Het VIRAPOC-project betreft de ontwikkeling van een lab-on-a-chip detectieplatform dat gebruik maakt van verschillende sleuteltechnologieën (Nanotechnologie, Life Sciences technologie, semiconductor technologie en Fotonica) om virussen te kunnen detecteren. Het platform wordt een breed inzetbaar platform voor verschillende Point of Care (POC) toepassingen. Nauwkeurige virustesten moeten momenteel nog in een laboratorium uitgevoerd worden. Door de combinatie van kennis en competenties van de projectpartners (Micronit BV, NYtor BV, Holland Innovative BV, Elect BV en D’Andrea & Evers Design BV)  is het mogelijk om nauwkeurig, op een willekeurige locatie in een kort tijdsbestek (< 30 min.) uitslag te krijgen van een test. De detectie van het coronavirus (SAS-CoV-2) is het eerste virus dat men wil detecteren met het platform, na aantonen van het werkingsprincipe voor het coronavirus gaat men andere testen ontwikkelen voor bijv. Influenza, Vitamine D, etc.

De samenwerking is tot stand gekomen uit het Viralert initiatief, waarin MKB-bedrijven samen zijn gaan werken aan innovaties die te maken hebben met het Coronavirus. Het Viralert initiatief is ontstaan naar aanleiding van de hulpvraag van de Nederlandse overheid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Micronit BV heeft als kartrekker vervolgens Leap benaderd om mee te denken over de verschillende subsidiemogelijkheden en consortiumvorming voor de ontwikkeling van het virusdetectieplatform.

Vanuit het EFRO OP OOST subsidieproject is het bedrijf Salvitat BV ontstaan dat het detectieplatform (MYKEE) samen met de projectpartners ontwikkelt en uiteindelijk gaat produceren en vermarkten.

Bekijk de gehele case:

Bekijk de video waarin Herbert Torfs, Brigitte Bruijns en Laura Folkertsma meer vertellen over het VIRAPOC project en de totstandkoming van het consortium.

Bezoek LabNL en Electronics & Applications in de nazomer! 

Van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 september organiseert FHI niet alleen de vakbeurs Electronics & Applications, maar ook de gloednieuwe beurs LabNL, beide in de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens LabNL wordt u op de hoogte gebracht van de laatste innovaties in de laboratoriumwereld, terwijl bezoekers aan E&A zich volledig kunnen laten informeren over de stand van zaken in de elektronicaketen. Beide beurzen zijn kosteloos te bezoeken. 

LabNL richt zich onder andere op labmanagers, laboranten, reseachers en inkopers van labapparatuur. Leveranciers en fabrikanten staan op de beursvloer klaar om u de laatste innovaties te laten zien. 

Het wetenschappelijk ingestoken conferentieprogramma van LabNL behandelt drie overkoepelede thema’s: labautomatisering, analytische technieken en life sciences. Via de website van LabNL kunt u de lijst met sprekers raadplegen en na registratie kunt u LabNL gratis bezoeken. [URL voor registratie volgt vanaf donderdag 10 juni] 

Electronics & Applications 2021 toont de bezoeker de laatste stand van zaken in de elektronicabranche. Bovendien kunt u op de beursvloer de ‘Beste soldeerder van de Benelux’-competitie volgen. Ook de beursgadget, de E&A-Parrot, is populair bij bezoekers. 

Net als LabNL biedt E&A een uitvoerig conferentieprogramma waarin tal van actuele onderwerpen worden behandeld. Denk aan 5G, energietransitie en hardware design. Registratie voor E&A is gratis.

Lees meer over LabNL de Lab Beurs

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en het Radboudumc hebben verschillende botcellen met elkaar verweven tot een ‘organoid’ die zelfstandig nieuw, hard botweefsel kan maken. Het is het meest complete 3D-model van botvorming tot nu toe. Het 3D-model maakt het mogelijk de belangrijkste biochemische processen in ongekend detail te bestuderen en zou kunnen helpen bij het ontrafelen van de vele mysteries rond botvorming. Bovendien is het in het laboratorium gekweekte bot bijzonder geschikt voor het testen en ontwerpen van nieuwe behandelingen voor botziekten zoals osteoporose of osteogenesis imperfecta.

Stel je voor dat je stamcellen uit je beenmerg gebruikt om een ​​nieuw stukje botweefsel in het laboratorium te laten groeien, waarna artsen onderzoeken hoe bepaalde medicijnen je botweefsel beïnvloeden. Op deze manier kan er voor u, en eventueel voor iedereen, een behandelplan op maat gemaakt worden. Welkom in de wereld van gepersonaliseerde geneeskunde.

Deze visie op medicijnontwikkeling is geen sciencefiction meer nu onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en het Radboudumc het eerste deel daadwerkelijk hebben gerealiseerd: het kweken van een levensecht stukje botweefsel uit menselijke stamcellen. Het is de eerste organoid van bot, een vereenvoudigde versie van het oorspronkelijke bot, en de onderzoekers rapporteren er vandaag over in de journal Advanced Functional Materials.

Sandra Hofman

Sandra Hofmann: “We show that we can make lifelike bone exclusively with two cell types.” Image: Vincent van den Hoogen

SAMENHANGEND BEELD

“Hiermee geven we voor het eerst het volledige beeld van de botvorming in een vroeg stadium”, zegt Sandra Hofmann, universitair hoofddocent Bioengineering Bot van de TU / e. En dit is van groot belang, vooral omdat het proces waardoor botten ontstaan ​​nog grotendeels een mysterie is. Bot is een zeer complex materiaal waarin enerzijds talloze cellen en processen op elkaar inwerken en anderzijds een ingenieuze matrix van collageen en mineraal wordt opgebouwd om materiaalsterkte te geven. Over de afzonderlijke componenten is veel bekend, maar een samenhangend beeld ontbrak tot nu toe.

Drie soorten cellen spelen de hoofdrol bij botvorming: osteoblasten (die botweefsel opbouwen), osteoclasten (die bot wegnemen) en osteocyten (die de opbouw en afbraak van bot reguleren). “De meeste onderzoeken hebben zich tot nu toe gericht op een van deze celtypen, maar dat is geen goede weergave van het echte weefsel”, zegt Hofmann. “We presenteren hier een stuk geweven bot (bot in een vroeg stadium) dat is ontstaan ​​uit stamcellen en twee soorten botcellen bevat: osteoblasten en osteocyten. We zien nu dat we alleen met deze twee celtypen levensecht bot kunnen maken.”

Een klein deel van de botorganoïde, gereconstrueerd met 3D-elektronenmicroscopie. De kleuren geven verschillende cellen aan die zijn verbonden om het osteocytnetwerk te vormen, ingebed in de collageenmatrix (cyaan).

WIJZER WORDEN VAN MOLECULAR POKING

“En misschien nog wel belangrijker: ons systeem gedraagt ​​zich net als bot in een vroeg stadium”, zegt Anat Akiva, universitair docent Celbiologie aan het Radboudumc. “We laten zien dat beide typen cellen de eiwitten produceren die de cellen nodig hebben voor hun functionaliteit, en we laten met het grootste detail zien dat de matrix eigenlijk de botmatrix is ​​die we in echt weefsel zien.”

Dat een vereenvoudigde weergave van botvorming op moleculair niveau nu mogelijk is, biedt volgens de onderzoekers ongekende mogelijkheden. “Een bot bestaat voor 99% uit collageen en mineralen, maar er is ook nog eens 1% eiwitten die essentieel zijn voor een succesvolle botvorming”, legt hoogleraar Nico Sommerdijk van Radboudumc uit. “Dus wat is de rol van deze eiwitten? Hoe ondersteunen ze botvorming? Nooit eerder hebben we de mijlpalen van dit proces op moleculair niveau kunnen bekijken.”

En daarmee hebben ze meteen een mooi startpunt om de oorzaak van genetische botziekten als ‘broze botziekte’ en hun mogelijke behandelingen te onderzoeken. “Onthoud dat de oorsprong van veel ziekten op moleculair niveau ligt – en dat geldt ook voor de behandeling”, zegt Akiva. “In feite hebben we nu een eenvoudig systeem in een betrouwbare omgeving waar we kunnen rondneuzen en zien wat er gebeurt.”

REFERENCE

Anat Akiva et al., An Organoid for Woven Bone, Advanced Functional Materials (9 March 2021). DOI:10.1002/adfm.202010524

Bron: hDMT Technology news

De Europese Commissie heeft onder het Health Cluster twee extra topics gericht op onderzoek en innovatie op het gebied van COVID-19 en COVID-19 varianten gepubliceerd:

1. Funding & tenders (europa.eu) HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01:
Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment
Research & Innovation Action, 3-10  miljoen Euro per project; beschikbaar budget 60 M€

  1. Funding & tenders (europa.eu) HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02:
    Cohorts united against COVID-19 variants of concern
    Research & Innovation Action, 7-10  miljoen Euro per project; beschikbaar budget 30M€

Daarnaast zijn onder Research Infrastructures enkele geplande topics aangepast en deze zullen ook eerder open gaan:

1. Funding & tenders (europa.eu) HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01:
FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases
Research & Innovation Action, 12 miljoen Euro per project; 1 project

  1. Funding & tenders (europa.eu) HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02:
    Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious diseases epidemics
    Research & Innovation Action, 21 miljoen Euro per project; 1 project

Planning:
De vier topics zijn allen single-stage. Ze gaan open voor indiening op 13 april en sluiten op 6 mei 2021.

Onder de Reference Documents op de Funding & Tender portal Reference Documents (europa.eu) vindt u o.a. de general annexes en de templates.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) verwacht dat met deze financiële ondersteuning voor innovatie de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond kunnen komen.
Bart Brouwers

Het kabinet trekt opnieuw 24 miljoen euro uit voor start-ups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Het gaat om drie samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en (durf)investeerders op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), medtech en watertechnologie. Het gaat om de tweede tender van de zogenoemde Thematische Technology Transfer-regeling (TTT).

In september 2019 stelde het kabinet hetzelfde bedrag beschikbaar voor samenwerkingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen. Deze ondersteuning heeft volgens het kabinet inmiddels geleid tot de eerste investeringen zoals in een startup die een biologisch medicijn tegen trombose ontwikkelt.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de drie consortia geselecteerd. Elk consortium krijgt 8 miljoen euro van de beschikbare 24 miljoen euro.

1. Kunstmatige intelligentie

De eerste samenwerking gaat zich richten op het toepassen van kunstmatige intelligentie binnen de thema’s zorg en veiligheid. Onder coördinatie van de Universiteit van Amsterdam nemen vijf Nederlandse universiteiten, vier universitair medische centra, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Eindhovense durfinvesteerder LUMO Labs deel.

TTT.AI moet hét Nederlands loket worden voor AI-startups die ontstaan vanuit een kennisinstelling. “Met dit AI-consortium kunnen wij meer AI-initiatieven vanuit onze kennisinstellingen succesvol richting de markt en maatschappij brengen”, zegt Peter Westerhuijs, projectleider van het consortium en business developer bij IXA-UvA.

Andy Lürling, Founding Partner van LUMO Labs, geeft aan dat zijn investeringsfonds al volop werkt met kennisinstellingen. “Dankzij dit TTT.AI consortium zijn wij met elkaar veel beter in staat om kansrijke initiatieven te identificeren en een vliegende start te geven. Baanbrekend onderzoek en innovatieve ontwikkeling op het gebeid van AI kunnen op deze manier sneller en beter hun weg vinden in de samenleving. Vroege fase financiering is onmisbaar om de stap van idee naar impact te maken.”

2. Medische technologie voor betere diagnoses

Een consortium van de vier technische universiteiten, universitair medische centra in Rotterdam, Nijmegen en Maastricht en de Amsterdamse durfinvesteerder Innovation Industries bundelt de krachten voor meer succesvolle medische technologie. Ze bouwen aan een nationaal en open programma dat in een vroege fase de juiste kennis en expertise bij elkaar brengt en de marktgang van medische technologische innovaties versnelt voor bijvoorbeeld betere of minder belastende diagnoses en behandelingen.

3. Watertechnologie voor hergebruik en opslag van energie

Netherlands Enabling Watertechnology (NEW), het consortium voor watertechnologie, krijgt eveneens € 8 miljoen. Het consortium bestaat uit WetsusRijksuniversiteit GroningenDeltares en Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM). NEW stimuleert starters met initiatieven op het gebied van watertechnologie om zo de transitie naar een circulaire, duurzame en klimaatneutrale economie te versnellen, bijvoorbeeld op het gebied van water- en grondstoffenhergebruik en productie en opslag van energie uit water.

Het NEW-plan bestaat uit twee onderdelen: kennisoverdracht en een fonds. De partners in het kennisoverdrachtsdeel gaan kansrijke kennisstarters scouten, hen versneld laten ontwikkelen en de meest veelbelovende starters voordragen bij het NEW-fonds. “Zonder de financiële ondersteuning vanuit het NEW-fonds zullen veel goede ideeën op watertechnologiegebied de markt uiteindelijk niet halen”, aldus een toelichting van NEW. “Door de gecombineerde kennis en brede expertise zullen sterkere innovaties worden ontwikkeld door de kennisstarters. Dit, in combinatie met het NEW-fonds dat wordt beheerd door de NOM, leidt tot meer kansrijke kennisstarters en een snellere transitie van startups naar de groeifase.”

“Nederland innovatieleider”

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) verwacht dat met deze gerichte financiële ondersteuning voor innovatie de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond kunnen komen. “Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven. Deze regeling richt zich op technologische samenwerking tussen wetenschap en ondernemers en geeft een impuls aan onze toekomstige banen en inkomsten. Het is belangrijk dat we ons in de huidige economische crisis op innovatie voor zowel de korte als de lange termijn richten.”

Bron artikel: Innovation Origins

Op donderdag 25 maart is het eerste online MinacNed-ledenevenement georganiseerd in 2021, over micro bubble technology in medische toepassingen.

Met een publiek uit de industrie en de wetenschap begon het team de online webinar serie van MinacNed-ledenevenementen. In de eerste sessie van 2021 gaven prof. Michel Versluis, TU Twente en dr. Klazina Kooiman, Erasmus MC een mooi overzicht van de fundamentele wetenschap en toepassing van micro bubble technology in medische toepassingen.

Tijdens het event was er ruimte voor de aanwezigen om hun vragen te stellen aan de sprekers. Moderator Douwe Geuzebroek, van Lionix International, vroeg de sprekers waar ze de samenwerking met MinacNed-partners wilden opzoeken. Er is behoefte aan samenwerking met de industrie, legden onze sprekers uit. Om beter te begrijpen wat er nodig is voor de klinische fase. Het is mogelijk om de toepassing in de praktijk in een laboratoriumomgeving te simuleren. Nu is het nodig om met de industrie samen te werken om de technische vragen te stellen vanuit een ziekenhuisomgeving waar de technologie in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.

Samenwerking met de industrie

MinacNed-leden die met deze groepen willen samenwerken om microbellentechnologie in beeldvorming verder te ontwikkelen, en therapie met microbellen, kunnen contact opnemen met het MinacNed-kantoor. De toepassingen die tijdens de bijeenkomst zijn besproken op het gebied van medicijnafgifte, behandeling van tumoren en hart- en vaatziekten zijn de huidige onderzoeksfocus.

Thin film/MEMS-evenement

Op 20 april 2021 wordt het volgende MinacNed-ledenevenement georganiseerd door moderator Frank van de Scheur, hoofd MEMS bij Philips en voorzitter van het MinacNed-bestuur. De uitgenodigde keynotesprekers zijn Rob van Schaik, hoofdarchitect Thin film/Mems bij Philips en Richard Norte, Assistent professor aan de Technische Universiteit Delft en medeoprichter van Nenso Solutions.

De inschrijving gaat open op 6 april, inschrijving is gratis voor MinacNed-leden. Lees hier meer over het volgende MinacNed-evenement.

From this week onwards, starting entrepreneurs in the life sciences & health sector can once again register for a new edition of the Venture Challenge. Teams that pass the selection round will receive professional guidance for the development of their business case.

The upcoming spring round of the Venture Challenge will start mid-April with a first boot camp and is being organised on behalf of the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK) by NWO and top sector Life sciences & Health (Health~Holland). After an intensive trajectory of about two months, the participants will pitch their plans to a jury of investors and other experts on 18 June. The deadline for registering for this round is 12 January 2021. After that, based on the advice from the advisory committee, the board of NWO Domain Applied and Engineering Sciences will determine which teams will be admitted (see the brochure for the exact procedure).

Bringing the invention to the market

The Venture Challenge was set up by Health~Holland with the aim of providing starting entrepreneurs in the life sciences with professional support during the development of their business case. That helps with applying for funding and, ultimately, the marketing of the invention. Participation is open for teams of three to five people who have established a new start-up in the area of life sciences & health or will do that shortly. The product or service is based on a new technological invention or a new application of existing technology, which has emerged from scientific research. The programme consists of two, three-day long boot camps and regular coaching sessions. During these sessions, the participants work on setting up or refining their business case under the guidance of experienced coaches from the consultancy GameChanger Challenge.

PacingCure and SLAM Ortho winners 2020

The winners of both rounds from 2020 were announced during the online Dutch Life Science Conference last Friday. The spring round was won by PacingCure, a biotech start-up from Amsterdam that employs an innovative and precise approach to develop gene therapies for prevalent cardiac arrhythmias. Start-up SLAM Ortho from Delft, developer of precise measurement equipment to optimise drilling in bones, won the recently completed autumn edition of the Venture Challenge. Both winning teams received a cheque worth 25,000 euros that they can use to invest in the further expansion of their business.

Deadline for registration: 12 January

Candidates who submit the fully completed registration form by 12 January have a chance of securing one of the at most six available places in the upcoming spring round. All information about the Venture Challenge at NWO, including the registration form, can be found on the programme page on the Venture Challenge website.

The medical market can learn a thing from the consumer electronics marketing: reaping the benefits from open platform technologies. Ronald Dekker, senior research scientist at Philips Research, will talk about this subject during his keynote at the Nano4Health track, part of the virtual MicroNanoConference 2020.

By: Dimitri Reijerman, FHI

Dekker, who also works at the Delft University of Technology, has a lot of experience from the development of IC technology, but nowadays his focus is on the integration of complex electronic sensor functionality on the tip of smart catheters at Philips. But during his work, he discovered the problems many medical companies, especially smaller ones, have with bringing high tech products to the market. “I noticed, also in my work at the university, there’s a lot of research going on in smart devices”, Dekker says. “But in the end only a fraction of them reaches the marketplace. We also have this experience at Philips where we’re working on the technology for smart catheters.”

He was intrigued and started to zoom in on this problem: “We started looking at the causes of this issue. Many people may say it’s complicated regulations or the validation processes. But we think the awareness within the medical domain about the concept and benefits of platform technologies is just not there. So everyone is making their own stand-alone product. When we looked at the market for catheters at Philips, we discovered that for every single catheter product a new piece of technology has been developed. This development process is very expensive, nanotechnology in particular. In many cases it takes universities several years and requires tens of millions of euros, while in many domains these investments are just too large to earn them back.”

Especially start-ups have a tough time. Dekker sees this at his labs: “We at Philips have a medical certified clean room. Customers visit our labs, for example with a chip to test for cell sorting and microfluidica. When we made an assessment of these customers, we noticed all forty of them developed their own technology. But these start-ups don’t have the money to bring the final product on the market, so sadly their ideas fail somewhere in the process. This is one of the main reasons why the market for organ-on-a-chip products for example is developing so slowly.”

To solve these issues, medical companies need to look at consumer electronics, Dekker believes: “The market for consumer electronics has solved this problem many years ago by using mostly open platform technologies. When I started working at Philips at the semiconductor department, we initially did all the work ourselves. We produced our own silicon wafers and had our own assembly lines. But we stopped first with making these silicon wafers, because the whole industry realized: this is not a key technology but a platform technology. So only a few specialized companies started making these wafers. Next where photomasks. Nowadays someone with a good workstation and a design kit can start a sole proprietorship in semiconductor technology.”

Dekker and a few colleagues started working on this challenges. “We think it’s possible to develop some platform technologies within the medical domain”, he says. “These platform technologies could be used by multiple users for multiple applications, so it will become possible to create the volumes and revenues needed for sustainable innovation in the future.”

ECSEL program

The ECSEL Joint Undertaking program, an element of the EU’s Horizon 2020 innovation programs, wants to help innovative companies. The ECSEL comity described a few so called ‘light houses’, themes so important you can’t catch them within one project. One of them is health. “Within this lighthouse we are telling the ECS industry about the emerging opportunities in the medical domain. We also want to enlighten the producers of medical devices about the benefits of platform technology, because value is shifting from core technologies to applications, AI, software and solutions. And thirdly: we are developing a community to bring projects together.”

As a derivative of ECSEL, last June the project Moore4Medical was launched. It aims at developing platforms for six emerging domains. “Especially these domains, which are very promising need platform technologies”, Dekker says. “We are already for example developing a smart microwell plate. These plates can contain chips from multiple manufacturers. That’s progress.”

In the end, collaboration is crucial, Dekker thinks: “If European medical companies can work together and develop these new technology platforms, I think they will have an advantage to companies from outside the European Union. And in some fields I see some movement. Within microfluidica there are some foundries who start to offer technologies as a platform. And looking into the future: photonics is a highly interesting technology for medical companies.”

If you want to visit the keynote of Ronald Dekker, please register at the website of the MicroNanoConference 2020.

On 3 and 4 December 2020, MinacNed, in collaboration with its partners from micro- and nanotechnology, is organizing the 16th edition of the international MicroNanoConference 2020. This year on a virtual platform where speakers, participants and sponsors meet in online spaces and talk to each other. deal with current topics within the field.

Themes MicroNanoConference

Prior to the iMNC2020, the event organization gave a glimpse into the current playing field during various pre-events. The main themes of the December conference were at the heart of these pre-events. There were discussions about, among other things, safety, food sustainability and cooperation in corona initiatives with public-private partners.

An important theme this year is Nano4Society. In 2019, the Nanovision for 2030 was introduced by Nano4Society, resulting from the national program NanoNextNL. This Nanovision focuses on 4 themes: Nano4Energy, Nano4Agri & Food, Nano4Health and Nano4Security.

During the conference, we will delve deeper into these themes under the guidance of leading keynote speakers. In interactive sessions there is also a lot of attention for recruitment in high-tech companies during corona and for the growth of startups with the help of experts. Central to this are questions such as: What have we learned in 2020? What will we take with us for the coming years?

The full program: https://www.micronanoconference.org/programme

Registration online

In addition to online discussions and key notes, the side program consists of interactive banners, downloads of flyers and of course the personal conversation, whereby old contacts and new leads can be addressed. The iMNC2020 project team is proud to also organize a well-attended conference in 2020 where partners from the micro and nano community will feel at home and can listen to appealing presentations from science and industry.

Registration for the iMNC2020 is still possible via the site. If you cannot attend the sessions live, you have until January 1, 2021 to watch the sessions again.

Register: https://www.micronanoconference.org

A total of 60 proposals were submitted in the HiTMaT Call 2020. Five thematic committees have examined a total of 60 proposals submitted in the HiTMat 2020 round. The committees, consisting of representatives of the HTSM roadmaps and research institutions, assessed the proposals based on four criteria:

• Quality of the project plan and degree of contribution to themes and roadmaps
• Quality of the consortium
• Originality
• Potential social and / or economic impact

These five expert committees selected 15 proposals as finalists for the 2020 edition. On Friday, October 30, during the Holland High Tech Autumn Event, the 10 prize winners were announced:

Life Sciences & health

Climate and circular economy

Security

Mobility

Agriculture, water and food

These winners will receive € 25,000 in seed money for the set-up of a public-private partnership project in which their high-tech research innovation is linked to one of the 5 social themes (Health and care, Climate and Circular Economy, Security, Mobility, Agriculture, Water and Food).

Read more about the HitMat call 2020 here. (Dutch)