Het programma “Horizon Europe”, dat dinsdag 2 februari 2021 werd gelanceerd, heeft een budget van ongeveer € 95 miljard voor onderzoek en innovatie in heel Europa van 2021-2027.

“Horizon Europa” is het negende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, volgend op het programma “Horizon 2020” (2014-2020), en wordt het grootste programma ooit in Europa. De lancering ervan door het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU wordt gepromoot samen met een mobilisatieproces voor heel Europa, in combinatie met structuurfondsen en, in het bijzonder, met de nationale herstel- en veerkrachtplannen van elke lidstaat ter voorbereiding van de “ Next Generation EU, 2021-26 ”-programma.

Het doel is dat de Europese Unie het voortouw neemt in de dubbele groene en digitale transitie in combinatie met een veerkrachtig herstel door middel van een vernieuwde Europese onderzoeksruimte (EOR) en door een effectieve toename van publieke en private investeringen in O&O, met name in de context van de recente herbevestiging door de Europese Commissie van de doelstelling van 3% van de publieke en private investeringen in O&O in termen van bruto binnenlands product tegen 2030.

“Horizon Europa” is gebaseerd op drie hoofdpunten:

1. Wetenschappelijke excellentie: ontwikkeling van hoogwaardige vaardigheden en expertise om het wetenschappelijk leiderschap van de Europese Unie te versterken, met betrokkenheid van alle regio’s en alle Europese burgers; het creëren van nieuwe markten, arbeidsomstandigheden en vaardigheden, met name in de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de negatieve gevolgen van de pandemie.

2. Mondiale uitdagingen en het Europese industriële concurrentievermogen: natuurlijke hulpbronnen, mobiliteit, voedsel, digitale media en energie zijn slechts enkele van de gebieden die kunnen rekenen op aanvullende steun voor onderzoek naar de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, en voor de daarmee samenhangende industriële technologie; het is op dit gebied dat naar verwachting partnerschappen zullen worden aangegaan met het doel om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

3. Innovatief en inclusief Europa: er zullen stimulansen zijn voor het creëren van professionele carrières die verband houden met onderzoek, zowel in de publieke als de private sector, waardoor deze meer inclusief worden, met name voor vrouwen en minderheden; Het is ook bedoeld om ecosystemen voor onderzoek en rekrutering te stimuleren om talenten in Europa op te leiden en te behouden. Andere doelstellingen zijn onder meer de samenwerking tussen nationale financieringsinstanties en de Europese Commissie, en tegelijkertijd bijdragen aan het bevorderen van de oprichting van “Europese universitaire” netwerken.

Het programma “Horizon Europa” omvat vier implementatiepijlers:

Pijler 1: “Science of Excellence”, ondersteuning van wetenschappelijke excellentie in termen van menselijke hulpbronnen en infrastructuur, met name via de Europese Onderzoeksraad (ERC), de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) en onderzoek infrastructuren (ESFRI).

Pijler 2: “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”, ter ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op zes gebieden (of clusters): gezondheid; Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving; Civiele veiligheid voor de samenleving; Digitaal, industrie en ruimte; Klimaat, energie en mobiliteit; Voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu. Onder de reikwijdte van deze zes gebieden omvat pijler 2 ook:

Onderzoeksmissies, in vijf gebieden:

  • Kanker;
  • Aanpassing aan klimaatverandering, inclusief maatschappelijke transformatie;
  • Klimaatneutrale en slimme steden;
  • Bodemgezondheid en voeding;
  • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren.
  • Institutionele partnerschappen: gericht op het mobiliseren van publieke en private sectoren op gebieden als energie, transport, biodiversiteit, gezondheid, voedsel en de circulaire economie.

Pijler 3: “Innovatief Europa”, ondersteuning van de creatie van nieuwe markten en kmo’s, inclusief nieuwe steun die zal worden verleend in het kader van de nieuwe Europese Innovatieraad (EIC), de steun voor Europese innovatie-ecosystemen (EIE) en voor het Europees Instituut van innovatie en technologie (EIT). De EIT-wetgeving is onlangs herzien, op 29 januari, al tijdens het Portugese voorzitterschap, om meer inclusieve actie te omvatten die openstaat voor heel Europa en twee nieuwe interventiegebieden, via kennis en innovatieve gemeenschappen (KIG) (namelijk oceanen en creatieve industrieën, naast de oorspronkelijke gebieden gezondheid, digitaal, energie, materialen en klimaat).

Pijler 4: “Uitbreiding van deelname aan en versterking van de Europese Onderzoeksruimte”, met inbegrip van steun voor de uitbreiding van deelname aan en versterking van de Europese Onderzoeksruimte, via een reeks verschillende financieringsinstrumenten gericht op het opzetten van netwerken voor menselijk potentieel en op institutionele niveau.

Implementatie van “Horizon Europe”

De uitvoering van het “Horizon Europa” -programma zal worden gecoördineerd door het directoraat-generaal Onderzoek (DG RTD) van de Europese Commissie, in navolging van de eerdere Europese kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Meer details op Horizon Europe | European Commission.

In het geval van Portugal wordt de coördinatie en verspreiding van de strategie ter versterking van de nationale deelname aan het programma “Horizon Europa, 2021-27” uitgevoerd via PERIN – “Portugal in Europe Research and Innovation Network”, dat de belangrijkste financieringsinstanties omvat. en promotors, namelijk FCT, ANI, AICIB, PT Space, het ERASMUS Agency en DGES, die nauw samenwerken met de promotiebureaus voor Europese programma’s in academische en onderzoeksinstituten, evenals in bedrijven, bedrijfsverenigingen en bedrijfsincubatiecentra en interface-instellingen.

Het doel van Portugal is om de nationale deelname aan het programma “Horizon Europa, 2021-27” te verdubbelen in vergelijking met deelname aan het programma Horizon 2020 (2014-2020) en ongeveer twee miljard euro aan te trekken voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten op een concurrerende basis door het publiek en particuliere sectoren, waaronder het mkb (in vergelijking met de ongeveer 1,1 miljard die tussen 2014 en 2020 is aangetrokken via de steun die is verleend door het H2020-programma, ook in concurrerende termen).

Bron: Europa.nu

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.