De Internationale MicroNanoConferentie 2023 vond plaats op 30 en 31 oktober 2023 in Utrecht. Met vijf inspirerende keynote sprekers en meer dan veertig sprekers in twaalf themasessies kijken we terug op een succesvolle bijeenkomst.

Keynote sprekers

Op de eerste dag trapte keynote spreker Monika Hoekstra van NXTGEN HighTech de bijeenkomst af met een inspirerend betoog over NXTGEN HighTech’s ambitie om een leidend Europees top 5, hightech ecosysteem te worden, hoe daar te komen en te blijven, en de intensieve samenwerkingen die nodig zijn voor duurzame economische en maatschappelijke impact.

De keynote ‘QDNL – een nieuwe kwantumeconomie voor Nederland’ van Pieter de Witte van Quantum Delta NL, gaf ons een overzicht van het programma Quantum Delta NL: van de eerste en tweede kwantumrevolutie, de ketenanalyse voor alle drie de KAT’s (Quantum Computing, Quantum Staging Network en Quantum Sensing) tot de nationale opening van de Talent & Learning Centres en QDNL’s visie voor 2035.

De derde keynote spreker was Sander den Hoedt van Delmic. Sander besprak het unieke Nederlandse ecosysteem voor deep tech (hardware) bedrijven. Om het publiek inspirerende inzichten te geven, gebruikte Sander zijn eigen bedrijf Delmic als voorbeeld. Met een diepgaande blik liet Sander zien hoe zijn bedrijf begon als spin-off van academische groepen en hoe de groei sindsdien profiteerde van het unieke Nederlandse ecosysteem. Hij liet het publiek zien welke kansen en uitdagingen Delmic is tegengekomen.

Op de tweede dag trapte keynote spreker Marc Hendrikse van Holland High Tech af met zijn lezing ‘Micro-Nano community als cruciaal ecosysteem voor de urgente transities’. In zijn lezing benadrukte Marc ook het belang van het ecosysteem. Hij liet het ecosysteem van Holland High Tech zien, waar bedrijven, kennisinstellingen en overheid nauw samenwerken om innovatie naar de markt te brengen. Hun uiteindelijke doel? Wereldwijde uitdagingen helpen oplossen door innovaties die gebaseerd zijn op onderscheidende Nederlandse technologische sterktes, in publiek-private samenwerking naar de markt te brengen en daarmee zowel maatschappelijke als economische waarde te realiseren.

De laatste keynote spreker was Mijndert van der Spek van de Heriot Watt University in Edinburgh. Hij besprak Direct Air CO2 Capture and Storage (DACCS), een van de beschikbare routes om CO2 uit de lucht te halen en te helpen de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Hij begon met een overzicht van de verschillende soorten technologieën voor het direct afvangen van CO2 uit de lucht. Vervolgens ging de lezing in op directe luchtafvang met behulp van vaste sorbentia, waarbij het werk aan de Heriot Watt University werd besproken, inclusief het begrijpen en modelleren van interacties op moleculair niveau (nanometerschaal), wat het mogelijk maakt om modellen te maken van directe luchtafvang met vaste sorbentia (meterschaal). Uiteindelijk projecteerde Mijndert de prestaties en kosten van directe luchtafvang in de toekomst.

Sessies en winnaars 

Gedurende beide dagen werden verschillende parallelsessies georganiseerd door sessievoorzitters en sprekers. Bezoekers van de iMNC konden deelnemen aan meerdere sessies over thema’s als Health, Quantum, Microfluidics, Manufacturing Technologies en Energy. Amitesh Singh van LioniX won de Exhibitor Pitch en de Poster van het Jaar ging naar Zhilin Wang van de TU Delft.

Marike Boertien

Tijdens de iMNC23 introduceerden Quantum Delta NL en MinacNed gezamenlijk Marike Boertien, die een nieuwe functie is gestart als Ecosystem Builder voor het micro-, nano- en quantumecosysteem. Als je inzichten of suggesties hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marike via m.boertien@utwente.nl.

Als MinacNed bestuur kijken we terug op twee dagen vol inspiratie door het ontmoeten van nieuwe en bekende mensen op een goed georganiseerde conferentie. Hopelijk tot volgend jaar op 28 en 29 oktober in Eindhoven!