programmering van de HTSM technologie roadmap teams en de top-down programmering in het Nederlandse missiegedreven Topsector- en Innovatiebeleid.

Lees meer over HTSM (Topsector)

IVAM Microtechnology NetworkIVAM

IVAM verenigt mensen die enthousiast zijn over sleuteltechnologieën en de manier waarop deze technologieën ons dagelijks leven en onze toekomst vormgeven.

Als internationaal bedrijfsnetwerk voor microtechnologie en expert op het gebied van technologiemarketing verbindt IVAM professionals in de hightechindustrieën en ondersteunt hen bij het op de markt brengen van innovatieve technologieën en producten en het verkrijgen van een concurrentievoordeel in de internationale concurrentie.

IVAM – Het internationale business netwerk

  • Internationaal – We hebben leden in veel landen over de hele wereld en partners in de marktrelevante overzeese regio’s.
  • Microtechnologie – Wij vertegenwoordigen microtechnologie en gerelateerde sleuteltechnologieën zoals MEMS, nanotechnologie, geavanceerde materialen, micro-optica en fotonica, sensor- en meettechnologie, gedrukte en organische elektronica.
  • Business – Ons essentiële doel is om de business van onze leden te versnellen op basis van onze branche- en marktkennis, onze talrijke contacten en onze marketingexpertise.
  • Netwerk – We hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd dat we voortdurend uitbreiden, want hoe meer we zijn, hoe meer we kunnen bereiken.

Lees meer over IVAM